Klimaatverandering zorgt ervoor dat natuurrampen steeds meer schade veroorzaken

Natuurrampen hebben de wereld het voorbije jaar 210 miljard dollar schade berokkend. Dat is een sterke toename tegenover het jaar voordien, toen de kosten tot 166 miljard dollar opliepen. Dat blijkt uit een rapport van herverzekeraar Munich Re. De analisten merken op dat het voorbije jaar werd gekenmerkt door een recordaantal orkanen, bosbranden en overstromingen. De problemen werden volgens Munich Re door de klimaatverandering aangewakkerd.

Een aanzienlijk deel van de aangerichte schade bleek echter niet verzekerd. Er werd vorig jaar gewag gemaakt van 82 miljard dollar verzekerde schade, tegenover een niveau van 57 miljard dollar het jaar voordien.

Laura

‘De zes duurste rampen van vorig jaar werden in de Verenigde Staten geregistreerd,’ voert Munich Re aan. ‘De grootste kost werd veroorzaakt door de orkaan Laura, die in augustus in de staat Louisiana een verwoesting van 13 miljard dollar aanrichtte.’

‘De schade in de Verenigde Staten bedroeg in totaal 96 miljard dollar. Dat is bijna het dubbele van de verliezen die het jaar voordien moesten worden gemeld. Het land werd geconfronteerd met een recordaantal Atlantische orkanen, terwijl ook Californië de ergste bosbranden uit zijn geschiedenis diende te registreren.’

‘Het Atlantische orkaanseizoen omvatte vorig jaar dertig stormen, die samen 43 miljard dollar schade veroorzaakten. Daarnaast werd het Amerikaanse Midwest tijdens de maand augustus geteisterd door zware onweders, die samen een kost van 6,8 miljard dollar verzaakten en in Iowa miljoenen hectare landbouwgrond vernielden. In het westen van het land veroorzaakten zware droogteperiodes bovendien tientallen enorme bosbranden, die uiteindelijk in een materieel verlies van 16 miljard dollar resulteerden.’

‘De klimaatverandering veroorzaakt meer frequente en meer intense rampen zoals stormen, hittegolven en bosbranden,’ stipt Torsten Jeworrek, analist bij Munich Re, aan. ‘Naarmate de bevolking in rampgevoelige regio’s residentiële zones begint uit te bouwen, nemen de economische verliezen bovendien nog verder toe.’

Ontwikkelingslanden

‘De verliezen bij natuurrampen lagen vorig jaar aanzienlijk hoger dan het jaar voordien,’ aldus Torsten Jeworrek. ‘‘Bij al deze gevaren zal de klimaatverandering een steeds grotere factor worden. Het is dan ook tijd om actie te ondernemen.’

‘Een groot probleem dat het rapport verder aan het licht bracht, is het groot gebrek aan verzekeringsdekking voor rampen in vele ontwikkelingslanden,’ waarschuwt Munich Re. ‘Het voorbije jaar veroorzaakten natuurrampen in Azië een totaalverlies van 67 miljard dollar. Slechts 3 miljard dollar van die schade bleek echter door een verzekering gedekt.’

‘Overstromingen in China als gevolg van de zomermoessons brachten een kost van 17 miljard dollar teweeg. Daarvan was echter slechts 2 procent verzekerd. De cycloon Amphan, die in mei India en Bangladesh trof, veroorzaakte 14 miljard dollar schade. Daar was van een verzekerde schade amper sprake.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20