Teams stellen betrouwbaarheid en vriendelijkheid boven vaardigheid

Mensen die vriendelijk en betrouwbaar zijn, worden eerder geselecteerd voor teams dan personen die bekend staan ​​om hun vaardigheden en persoonlijke reputatie. Dat blijkt uit een rapport van wetenschappers van de Binghamton University in New York. De conclusies gelden volgens de onderzoekers nog meer in situaties waarin telewerk overheerst.

“Mensen die zich zowel betrouwbaar als competent tonen, blijken bij de samenstelling van teams het meest gewild”, betoogt onderzoeksleider Cynthia Maupin, professor organisatiegedrag en leiderschap aan de Binghamton University.

“Tegelijkertijd kan worden vastgesteld dat vriendelijkheid en betrouwbaarheid vaak hoger worden ingeschat dan competentie.”

Positieve teamervaring

“We gaan ervan uit dat mensen worden geselecteerd voor belangrijke taskforces en teams vanwege de kennis, vaardigheden en capaciteiten die ze naar voor kunnen brengen”, zegt Cynthia Maupin. “De praktijk toont echter dat mensen vaak worden gekozen omdat teamleden zich bij hen op hun gemak voelen.”

“Hieruit kan worden afgeleid dat collega’s bereid zijn om enige prestatiekracht in te leveren indien ze daarmee een positieve teamervaring kunnen realiseren.”

“Zoals kon worden verwachten was, waren personen met zowel een sterk menselijk als sociaal kapitaal bij de groepsvorming bijzonder gewild”, werpt Maupin op. “Deze individuen beschikken immers over alle eigenschappen die hen als een betrouwbaar en goed werker definiëren.”

“Tegelijkertijd kon echter worden vastgesteld dat personen die vooral een sociaal kapitaal konden aanbieden, meer gewild waren dan collega’s die zich in eerste instantie door competentie lieten opvallen.”

“Deze bevinden suggereren dat de interesse in een mogelijke samenwerking rijst wanneer de groep het gevoel krijgt in de kandidaat vertrouwen te kunnen hebben, ook al is hij misschien niet echt de beste werker”, verduidelijkt Maupin. “De groep beseft wellicht dat in die omstandigheden minder interpersoonlijke problemen hoeven de worden gevreesd.”

Thuiswerk

Maupin verduidelijkt nog dat de conclusies van de studie belangrijke gevolgen voor de werkplek kunnen hebben. “Betrouwbaarheid en vriendelijkheid vormen een gemakkelijke eerste stap om de groep te leren kennen”, voert de wetenschapster aan.

“Een goede reputatie op het competentiegebied is een belangrijke pijler voor de uitbouw van een goed samenwerkingsverband, maar dat geldt ook voor betrouwbaarheid en vriendelijkheid.”

“Mensen werken graag samen met collega’s bij wie ze zich op hun gemak voelen, vooral wanneer men in de organisatie een nieuweling is of zijn vaardigheden nog aan het ontwikkelen is.”

Hoewel het onderzoek voor de uitbraak van de coronacrisis werd uitgevoerd, benadrukt Maupin dat de conclusies van de studie nog relevanter worden wanneer organisaties volledig met telewerk functioneren of hybride werkregelingen hanteren.

“Zonder persoonlijke interacties hebben mensen minder tijd om beslissingen en beoordelingen over collega’s te nemen”, verduidelijkt de onderzoekster. “Vaak zien collega’s elkaar uitsluitend op videovergaderingen.”

“Het is belangrijk om zijn eigenschappen op het gebied van sociale en menselijke kapitaal duidelijk te maken wanneer mensen virtueel samenwerken, vooral wanneer men op zoek is naar mogelijkheden om teams uit te bouwen.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20