Wereld stevent af op klimaatramp volgens wetenschappers: ‘verschillende kantelpunten zijn bereikt’

Verschillende ’tipping points’, of kantelpunten, zijn bereikt die onomkeerbare klimaatontwrichting teweegbrengen. Dat schrijft een groep vooraanstaande klimaatonderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Nature.

In het artikel leveren de wetenschappers bewijs dat meer dan de helft van de kantelpunten zijn geactiveerd. Die ’tipping points’ kunnen leiden tot langdurige onomkeerbare klimaatveranderingen op aarde en kunnen de beschaving bedreigen.

De negen kantelpunten kunnen zich gedragen als een rij dominostenen. ‘Zodra een of twee dominosteentjes worden omgestoten, duwen ze de aarde in de richting van de andere’, verklaart professor Will Steffen van de Australian National University (ANU) in Canberra. ‘We vrezen dat het onmogelijk wordt om te vermijden dat de hele rij van dominostenen omvalt, wat een sneeuwbaleffect veroorzaakt die het bestaan van de menselijke beschavingen zou kunnen bedreigen.’

De verschillende kantelpunten in kaart gebracht. Bron: T. M. Lenton et al.

De actieve kantelpunten zijn het smelten van het Arctische zee-ijs en de ijsvlaktes in Groenland en Antarctica, de dooi van de permafrost en het verdwijnen van bomen van het boreaal woud en het Amazonegebied.

‘Dat kan leiden tot de oncontroleerbare uitstoot van koolstof in de atmosfeer, die eerder in de aarde was opgeslagen, waardoor de opwarming van de aarde en de destabilisering van de ijsvlaktes zullen versnellen’, aldus Steffen. Door het smelten van de ijsvlaktes zou het zeeniveau ‘onomkeerbaar’ stijgen tot 10 meter.

‘We hebben steeds minder tijd om te reageren’, waarschuwen de wetenschappers. Hoewel de meeste landen het akkoord hebben ondertekend om de opwarming van de aarde te beperken tot hooguit 2 graden Celsius, stevenen we af op een opwarming van minstens 3 graden, klinkt het nog.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20