Waar de uitstoot vermindert, verbetert de volksgezondheid

Een daling van de luchtvervuiling heeft een aantoonbare impact op de volksgezondheid. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers aan de Stanford University en de Carnegie-Mellon University.

Het onderzoek is gebaseerd op evoluties in de statistieken over luchtvervuiling en vroegtijdige overlijdens tussen de tweede helft van vorig decennium en de helft van dit decennium in de Verenigde Staten. Opmerkelijk is echter de negatieve impact van de landbouw.

‘De Amerikaanse emissies door luchtvervuiling zijn tussen 2008 en 2014 drastisch gedaald,’ zegt Jeff McMahon, energiespecialist bij het magazine Forbes. ‘Deze evolutie werd mee gedreven door de sluiting van steenkoolgestookte energiecentrales.’

‘Nu heeft een wetenschappelijke studie aangetoond dat tijdens diezelfde periode de gezondheidsschade door luchtvervuiling even drastisch is gedaald.’

Toegevoegde waarde

‘Niet alleen zijn de emissies gedaald, maar ook de gezondheidsschade door de uitstoot heeft een bijzonder snelle terugval gekend,’ zegt onderzoeksleider Ines Azevedo, professor energie aan de Stanford University. ‘Er kan daarbij gewag gemaakt worden van een verbetering met meer dan 20 procent.’

Azevedo zegt dat vooral de nutsbedrijven een sterke vooruitgang hebben geboekt. De landbouw blijft echter een zorgenkind.

‘De gezondheidsschade door de uitstoot van de nutssector daalde over een periode van zes jaar met ruim 50 procent,’ benadrukt Azevedo. ‘Dat is een enorme vooruitgang. De nutsbedrijven slaagden er ook in om de toegebrachte schade te verminderen zonder hun toegevoegde waarde voor de economie te beperken.’

‘Daarbij speelden drie factoren een cruciale rol. In eerste instantie was er het gebruik van verbeterde technologieën voor de beperking van luchtverontreiniging. Daarnaast volgden echter ook de recente sluiting van steenkoolcentrales en de overschakeling naar aardgas.’

De negatieve impact van de nutsbedrijven op de economie was vooral toe te schrijven aan de uitstoot van zwaveldioxide, die onder meer de vorming van fijnstof in de atmosfeer vergemakkelijkt.

Volgens het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) is het meest gevaarlijke fijnstof (PM 2.5) verantwoordelijk voor 90 procent van de vroegtijdige overlijdens die in de Verenigde Staten aan luchtvervuiling zijn te wijten.

Landbouw

‘Vroegtijdige overlijdens gaan met aanzienlijke maatschappelijke kosten gepaard’, verduidelijkt Azevedo. ‘De jaarlijkse schade aan de Amerikaanse economie door uitstoot in de atmosfeer is tijdens de bestudeerde periode sterk gedaald. Er is sprake van een terugval van 1.000 miljard dollar naar 719 miljard dollar.’

‘Dit zijn geen triviale statistieken. Elf jaar geleden vertegenwoordigde die impact ongeveer 6 procent van het bruto binnenlandse product. Vijf jaar later was dat al afgenomen tot ruim 4 procent.’

Ook het transport en de productienijverheid slaagden er tijdens die periode in hun uitstoot te beperken. De landbouw liet daarentegen een verdere stijging optekenen.

Uiteindelijk moesten de wetenschappers naar eigen zeggen vaststellen dat de economische schade van de landbouwactiviteit groter was dan de waarde die de agrarische sector aan de Amerikaanse economie toevoegt.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20