Zwitserland schuldig bevonden in klimaatzaak voor Europees Hof voor de Rechten van de Mens

In een baanbrekende uitspraak heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) geoordeeld dat Zwitserland onvoldoende maatregelen heeft genomen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dit oordeel is een overwinning voor de KlimaSeniorinnen, een groep van meer dan 2.500 Zwitserse vrouwen ouder dan 64 die de Zwitserse regering hadden aangeklaagd.

De KlimaSeniorinnen betoogden dat de ontoereikende klimaatactie van de Zwitserse regering hun recht op leven en op een privé- en gezinsleven schond. Het EHRM oordeelde dat de Zwitserse regering inderdaad nalatig was in haar plicht om de bevolking te beschermen tegen de gevaren van klimaatverandering. Het Hof stelde vast dat de Zwitserse wetgeving en doelstellingen onvoldoende ambitieus waren om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius, zoals overeengekomen in het Klimaatakkoord van Parijs.

Deze uitspraak is een belangrijke precedent voor toekomstige klimaatzaken. Het erkent voor het eerst dat de inadequate aanpak van klimaatverandering een schending van mensenrechten kan vormen. Dit kan andere landen ertoe aanzetten om hun klimaatbeleid te versterken en meer te doen om hun burgers te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Reacties

De KlimaSeniorinnen reageerden verheugd op de uitspraak. “Dit is een historische overwinning voor ons en voor alle mensen die bedreigd worden door klimaatverandering”, zei Marie-Claire Graf, een van de oprichtsters van de groep. “We hopen dat dit andere landen zal inspireren om meer te doen om de uitstoot te verminderen en hun burgers te beschermen.”

De Zwitserse regering heeft laten weten dat ze de uitspraak van het EHRM zal respecteren en dat ze haar klimaatbeleid zal herzien. “We nemen de zorgen van de KlimaSeniorinnen ernstig,” zei de Zwitserse minister van Milieu. “We zullen samen met alle betrokken partijen werken aan een versterking van onze inspanningen om de uitstoot te verminderen en de bevolking te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering.”

Belang van de uitspraak

De uitspraak van het EHRM is een belangrijke stap voorwaarts in de strijd tegen klimaatverandering. Het erkent de ernst van de dreiging en de noodzaak van urgente actie. Het kan ook een katalysator zijn voor verdere juridische stappen tegen landen die onvoldoende doen om de uitstoot te verminderen.

De KlimaSeniorinnen hebben met hun moed en vastberadenheid een belangrijke bijdrage geleverd aan de strijd voor klimaatrechtvaardigheid. Hun overwinning is een inspiratie voor alle mensen die zich zorgen maken over de toekomst van onze planeet.

Meer