Wetenschappers komen op voor gezondheid Europese waters

Europa moet meer inspanningen doen om zijn rivieren en meren te beschermen. De zoetwaterbiodiversiteit van de regio staat immers onder bijzonder grote druk. Dat blijkt uit een open brief die – ondertekend door meer dan 5.500 wetenschappers – aan de Europese Commissie is gericht.

De brief volgt op de publicatie van een rapport van het Europees Milieuagentschap. Die studie waarschuwde al dat bijna twee op drie zoetwater-oppervlaktes op het Europese continent in een ongezonde staat verkeren.

Door het streven van de mens naar economische groei zijn wereldwijd meer dan een miljoen soorten met uitsterven bedreigd. Dat heeft het Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services gezegd.

Vooral zoetwatersoorten verkeren volgens de studies in gevaar. Daar zouden de populaties de voorbije decennia met 83 procent zijn afgenomen. Bovendien waarschuwen experts dat water onder invloed van de klimaatverandering een steeds grotere schaarsheid dreigt te vertonen.

Middellandse Zee

De voorbije zomers kregen al bijna de helft van alle inwoners in de landen rond de Middellandse Zee de voorbije zomers met droogteperiodes af te rekenen.

Ursula von der Leyen, de nieuwe voorzitster van de Europese Commissie, heeft toegezegd het verlies aan biodiversiteit te willen bestrijden. Die intenties zijn een onderdeel van de Europese Green Deal, een ambitieus plan dat van Europa tegen het midden van deze eeuw het eerste klimaatneutrale continent ter wereld zou maken.

In hun open brief benadrukken de wetenschappers dat gezonde waterbiotopen van die Green Deal een fundamenteel onderdeel vormen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20