Arrogante collega ondermijnt zijn eigen carrière

Een positieve instelling is de best strategie om op de werkvloer een grote populariteit uit te bouwen. Dat blijkt uit een enquête van de jobsite CV-Library bij twaalfhonderd werknemers in Groot-Brittannië.Vastgesteld werd dat 94,2 procent van de ondervraagde werknemers ervan overtuigd is dat een aantal specifieke karaktereigenschappen van de werknemer zijn populariteit op de werkvloer kan verhogen.Volgens 86,6 procent van de respondenten kan populariteit een positieve impact op de carrière-ontwikkeling hebben. Anderzijds gaf 66,8 procent aan dat onpopulaire werknemers moeilijkheden zullen ervaren om hun carrière binnen de onderneming op een positieve manier te ontwikkelen.Vastgesteld werd dat volgens 61,8 procent van de ondervraagden een positieve houding een belangrijke eigenschap is om de populariteit van een werknemer te verbeteren, gevolgd door een benaderbaarheid (40,8 procent), humor (39,8 procent), een open geest (31 procent) en eerlijkheid (23,7 procent).Ook medeleven (20,6 procent), zelfvertrouwen (19 procent), motivatiekracht (18,8 procent), enthousiasme (16,5 procent) en geduld (8,5 procnt) worden als positieve eigenschappen naar voor geschoven.

Assertiviteit

Daarentegen zal de populariteit vooral worden aangetast door arrogantie (55,7 procent), gevolgd door luiheid (47,8 procent), dominantie (24,5 procent), vulgariteit (19,8 procent) en roddel (17,6 procent).Uit het onderzoek bleek nog dat 61,6 procent van de respondenten van mening is dat assertiviteit cruciaal is om het respect van collega’s te behouden.Werknemers die zich op de werkvloer te vriendelijk opstellen, zullen volgens 59,5 procent moeilijkheden ervaren om zich assertief op te stellen. Toch erkent 91,8 procent van een combinatie van assertiviteit en vriendelijkheid mogelijk is.Daarnaast vond 73,9 procent het aanvaardbaar op de werkvloer zijn emoties te tonen, maar 52,5 procent benadrukte dat huilbuien moeten worden vermeden. Voor 86,1 procent zijn uitbarstingen van woede onaanvaardbaar.Voor 74,1 procent zal overdreven vriendelijkheid tegenover een superieur geen positieve impact hebben op de carrière-ontwikkeling. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20