Jonge werknemers zijn over het algemeen minder tevreden dan hun oudere collega’s. Waarom?

De perceptie van werk verschilt per generatie. Toch delen ze bepaalde factoren die aanzienlijk bijdragen aan hun professioneel welzijn.

In het nieuws: De werkende 55-plusser in België schat zijn algemeen welzijn met 6,7 op 10 hoger in dan zijn jongere collega’s (6,4). Dit blijkt uit een bevraging door Securex. Het verschil tussen beiden is echter niet groot.

  • Hetzelfde geldt voor het professioneel welzijn: de tevredenheidsfactor van ouderen is iets hoger dan die van jongeren, met respectievelijk 7,1 op 10 tegenover 6,8 op 10.
    • Opvallend is dat bij jongeren onder de 25 jaar het aantal ontslagen in 2023 nooit hoger was (in 43,5 procent van de gevallen werd het contract stopgezet door de werknemer) en dit terwijl het jaar niet eens is afgelopen. Dit geeft aan dat hun verwachtingspatronen verschillen van die van hun oudere collega’s.

De details: beide groepen werknemers hechten verschillende waarde aan de factoren die het meest bijdragen aan hun professioneel welzijn.

  • Ze zijn het wel eens over het belangrijkste element: plezier hebben in het werk.
  • Voor werknemers boven de 55 is de balans tussen werk en privéleven de op één na belangrijkste factor. Terwijl dat voor werknemers onder de 55 de relatie met collega’s en leidinggevenden is.
  • Voor beide leeftijdsgroepen komt de bezoldiging pas op de derde plaats.
  • Oudere werknemers, die over het algemeen meer tevreden zijn dan jongere, beoordelen hun werkgever ook positiever. Dit geeft hun een beter gevoel van welzijn op het werk.

Welzijn beïnvloedt prestaties

“Mensen die zich goed voelen, presteren beter op het werk,” aldus de directeur van Securex Consulting. “Deze welzijnscijfers benadrukken de waarde van werknemers boven de 55 jaar op de arbeidsmarkt”.

  • Hij wijst erop dat oudere werknemers duurder zijn dan jongere, maar dat ze logischerwijs ook meer ervaring hebben.
  • Werkgevers kunnen hieraan bijdragen “door te werken aan een context waarin zij ook aan oudere werknemers de nodige kansen blijven bieden om gezond, competent, én geëngageerd te zijn.”
  • Een regelmatige bijscholing is ook belangrijk, zowel voor ervaren werknemers als voor jongere collega’s.
Meer