“Wereld moet investeringen in biodiversiteit verdubbelen”

De investeringen in de bescherming en een beter beheer van de wereldwijde ecosystemen moeten tegen het midden van dit decennium tot 384 miljard dollar per jaar oplopen. Dat is meer dan een verdubbeling tegenover de huidige budgetten die ter beschikking worden gesteld. Dat is de boodschap van een nieuw rapport van het United Nations Environment Programme (Unep).

Waarom is dit belangrijk?

De Unep wijst erop dat er grotere investeringen noodzakelijk zijn om de wereldwijde ecosystemen te beschermen tegen de bedreigingen van de klimaatverandering en het verlies van natuurlijke hulpbronnen. Nog deze maand moeten wereldleiders in de Canadese stad Montreal een akkoord vinden om het verlies aan biodiversiteit terug te schroeven.

Voldoende redenen om tot actie over te gaan: Daarbij moet volgens de Unep wel beter worden gedaan dan de afspraken die twaalf jaar geleden in de Japanse stad Aichi werden gemaakt.

  • In Aichi werden immers doelen gesteld om het verlies aan biodiversiteit tegen het einde van het voorbije decennium af te remmen. Geen van deze doelstellingen werd echter gehaald.
  • “Momenteel wordt – vooral door regeringen – elk jaar 154 miljard dollar uitgegeven aan acties om de wereldwijde flora en fauna beter te beschermen en te beheren”, benadrukte Ivo Mulder, hoofd van de divisie klimaatfinanciering van de Unep.
  • “Maar die inspanningen zullen drastisch moeten worden opgevoerd indien de wereld de problemen van landdegradatie, klimaatverandering en natuurverlies met succes wil proberen aan te pakken.”
  • “Ongeveer 50 procent van het wereldwijde bruto binnenlands product is afhankelijk van gezonde en goed functionerende ecosystemen. Dat zou voor de regeringen een voldoende reden – ondanks crisissen zoals de oorlog in Oekraïne en de stijgende inflatie – moeten zijn om tot actie over te gaan.”
  • “Terwijl dringend nood is aan extra budgetten voor de ondersteuning van de wereldwijde biodiversiteit, blijken overheden jaarlijks een bedrag tussen 500 miljard dollar en 1.000 miljard dollar uit te geven aan potentieel schadelijke subsidies voor visserij, landbouw en fossiele brandstoffen.”

Biodiversiteit arme landen blijkt belangrijk knelpunt: Meer dan honderd landen ondertekenden vorig jaar in de Chinese stad Kunming een akkoord om inspanningen voor een betere bescherming van de biodiversiteit te ondersteunen.

  • De partijen slaagden er echter niet in om over een aantal belangrijke kwesties, zoals de financiering van het behoud van de biodiversiteit in armere landen, overeenstemming te vinden.
  • Dit jaar zou de bijeenkomst opnieuw in Kunming plaatsvinden, maar de locatie werd gewijzigd om moeilijkheden met het Chinese covid-beleid te vermijden. China blijft wel voorzitter van de samenkomst.
  • De Unep wijst er nog op dat ook de particuliere sector een belangrijke inspanning zal moeten leveren om de wereldwijde biodiversiteit te helpen beschermen.
  • “De particuliere sector neemt –  – ondanks zijn toezeggingen om de emissies van koolstofdioxide en de ontbossing te verminderen – amper 17 procent van de uitgaven ter bescherming van de biodiversiteit voor zijn rekening”, luidt het.
  • “Die sector zal in de toekomst niet alleen naar klimaatneutraliteit moeten streven, maar zal een positieve impact op de wereldwijde biodiversiteit moeten genereren.”

(evb)

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.