Banken verdienden in 2023 meer geld met groen schuldpapier dan met fossiele leningen

Grote, wereldwijde banken hebben het afgelopen jaar meer geld verdiend met groene leningen en obligaties dan met investeringen in fossiele brandstoffen. Dat laat een analyse van het Amerikaanse Bloomberg zien. In totaal werd er bijna drie miljard euro opgehaald met groene beleggingen. Maar daarmee zijn de klimaatdoelen van Parijs nog niet veiliggesteld.

Hoewel de winst van groen schuldpapier een hoopvol bericht is, wil dat nog niet zeggen dat de klimaatdoelen van Parijs ermee veilig zijn gesteld.

In 2023 haalde een groep van de grootste banken ter wereld een totaalbedrag van 3 miljard dollar (ongeveer 2,7 miljard euro) op door groene leningen en obligaties te verstrekken. Dat in vergelijking met de 2,7 miljard dollar (ongeveer 2,5 miljard euro) die werd verdiend aan investeringen in olie, gas en steenkool. Het is het tweede jaar op rij dat groen schuldpapier beter presteert dan beleggingen in fossiele brandstoffen.

Europa was leidend met de uitgifte van groene obligaties en leningen. De Franse bank BNP Paribas liep voorop en haalde 130 miljoen dollar op (zo’n 119 miljoen euro). Daarna volgden landgenoot Credit Agricole, het Britse HSBC, Bank of China en Bank of America.

VS verdienen aan fossiel

Het waren juist vooral Amerikaanse instellingen die verdienden aan fossiele brandstoffen. De Amerikaanse bank Wells Fargo haalde het meest op; 107 miljoen dollar (ongeveer 98 miljoen euro), gevolgd door JPMorgan, het Japanse Mitsubishi UFJ, Royal Bank of Canada en Citigroup.

Wat is een groene obligatie?

In principe werkt een groene obligatie hetzelfde als een reguliere obligatie. Als investeerder leen je een som geld aan een bedrijf of overheid voor een vooraf afgesproken looptijd. Overheden gebruiken dat geld om bijvoorbeeld infrastructuur aan te leggen. Bedrijven gebruiken het om groei-gericht te investeren. Aan het einde van de looptijd moeten bedrijven en overheden de geldsom terugbetalen, plus een hoeveelheid rente. Voor investeerders bepaalt die rente het rendement van hun investering.

Een groene obligatie werkt net zo, alleen gebruiken bedrijven en overheden het geleende geld om bij te dragen aan een schoner klimaat. Denk daarbij aan projecten als het aanleggen van windmolenparken of het verduurzamen van woningen.

Halfvol of halfleeg?

Hoewel de winst van groen schuldpapier een hoopvol bericht is, wil dat nog niet zeggen dat de klimaatdoelen van Parijs ermee veilig zijn gesteld. Zoals gezegd, worden er namelijk nog altijd grote hoeveelheden geld geïnvesteerd in fossiele brandstoffen, ook door de banken die winsten boekten met hun groene investeringen. Het geld dat door banken werd verstrekt in de vorm van groene obligaties en leningen telde in 2023 op tot 583 miljard dollar (532 miljard euro), maar fossiel schuldpapier kwam uit op 527 miljard dollar (481 miljard euro). Weliswaar rendeerde de groene beleggingen meer, toch werd de fossiele industrie nog met gigantische bedragen gespekt.

Ook bleek uit een eerdere analyse van Bloomberg dat de som investeringen in hernieuwbare energie in relatie tot de som investeringen in fossiele energie niet afdoende is om de klimaatdoelen van Parijs te halen. De analyse wees uit dat die ratio vier tot één zou moeten zijn, ofwel: voor welke euro die in fossiele energie wordt geïnvesteerd, moet vier euro naar hernieuwbare energie gaan. Maar bij ’s werelds grootste banken blijft de ratio steken op slechts 0,7 tot 1. Zelfs de best presterende bank, wederom BNP Paribas, schiet flink tekort met een verhouding van 1,4 tot 1. Daarna volgen Bank of America met een verhouding van een-op-een en JPMorgan met een verhouding van 0,8 tot 1.

[Bron: Change Inc. ]

Meer