Cop15: Industrie zet lobbyisten in tegen strengere normen voor biodiversiteit

Lobbyisten van producenten van pesticiden en meststoffen verzetten zich achter de schermen tegen een betere bescherming van soorten en ecosystemen. Dat zegt InfluenceMap, een denktank die de communicatie van bedrijven en sectororganisaties volgt, in het kader van de biodiversiteit-conferentie die momenteel in de Canadese stad Montreal loopt.

De onderzoekers zeggen de jongste twee jaar geregeld lobbywerk te hebben geïdentificeerd, waarbij zowel de doelstellingen voor de bescherming van de biodiversiteit als de concrete maatregelen die in de Europese Unie en de Verenigde Staten zouden kunnen worden doorgevoerd, worden geviseerd.

Waarom is dit belangrijk?

De biodiversiteit-conferentie Cop15 wil een nieuw kader creëren dat de mens moet helpen om in harmonie met de natuur te kunnen leven. Cruciaal daarbij zijn het behoud van de bossen, de oceanen en de soorten op aarde. Maar die ambities zouden de industrie met een striktere werkomgeving kunnen confronteren. Het is dus geen verrassing dat lobbyisten van het bedrijfsleven pogingen ondernemen om de grootste beperkingen af te zwakken.

Inspanningen om beleidsambities af te zwakken: “Terwijl Cop15 nieuwe normen op het gebied van biodiversiteit probeert vast te leggen, doen lobbyisten van de industrie achter de schermen inspanningen om de beleidsambities af te zwakken”, verduidelijkte onderzoeksleider Rebecca Vaughan, programmamanager bij InfluenceMap.

 • “We hebben de inspanningen gevolgd van brancheorganisaties die een aantal van de grootste producenten van pesticiden en meststoffen ter wereld vertegenwoordigen.”
 • “Daarbij moest een sterk verzet worden vastgesteld tegen de doelstellingen die de Europese Unie en de internationale gemeenschap willen opstellen voor de vermindering van het gebruik van landbouwchemicaliën die op de biodiversiteit een schadelijke impact zouden kunnen hebben.”
 • Onder meer de International Fertilizer Industry Association (IFA), vertegenwoordiger van de producenten van meststoffen, zou volgens het rapport gelinkt kunnen worden aan inspanningen om de maatregelen voor de bescherming van de biodiversiteit te beperken.
  • In een reactie merkt Alzbeta Klein, directeur-generaal van de sectororganisatie, echter dat het rapport van de activiteiten van de industrie op het gebied van biodiversiteit een verkeerde voorstelling geeft.
  • “De industrie erkent het cruciale belang van de bescherming van de biodiversiteit voor het welzijn van mensen en de toekomst van de planeet”, benadrukte Klein. “De sector is zich bovendien bewust van zijn rol en verantwoordelijkheid bij de inspanningen om het wereldwijde verlies aan biodiversiteit om te keren en te voorkomen.”
  • “Onze organisatie is actief betrokken geweest bij de onderhandelingen rond de Convention on Biological Diversity (CBD), waarbij expertise en informatie over de landbouwpraktijk werd aangeleverd om een realistische, haalbare doelstelling voor duurzaam beheer van hulpbronnen vast te stellen.”

Fundamentele belangenconflicten: Ook de visserij en de oliesector blijken volgens het rapport van InfluenceMap lobbyisten te hebben ingezet om de beleidsvorming rond biodiversiteit bij te sturen.

 • Elizabeth Mrema, verantwoordelijke van de Convention on Biological Diversity, had eerder al opgemerkt dat vele vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en financiële instellingen zich voor Cop15 hadden ingeschreven.
 • “Dit geeft duidelijk aan dat de particuliere sector zich bewust is van zijn rol om een bijdrage te leveren aan acties om het verlies aan biodiversiteit te beperken”, merkte Mrema op.
 • De natuurorganisatie Friends of the Earth stelt daarbij in een rapport dat de deelname van grote bedrijven aan de Convention of Biological Diversity een fundamenteel belangenconflict blootlegt
 • “De invloed van het bedrijfsleven kan al in het ontwerp van het Global Biodiversity Framework worden opgemerkt”, wordt in het rapport aangevoerd. “Er is geen sprake van een transformerende aanpak. Men lukt er niet in om schadelijke productiemethoden aan te pakken, waardoor de status-quo voor de industrie kan worden gehandhaafd.”
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20