België en Noorwegen gaan samenwerken om CO2 op te slaan met nieuwe CCS-technologie

België en Noorwegen slaan de handen in elkaar om CO2 te vervoeren en op te slaan in de Noordzee, met behulp van een techniek die CCS heet. Beide landen tekenden een akkoord waar een aantal projecten uit moeten voortvloeien die de stikstofuitstoot moeten aanpakken.

Waarom is dit belangrijk?

De Europese klimaatdoelstellingen willen de CO2-uitstoot fors terugdringen. Het veelbesproken Vlaamse Stikstofakkoord legt al restricties op aan voornamelijk de landbouw, maar uitstoot kan niet altijd vermeden worden. Door CO2 op te vangen en op te slaan, wordt de lucht toch gezuiverd.
  • België en Noorwegen hebben een bilateraal akkoord getekend om CO2-transport en -opslag tussen beide landen te faciliteren. Dit akkoord wil met Carbon Capture and Storage-technologie (CCS) broeikasgassen verminderen door CO2 onder de Noorse zeebodem op te slaan.
  • CCS vangt CO2 van industriële processen af en slaat het op in ondergrondse formaties, waardoor de uitstoot die bijdraagt aan het broeikaseffect vermindert. Zo draagt het proces bij aan het halen van de doelen die in het klimaatakkoord van Parijs staan.
  • Verder zorgt het ook voor werkgelegenheid in sectoren zoals engineering, infrastructuur en onderzoek en ontwikkeling. De Belgische regering maakt zich sterk dat er met CCS ook gloednieuwe technologieën ontwikkeld zullen worden die helpen in de energietransitie.

Innovatieve projecten met CCS

De details: De uitwerking van het akkoord gebeurt door middel van een aantal specifieke projecten.

  • België heeft al enkele van dit soort CCS-projecten lopen, zoals Kairos@C in Antwerpen. Dat vangt CO2 op en transporteert het naar de Noordzee voor opslag.
  • Dit bilateraal akkoord vergroot de mogelijkheden voor Belgische bedrijven. Zo kunnen ze mee instappen in Northern Lights, een pilootproject wat ook CO2-uitstoot van industriële bronnen in Europa opvangt en het vervolgens via pijpleidingen naar een offshore-opslaglocatie in de Noordzee transporteert. Wat innovatief is, is dat de opgeslagen CO2 daarna geïnjecteerd wordt in onderzeese reservoirs in Noorwegen.
  • Het samenwerkingsverband zet ook het CO2 Highway Europe-project op poten, door een offshore CO2-pijpleiding tussen Zeebrugge en Noorse CO2-opslagsites te bouwen. Dit zou dan een langetermijnoplossing moeten zijn om grote CO2-volumes van België en de buurlanden permanent te kunnen stockeren.
  • Bevoegd minister voor de Noordzee Paul Van Tigchelt (Open Vld) noemt CCS een “veelbelovende klimaattechnologie”. “De zee kan hierbij een sleutelrol spelen”, zegt hij. “Ze is niet alleen altijd van groot belang geweest voor het reguleren van ons klimaat, maar biedt ook mogelijkheden voor het opvangen en opslaan van koolstof.”
Meer