EU bereikt deal over begroting van 154 miljard euro voor 2020

Het Europees Parlement en de 28 EU-landen zijn het maandagavond eens geraakt over de Europese begroting voor volgend jaar. In 2020 zal de Europese Unie over bijna 154 miljard euro beschikken. Dat komt overeen met een kleine 300 euro per Europeaan.

Speerpunten in de nieuwe begroting zijn onder meer de strijd tegen de klimaatverandering en de ontwikkeling van een Europees satellietsysteem, het Galileo-project.

Er is ook veel aandacht voor de veiligheid van de EU en humanitaire hulp. Met de voorziene 14 miljard euro wil de Unie werk maken van een Europese grenswacht. Die zal uit 10.000 personeelsleden bestaan en krijgt middelen om de buitengrenzen te bewaken.

Verder gaat er 60 miljard euro naar de ondersteuning van landbouwers en vissers. Een deel van dat bedrag wordt aangewend om de biodiversiteit te beschermen. Met nog eens 59 miljard euro wil de Europese Unie de economische en sociale verschillen tussen lidstaten aanpakken.

Meerjarenbegroting nog niet in zicht

De begroting van volgend jaar is de laatste die deel uitmaakt van de meerjarenbegroting 2013-2020. Vanaf 2021 is er een nieuwe begroting nodig, maar dat blijkt absoluut niet evident. Er moet een oplossing komen voor het vertrek van Groot-Brittannië en de bijdragen van de lidstaten zullen stijgen. De vijf nettobetalers gaan niet akkoord.

Begin november liepen de onderhandelingen over dat meerjarenplan nog uit op een sisser. In december gaan de regeringsleiders terug aan het werk. Als ze tegen midden volgend jaar geen consensus bereiken over een nieuwe meerjarenbegroting, blijft het budget van 2020 in voege.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20