Niet politiek-correcte hervormingen Trump zijn een succes voor de Amerikaanse economie

Na het eerste regeringsjaar van Donald Trump als president van de Verenigde Staten moet worden vastgesteld dat de voorspelde economische ramp achterwege is gebleven. Dat zegt Nicolas Lecaussin, directeur van het Institut de Recherches Économiques et Fiscales (Iref) in Parijs, in de Franse krant Le Figaro.

In een column verwijst Lecaussin daarbij onder meer naar de voorspellingen van econoom en Nobelprijswinnaar Paul Krugman. Een verkiezing van Trump zou volgens Krugman voor het land immers nefaste gevolgen hebben. “In werkelijkheid moet worden erkend dat Trump aan het hoofd staat van een land dat een grote economische bloei kent en kan terugvallen op een beurs die alle records klopt,” zegt Lecaussin. “Met het aantreden van Donald Trump als president van de Verenigde Staten waarschuwden velen voor een economische teloorgang van het land,” aldus de Franse econoom. “Eén jaar na de intrede van Donald Trump in het Witte Huis, blijkt echter dat het doemdenken zich niet in realiteit heeft omgezet.” “Het omgekeerde lijkt zelfs waar. Er moeten worden vastgesteld dat in de recente Amerikaanse geschiedenis geen enkele president erin geslaagd is om hervormingen sneller door te drukken dan Trump. Zelfs Ronald Reagan had drie jaar nodig om de belastingen te hervormen. Trump heeft daarvoor slechts enkele maanden nodig gehad.” “Trump is er niet in gelukt om Obamacare helemaal terug te draaien,” erkent Lecaussin. “Maar hij heeft er wel voor gezorgd dat de druk op de verzekeraars kon worden verlicht. De sector dreigde onder een berg reglementeringen en vereisten versmacht te worden.” “Tevens is Trump erin gelukt om met fiscale maatregelen ook het bedrijfsleven meer ademruimte te bieden. Bovendien heeft hij tussen 2.000 miljard dollar en 4.000 miljard dollar Amerikaanse bedrijfswinsten uit het buitenland kunnen repatriëren. Tegelijkertijd kan gewezen worden op de verlaging van de heffingen op erfenissen.”

Politieke correctheid

Lecaussin benadrukt verder dat Trump de moed heeft gehad tegen de eisen van de politieke correctheid in te gaan. “De Amerikaanse president keert zich tegen de goeroes van de klimaatverandering,” aldus de columnist. “Hij creëert nieuwe mogelijkheden voor de ontginning van fossiele brandstoffen. Trump trekt zich terug uit klimaatakkoorden. Hij schrapt subsidies voor hernieuwbare technologieën zoals elektrische auto’s of windmolenparken. Bovendien worden heel wat reglementen geschrapt en ook de internetsector wordt van een aantal anachronistische beperkingen bevrijd.” Tevens wordt gewezen op de houding die Trump inneemt tegenover twijfelachtige commerciële praktijken van landen zoals China. “Tegelijkertijd aarzelt hij niet in te grijpen wanneer vrijhandel de groei van de Amerikaanse economie bedreigt,” aldus Lecaussin. “Al die maatregelen hebben ervoor gezorgd dat de Verenigde Staten op een sterke economische basis kunnen rekenen.” Tijdens het derde kwartaal vorig jaar kon het land een economische groei van meer dan 3 procent laten optekenen. De werkloosheid is tegelijkertijd teruggevallen tot 4,1 procent. Op één jaar tijd werden in de Verenigde Staten 2,1 miljoen banen gecreëerd. Dat is het hoogste cijfer sinds het begin van de jaren negentig. “Het grootste probleem is wellicht dat Trump vooral een zakenman is en niet als een professioneel politicus is opgeleid,” benadrukt Lecaussin. “Het is dan ook de vraag of hij zijn onbenullige provocaties achterwege zal kunnen laten, zodat hij de Verenigde Staten verder opnieuw op de rails kan zetten en zich kan blijven afzetten tegen de ideologische correctheid.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20