Nieuwe studie stelt onomwonden dat landbouw winstgevend kan produceren zonder bijendodende insecticiden

Neonicotinoïden, het soort insecticiden dat nu nog massaal gebruikt wordt en verantwoordelijk wordt geacht voor de terugloop van het aantal bijen en andere insecten, zijn perfect vervangbaar volgens een nieuwe studie.

Elf landenwillen een totaalverbod op neonicotinoïden in buitenteelten. Vooral neonicotinoïdenen fipronil wordt het meest gebruikt, maar leiden tot massale sterfte vanbijen. Andere landen twijfelen nog, omdat er geen alternatieven zouden zijnvoor insecticides. Toch zijn er wel milieuvriendelijke alternatieven volgenseen nieuwe studie. Binnenkort beslist de Europese Unie over een totaalverbod.

Volgensde wetenschappers zijn bestrijdingsmiddelen overbodig, omdat er niet genoegplaagdieren zijn. Sinds 2013 is het gebruik van neonicotinoïden door deCommissie ingeperkt, maar de volgende alternatieven zouden het verschil kunnenmaken: het wisselen van teelten, gewassen ontwikkelen die beter tegen ziektenbestand zijn, biologische bestrijdingsmethoden en natuurvriendelijkeinsecticiden. 

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20