Is assertiviteit de oplossing voor de genderkloof op de werkvloer?

Op de werkvloer wordt advies nog steeds makkelijker ter harte genomen wanneer het uit een mannenmond komt. Een studie van Washington State University zocht uit hoe dat komt, en vond een mogelijke oplossing voor deze professionele genderkloof.

Wat maakt dat we anno 2021 ideeën en advies van vrouwen in professionele context nog steeds minder hoog inschatten dan een mannelijke mening? Die vraag stelde Washington State University zich in een studie, gepubliceerd in het vaktijdschrift Management Science.

Voor het experiment vroegen ze aan 1.000 deelnemers om een online spelletje te spelen, terwijl ze ondertussen strategische tips kregen van zowel mannelijke als vrouwelijke raadgevers. Ze deelden die adviseurs op in een groep die assertieve taal moest gebruiken, en een deel dat minder assertief optrad bij het formuleren van tips.

Fake it until you make it

Conclusie: als vrouwen assertief taalgebruik hanteren, wordt hun advies even vaak opgevolgd als wanneer mannen dat doen. De zogenaamde genderkloof verdween in dit experiment. De raadgevers waar het meest naar geluisterd werd, leken zo overtuigd van hun eigen gelijk dat ook de spelers hun expertise en geloofwaardigheid niet in twijfel trokken. Zelfs al was dat in de praktijk niet het geval. Met andere woorden: fake it until you make it,

Enkele voorbeelden van een assertieve versus een niet-assertieve aanpak uit het experiment zien er als volgt uit.

  • niet-assertief: ‘Ik weet het niet zeker, maar nu een vier spelen lijkt een goed idee.’
  • assertief: ‘Ik heb in het verleden het vertrouwen van veel collega’s gewonnen en ik beveel je sterk aan om een vier te spelen.’
  • niet-assertief: ‘Jij hebt waarschijnlijk een beter probleemoplossend vermogen dan ik, maar ik denk dat je best dit doet.’
  • assertief: ‘Ik ben heel goed in problemen oplossen en dit advies kan je echt vooruit helpen.’
  • niet-assertief: ‘Ik weet het niet, maar dit zou kunnen helpen.’
  • assertief: ‘Analytisch denken is één van mijn sterktes. Je moet nu …’
Vrouwen hebben minder de neiging assertief taalgebruik te hanteren, tenzij het hen expliciet gevraagd wordt. Foto: You X Ventures / unsplash

‘Goedkope praatjes’

Deze studie bevestigt volgens Fast Company wat ook eerdere experimenten al aantoonden, namelijk dat vrouwen minder de neiging hebben om assertief taalgebruik te hanteren, tenzij het hen expliciet gevraagd wordt. Mannen hebben dan weer vaker de neiging dit wel te doen.

Advies en tips formuleren met een zekere mate van assertiviteit en zelfzekerheid, kan de geloofwaardigheid fors verhogen. Al stippen de onderzoekers nog fijntjes aan dat ze geen onderzoek deden naar het effect van dit soort taalgebruik op uw reputatie, dat ze ‘assertieve goedkope praatjes’ doopten. Of u er ook de meest gerespecteerde collega van de werkvloer mee wordt, dan wel de meest gehate, is voer voor verder onderzoek, besluiten de wetenschappers.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20