Europa: ‘Biodiversiteit is geen romantiek, maar economische noodzaak’

De Europese Commissie kent aan biodiversiteit een grotere prioriteit toe, met strikte doelstellingen voor natuurherstel. De bescherming van oerbossen is een van de speerpunten van de nieuwe aanpak.

‘Natuurbescherming zal in de Europese Unie in de toekomst heel anders worden benaderd,’ benadrukt Virginijus Sinkevičius, Europees commissaris voor leefmilieu. ‘Te lang is biodiversiteit gekoppeld aan groene romantiek. De bescherming van de biodiversiteit is ook een economische noodzaak. Bijna de helft van het wereldwijde bruto binnenlands product – ongeveer 40.000 miljard euro – is afhankelijk van producten en diensten die de natuur aanbiedt.’

Bedreigde natuursoorten

De bouwsector, de landbouw en de productie en voeding en drank zijn in het bijzonder gevoelig voor een verlies aan biodiversiteit. Uit een rapport van de Verenigde Naties bleek vorig jaar dat 1 miljoen soorten met uitsterven worden bedreigd. Dit kan voor de mensheid mogelijk catastrofale gevolgen – zoals waaronder een tekort aan drinkbaar water en een instabiel klimaat – hebben. Met haar nieuwe project wil de Europese Commissie die trends keren.

Drie miljard bomen

Een van de speerpunten van het nieuwe beleid is het herstel van oerbossen, die over de rijkste biodiversiteit beschikken en grote hoeveelheden koolstofdioxide uit de atmosfeer kunnen verwijderen.

‘Minstens 10 procent van het totale grondgebied van de Europese Unie zal een strikte bescherming krijgen,’ betoogt Virginijus Sinkevičius. ‘Daarbij zullen over een periode van tien jaar ook drie miljard nieuwe bomen worden aangeplant. Daarnaast zullen de Europese rivieren over een afstand van minstens 25.000 kilometer in hun originele toestand worden hersteld. Tevens zal de achteruitgang van de populaties bestuivers worden gestopt.’

Ook de landbouw krijgt in het nieuwe beleid extra aandacht. ‘De landbouwsector is in Europa één van de grote factoren achter het verlies aan biodiversiteit,’ zegt Sinkevičius nog. ‘Daarom zullen onder meer ecologische landbouwpraktijken worden gepromoot.’

‘Over tien jaar moet minstens een kwart van alle landbouwgrond in de Europese Unie biologisch worden bewerkt. Daarbij zal ook het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen tegen eind dit decennium met minstens 50 procent zijn verminderd.’

Sinkevičius waarschuwt dat hij niet zal aarzelen om gerechtelijke procedures te starten tegen lidstaten die de overeengekomen doelstellingen niet halen. ‘Het huidige beleid op het gebied van biodiversiteit wordt door de lidstaten te vaak genegeerd,’ benadrukt hij. ‘Het is te gemakkelijk gebleken om de Europese regels te omzeilen.’

De Europese Commissie wil voor de nieuwe plannen een budget van minstens 20 miljard euro per jaar reserveren.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20