Wereld moet investeringen in natuur verviervoudigen; verlies aan biodiversiteit ondermijnt toekomstige welvaart

Tegen het midden van deze eeuw moet de wereld een bedrag van 8,1 biljoen dollar in natuur investeren om een efficiënt antwoord te kunnen bieden aan de klimaatverandering, het verlies aan biodiversiteit en de landdegradatie. Dat blijkt uit een rapport van het World Economic Forum, het United Nations Environment Programme (UNEP) en het Economics of Land Degradation Initiative (ELD).

Om een oplossing voor die ecologische uitdagingen te kunnen aanreiken, zal er volgens het rapport jaarlijks een gemiddelde investering van 536 miljard dollar moeten worden voorzien.

Kloof

‘Vorig jaar werd wereldwijd 133 miljard dollar in natuur geïnvesteerd’, aldus het rapport. ‘Dat bedrag moet tegen eind dit decennium worden verdrievoudigd. Tegen het midden van de eeuw zou zelfs een verviervoudiging moeten kunnen worden gerealiseerd. Volgens de huidige trend zal de wereld tegen die deadline voor het realiseren van zijn doelstellingen echter met een tekort van 4,1 biljoen dollar worden geconfronteerd.’

‘Om die kloof te overbruggen zal in de economische herstelplannen meer ruimte voor duurzame initiatieven moeten worden gemaakt. Dit betekent dat alternatieve oplossingen moeten worden gezocht voor subsidies die tot nu toe aan landbouw en fossiele brandstoffen worden verstrekt.’

‘Driekwart van het landoppervlak op aarde en tweederde van het mariene milieu zijn door menselijke activiteit aanzienlijk veranderd’, benadrukken de onderzoekers. ‘Hierdoor komt de wereldeconomie in gevaar. Meer dan de helft van het wereldwijde bruto binnenlands product is van de natuur afhankelijk. Oplossingen die op natuur zijn gebaseerd, bieden op langere termijn goedkopere antwoorden op de uitdagingen van de klimaatveranderingen.’

‘Onmiddellijke acties zouden in staat kunnen zijn om tegen het midden van deze eeuw het bosgebied met 300 miljoen hectare uit te breiden en de biodiversiteit op zijn huidige niveau te stabiliseren, terwijl de emissies aan koolstofdioxide door veranderingen in het landgebruik geleidelijk zouden kunnen worden afgebouwd. Vanaf het midden van volgend decennium zouden die emissies zelfs negatieve waarden kunnen laten optekenen.’

Productieverlies

Het wereldwijde bosbeheer zal volgens het rapport een jaarlijkse investering van 203 miljard dollar vergen. Dat komt voor elke burger neer op iets meer dan 25 dollar per jaar. ‘Er moet echter nog een lange weg worden afgelegd’, zeggen de onderzoekers. ‘De vijftig grootste economieën van de wereld hebben een gezamenlijk budget van 14,6 biljoen dollar voorzien om hun herstel na de coronacrisis te realiseren. Slechts 2,5 procent van dat pakket is echter gereserveerd voor natuur.’

‘Er is een fundamentele mentaliteitsverandering nodig om een ​​economisch systeem te creëren dat financiële waarde hecht aan de natuur en diens rol in de menselijke welvaart erkent’, stellen de onderzoekers. ‘Op de natuur gebaseerde oplossingen trekken echter veel minder investeringen aan.’

‘In de particuliere sector gaat slechts 14 procent van die inspanningen – 18 miljard dollar per jaar – naar natuur. Hier kunnen nog bijzonder veel vorderingen worden geboekt, waarbij bovendien ook nog eens op een positieve impact op de eigen reputatie kan worden gerekend.’

‘Indien echter niet wordt ingegrepen, dreigen dramatische gevolgen’, waarschuwt Inger Andersen, directeur van de Unep. ‘Verlies aan biodiversiteit vermindert de wereldwijde economische productiviteit met 10 procent.’

‘Hierdoor dreigen ook de potentiële vorderingen van landen op het gebied van onderwijs, gezondheid en tewerkstelling te zullen worden aangetast. Investeringen in het herstel van ecosystemen hebben een gunstige impact op de menselijke gezondheid, de voedselveiligheid en de welvaart.’

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20