Wordt waterkwaliteit het nieuwe stikstofdossier? “Vijf voor twaalf om een aanpak te hebben tegen 2027”

De moeilijkheden rond het stikstofdossier lijken voorlopig van de baan, maar een volgende Europese ecologiewet kan voor nieuwe problemen zorgen. Deze keer draait het om de waterkwaliteit. Katelijne Haspeslagh, adviseur milieu en klimaat bij werkgeversorganisatie Voka, legt uit.


Beluister hier het volledige interview met Katelijne Haspeslagh:


Waarom is dit belangrijk?

Met de stikstofproblematiek zagen we hoe een Europese wet bijna een vergunningstop veroorzaakte. Er waren behoorlijke (politieke) inspanningen nodig om tot een akkoord te komen. Nu dient zich een volgend probleem aan: de kwaliteit van onze waterlopen.
  • “Europa legt België op om een ecologisch goede toestand van de waterkwaliteit te halen tegen 2027″, zegt Haspeslagh. “Dus er moet voldoende biologie aanwezig zijn, er moeten voldoende vissen aanwezig zijn. Er zijn al heel wat maatregelen genomen. De waterkwaliteit is verbeterd.”
  • “Maar de inspanningen zijn onvoldoende om die goede toestand tegen 2027 te gaan halen. En dat zal zorgen voor opnieuw een doelstelling vanuit Europa die niet gehaald wordt, met een mogelijke vergunningstop.”
  • Haspeslagh legt uit waarom er een vergunningstop zou kunnen volgen: “Een bedrijf dat afvalwater loost op het oppervlaktewater of in de riolering moet daarvoor een vergunning aanvragen. Maar het Wezer-arrest (Europees arrest uit 2015, red.) spreekt zich ook uit over het feit dat er geen verdere achteruitgang mag zijn van de huidige toestand.”
  • “Als er in 2027 een nieuwe vergunning afgeleverd moet worden en er is geen decretale aanpak, dan mag of kan je geen vergunning meer krijgen, omdat er ook geen achteruitgang mag zijn.”

Een programmatische aanpak

Terugblik: “België moest eigenlijk al de goede toestand halen in 2015. Europa heeft ons uitstel verleend omdat er in alle Europese landen problemen waren om die deadline te halen. De kwaliteit is verbeterd, ook mede door de inspanningen van de industrie”, geeft ze aan.

  • “Maar nu is het geen vijf voor twaalf, maar vijf over twaalf om alles in werking te zetten, zodat we tegen 2027 een programmatische aanpak hebben. Om iets gelijkaardigs op te stellen wat we nu ook voor stikstof hebben.”
  • “Alle bedrijven die lozen op het oppervlaktewater of in de riolering kunnen hierin gevat worden, dus veel meer bedrijven. (dan bij de stikstofproblematiek, red.)”, waarschuwt Haspeslagh.
Meer