Amerikaanse voedselbanken varen wel bij Trumps handelsoorlog

De Amerikaanse regering heeft aangekondigd om op één jaar tijd voor 1,2 miljard dollar voedingsproducten te zullen opkopen bij Amerikaanse boeren die in het buitenland getroffen worden door importtarieven. De voorraden zullen ter beschikking worden gesteld van programma’s die voor de voedselbedeling in de Verenigde Staten verantwoordelijk zijn.

Op die manier is de liefdadigheid volgens Gregory Meyer, correspondent van de Britse zakenkrant Financial Times in de Verenigde Staten, de onbedoelde begunstigde van de handelsoorlog die door de Amerikaanse president Donald Trump onder meer tegen China wordt gevoerd.

Distributie

De Amerikaanse regering bedacht het programma voor de aankoop en distributie van voedsel als een onderdeel van zijn strategie om tegenover internationale handelspartners een sterkere positie te kunnen verwerven.

“De bestemmelingen van de voedselhulp ervaren echter moeilijkheden om voldoende transportmiddelen en personeel te vinden om al die voorraden te verdelen vooraleer de producten zijn bedorven,” merkt Gregory Meyer op. “De voedselaankopen door de Amerikaanse overheid zullen door de beslissing van de regering met meer dan 50 procent toenemen tegenover de bedragen die normaal voor deze activiteiten worden gereserveerd.”

Feeding America, een netwerk van tweehonderd voedselbanken, raamt dat de verdeling van de extra voorraden tussen 300 miljoen dollar en 400 miljoen dollar zal kosten. Daarom werd aan het Amerikaanse Congres en het Amerikaanse ministerie van landbouw bijkomende financiering gevraagd.

Geraamd wordt dat het gemiddelde Amerikaanse landbouwbedrijf dit jaar nog 66.700 dollar zal verdienen. Dat betekent een daling met 19,9 procent tegenover vorig jaar. Vooral de Amerikaanse varkenssector zou door de handelsconflicten worden getroffen. Dit jaar zou voor het opkopen van varkensvlees een bedrag van 558,8 miljoen zijn voorzien.”

Zuivel

Geraamd wordt dat in de Verenigde Staten 40 miljoen mensen in huishoudens met voedselonzekerheid leven. Een groot gedeelte van deze bevolkingsgroep is afhankelijk van voedselhulp die wordt aangereikt door lokale liefdadigheidsinstellingen die door de voedselbanken worden bevoorraad.

“Maar het transport en de opslag van de bijkomende voorraden dreigt een belangrijke uitdaging te worden,” zeggen leiders van voedselbanken. “Melk wordt door zijn beperkte houdbaarheid wellicht de zwaarste uitdaging. De overheid heeft 84,9 miljoen dollar voorzien voor de aankoop van kaas en verse melk.”

Sonny Perdue, de Amerikaanse minister van landbouw, zegt ervan overtuigd te zijn dat er voldoende vraag zal zijn om overschotten te vermijden. Er zullen volgens Perdue maatregelen worden genomen om de verdeling te spreiden.

Over de vraag naar een grotere financiering van de voedselbanken is volgens de minister nog geen beslissing genomen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20