Nieuwe weergebeurtenissen wegen zwaar op de verzekeraars

Verwoestingen door tornado’s die deze maand delen van de Verenigde Staten hebben geteisterd, zullen de uitgaven van de verzekeringssector sterk opdrijven. Weergerelateerde claims zullen hoger oplopen dan het niveau van 105 miljard dollar dat eerder door herverzekeraar Swiss Re naar voor was geschoven. Dat hebben een groep experts in gesprekken met het persbureau Reuters gezegd.

Er wordt daarbij aan toegevoegd dat de premies opnieuw zullen moeten stijgen, aangezien de risico’s verder zullen oplopen omdat de klimaatverandering tot een groter aantal ongunstige weerevenementen zal leiden.

“De klimaatverandering heeft een toename veroorzaakt van de zogenaamde secundaire gevaarlijke weersomstandigheden”, verduidelijkt Reuters. “Deze evenementen blijken in omvang kleiner dan onder meer orkanen, maar blijken anderzijds ook minder voorspelbaar.”

“Andere secundaire gevaren zijn plaatselijke gebeurtenissen zoals bosbranden, winterstormen en hagelstormen. Deze categorie natuurrampen creëren voor het risicobeheer bij de verzekeraars nieuwe uitdagingen. Dat zal volgens sommige experts tot hogere premies leiden.”

Zeldzaam

“Er is dit jaar voor meer dan 100 miljard dollar aan schade door rampen geleden, zonder dat een grote gebeurtenis zoals een aardbeving of orkaan – die een naam meekrijgen – moest worden opgetekend”, benadrukken de experts. “Er is hier duidelijk een nieuw fenomeen aan de hand, waarbij de klimaatverandering de meest voor de hand liggende verklaring zou kunnen zijn.” 

“Gemiddeld worden er in de Verenigde Staten gemiddeld 1.500 tornado’s per jaar opgetekend. Normaal worden tijdens de maand december slechts 25 evenementen geregistreerd. De cluster aan tornado’s die zich deze maand manifesteerde was dan ook uitzonderlijk zeldzaam.”

“Niet alleen is een grote tornado-activiteit dit seizoen ongewoon, maar ook bleek dat de stormen uitzonderlijk intensief bleken en een opmerkelijk lang pad van verwoesting achter zich lieten.”

Een aantal studies wijst daarbij naar de opwarming van het water van de Golf van Mexico, waarbij een verband wordt gezien met intense opwaartse stromingen van onweersbuien, die in staat zijn om in de Dixie Alley in het zuidoosten van de Verenigde Staten tornado’s te veroorzaken.

Warmere lucht in de late herfst en vroege winter creëert gunstige omstandigheden voor de vorming van tornado’s, die het zware weerseizoen over Noord-Amerika kunnen verlengen.

In tegenstelling tot primaire gevaren zoals orkanen, die het grootste risico op verlies herbergen en daarom nauwlettend worden gevolgd en gemodelleerd, blijken secundaire gevaren vooral onvoorspelbaar.

Omdat er minder data beschikbaar zijn, kunnen ook moeilijker voorspellende modellen worden opgesteld, waardoor het voor de verzekeraars moeilijker wordt om de risico’s in te schatten.

“Bij vele orkanen zijn de bedreigde routes en de verwachte schade grotendeels gekend”, merken de verzekeraars op. “Tornado’s kunnen daarentegen plots en compleet onverwacht opduiken.”

Sommige experts waarschuwen echter dat het niet eenvoudig is om tussen de klimaatverandering en de toenemende impact van de tornado’s een ​​duidelijk verband te leggen.

“Tornado’s vormen zich in specifieke atmosferische omstandigheden”, verduidelijken ze. “Het kan een bijzonder zware uitdaging blijken om specifieke trends aan de klimaatverandering toe te schrijven.”

Premies

Swiss Re zegt dat de verzekeringssector dit jaar met een verlies van 105 miljard dollar rekening had gehouden. Slechts drie keer in de geschiedenis werd een hoger niveau geregistreerd. “Toch hoefde dit jaar geen enkele gigantische weercatastrofe te worden genoteerd”, merkt de herverzekeraar op.

“Orkaan Ida was dit jaar de duurste natuurramp, maar meer dan de helft van de verliezen hield verband met secundaire gevaren, waaronder de winterstorm Uri, die vriestemperaturen naar Texas bracht.”

“Men moet nu rekening worden gehouden met minstens één ernstige secundaire weersgebeurtenis met een impact van meer dan 10 miljard dollar aan verliezen rekening worden gehouden”, betoogt Swiss Re.

“De verliezen door natuurrampen zullen waarschijnlijk verder blijven groeien, rekening houdend met de toename van de welvaart, de verstedelijking en de effecten van klimaatverandering.”

Het fenomeen zou de voorbije vier jaar al de verzekeringstarieven voor het Amerikaanse vastgoed hebben doen stijgen. Vele makelaars werpen op dat de premies waarschijnlijk verder zullen blijven stijgen.

“Eigenaars van onroerend goed die een verzekering zoeken, zullen er bovendien rekening mee moeten houden dat ze een groter deel van de verliezen zelf zullen moeten dragen”, voeren ze aan.

“Een aantal klanten zal daarbij met aanzienlijk grotere franchises akkoord gaan, zodat ze de verzekeringskosten kunnen worden gedrukt. Dat houdt echter veel risico’s in en kan leiden tot hoogoplopende discussie over de uitbetaling van claims.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20