Vrouwen zijn even competitief als mannen; uiten dat alleen maar op een andere manier

De aanhoudende loonkloof tussen mannen en vrouwen wordt vaak verklaard door een verschil in competitiviteit tussen de seksen, maar die theorie moet op zijn minst in twijfel worden getrokken. Dat is de boodschap van een studie van wetenschappers aan de University of Arizona en de University of San Francisco, gebaseerd op een onderzoek met bijna 250 mannen en vrouwen die een reeks competitieve taken dienden uit te voeren.

Volgens de wetenschappers zijn er duidelijke signalen dat vrouwen hun competitiviteit gewoon op een andere manier uiten. Dit kan volgens de onderzoekers interessante gevolgen hebben voor de rekrutering van toekomstige leiders.

Vaardigheden

“Volgens sommigen zijn vrouwen minder competitief dan mannen, waardoor ze ook minder snel in aanmerking zouden worden genomen voor promoties naar hogere functies met betere salarissen”, voert onderzoeksleider Mary Rigdon, professor economie aan de University of Arizona, aan.

“Dit zou de aanhoudende loonkloof tussen mannen en vrouwen moeten verklaren. In werkelijkheid is de situatie echter niet zo eenvoudig. Wij ontdekten dat vrouwen evenzeer bereid zijn om in een competitie te stappen als mannen, op voorwaarde dat ze de mogelijkheid hebben om hun winsten met de verliezers te delen.”

“Als we eindelijk de loonkloof tussen mannen en vrouwen willen dichten, moeten we de bronnen van het probleem doorgronden”, merkt Rigdon op. “Alleen dan kunnen remedies en oplossingen worden uitgewerkt.”

In de Verenigde Staten blijken vrouwen slechts 82 procent van het salaris van hun mannelijke collega’s te verdienen. Dit betekent dat vrouwen voor eenzelfde loon bijna drie maanden langer moeten werken dan hun mannelijke tegenhanger.

“Economen hebben voor de loonkloof een aantal mogelijke verklaringen naar voor geschoven”, beklemtoont Rigdon. “Onder meer wordt gesuggereerd dat er sekseverschillen kunnen worden geïdentificeerd in bepaalde vaardigheden, waardoor vrouwen sneller naar een loopbaan met een lager salaris zouden worden geleid.”

“Een andere theorie maakt gewag van brutale discriminatie. Nog anderen voeren aan dat vrouwen van nature minder competitief zijn aangelegd en minder bereid zijn om risico’s te nemen dan mannen.”

Onverklaarbaar

“Maar indien vrouwen zich meer terughoudend zouden opstellen, zouden ze niet tot de top van grote bedrijven kunnen doordringen”, merkt Rigdon op. “Dat is echter niet de trend die de voorbije jaren kon worden opgemerkt.”

“Tussen de ondernemingen in de Fortune 500 kunnen 8 procent vrouwelijke chief executives worden geïdentificeerd. Dat is weliswaar een laag cijfer, maar wel het hoogste niveau dat ooit is opgetekend. Er kan dan ook gesuggereerd worden dat vrouwen even competitief zijn als mannen, maar dat op een andere manier uiten.”

Om hun stelling te staven zetten de wetenschappers een test op waarbij de deelnemers – mannen en vrouwen – werden geconfronteerd met een aantal tests, waarbij ze tegen een vergoeding een aantal problemen dienden op te lossen. De omvang van die beloning werd bepaald door de competitiviteit van het model waarvoor werd gekozen.

Mannen bleken daarbij vaak te kiezen voor de meest competitieve optie, waarbij alleen de sterkste prestatie een beloning kreeg. Vrouwen kozen daarentegen eerder voor een optie waarbij de verdiensten gelijk onder alle deelnemers werden verdeeld.

Dat veranderde echter wanneer in het meest competitieve model de overwinnaars zelf konden bepalen welk deel van hun premies eventueel aan de andere deelnemers zou worden verdeeld. Nu bleek volgens de onderzoekers een groter deel van de vrouwelijke participanten voor het competitieve model te kiezen.

Sociale component

Er zijn volgens de onderzoekers enkele theorieën die zouden kunnen verklaren waarom vrouwen meer geneigd zijn zich competitief op te stellen wanneer ze de gerealiseerde winsten kunnen delen.

“Misschien hielden de vrouwelijke deelnemers er gewoon van controle te kunnen uitoefenen op de manier waarop de winst onder de andere deelnemers werd verdeeld”, merken ze op. “Een andere theorie – die is ontstaan ​​onder evolutionaire psychologen – suggereert dat vrouwelijke deelnemers geneigd zouden zijn met de verdeling hun ongemakkelijke gevoelens over hun winsten weg te werken.”

De wetenschappers zeggen een experiment te ontwerpen dat ook op deze vraag een antwoord zou moeten bieden.

“De bevinding suggereert alvast dat bedrijven er goed aan voor hun managementfuncties met diverse profielen te werken”, voert Rigdon nog aan.

“Vrouwen voelen zich misschien meer aangetrokken tot functies met sociale component. Mogelijk ontbreekt dit element in de wervingsstrategie van ondernemingen, die vaak op beloningen en bonussen zijn gefocust.”

(kg)

Meer