‘Plantaardig dieet is cruciaal om biodiversiteit te redden’

Het huidige globale voedselsysteem is de grootste vijand van de biodiversiteit op aarde, stelt een nieuw rapport. En een verschuiving naar overwegend plantaardige voeding is van cruciaal belang om de schade een halt toe te roepen.

Landbouw vormt de grootste bedreiging voor 86 procent van de 28.000 soorten waarvan bekend is dat ze met uitsterven worden bedreigd. Dat blijkt uit onderzoek van de gerespecteerde Britse denktank Chatham House. 

Als er niets verandert, zullen de gevolgen catastrofaal zijn, zo stellen de onderzoekers. Het verlies aan biodiversiteit zal alleen maar blijven versnellen en zo zou ook het voortbestaan van de mensheid in het gedrang kunnen komen. 

Goedkoop voedsel

De kern van het probleem is de ‘vicieuze cirkel’ van de productie van goedkoop voedsel, waarbij lage kosten leiden tot een grotere vraag en meer verspilling. De verhoogde concurrentie doet de kosten nog verder dalen, ondanks de grote hoeveelheid aan meststoffen, pesticiden, energie, land en water die nodig zijn voor de productie.

Het rapport van Chatham House wordt gesteund door het VN-milieuagentschap (UNEP) en stelt drie oplossingen voor. De eerste is een verschuiving naar een meer plantaardig dieet, want runderen, schapen en ander vee hebben een enorme impact op het milieu. ‘Een dergelijke verschuiving zou ook de gezondheid van bevolkingen over de hele wereld ten goede komen en het risico op pandemieën helpen verminderen’, aldus de onderzoekers. 

Een tweede oplossing is het beschermen van land tegen ontginning en voorkomen dat het landbouwgrond wordt. Dat is volgens de denktank ‘de meest effectieve manier om de biodiversiteit in stand te houden. (…) Het herstel van inheemse ecosystemen op gespaarde landbouwgrond biedt de mogelijkheid om de biodiversiteit te vergroten.’

Land bewerken op een meer natuurvriendelijke manier, met oog voor biodiversiteit, is de laatste oplossing die naar voren wordt geschoven. Dat gaat echter wel gepaard maar met een lagere opbrengst. Biologische opbrengsten zijn gemiddeld ongeveer 75 procent van die in de conventionele landbouw, aldus het rapport.

Klimaat

Het globale voedselsysteem verbeteren, kan volgens de denktank ook het klimaat ten goede komen. Het voedselsysteem veroorzaakt ongeveer 30 procent van alle broeikasgasemissies, waarvan meer dan de helft afkomstig is van dieren. 

‘Politici zeggen nog steeds ‘het is mijn taak om voedsel goedkoper te maken voor u’, ongeacht hoe giftig het is vanuit het oogpunt van de planeet of de menselijke gezondheid’, zegt professor Tim Benton van Chatham House aan The Guardian. ‘We moeten stoppen met het argument dat we het voedselsysteem moeten subsidiëren in de naam van de armen en in plaats daarvan de armen helpen door ze uit de armoede te halen.’

Lees ook:

Meer