Verenigde Staten investeren volgend decennium ruim 500 miljard dollar in klimaat

Het volgende decennium zal de regering van de Verenigde Staten meer dan 500 miljard dollar besteden aan klimaattechnologie en duurzame energie. Dit is het gevolg van drie nieuwe wetten die recent door de Amerikaanse regering werden geïmplementeerd. Dat blijkt uit een analyse van het Rocky Mountain Institute (RMI), een organisatie die gespecialiseerd is in onderzoek naar duurzaamheid en energie.

De ramingen zijn gebaseerd op de nieuwe wetten die recent zijn ingevoerd om de inflatie te bestrijden en de productie van semiconductors op te voeren. Tevens werd gekeken naar de impact van de massale investeringen in infrastructuur die vorig jaar door de Amerikaanse regering werden aangekondigd.

Samenhangend duurzaam industriebeleid

Deze wetten moeten onder meer klimaatgerelateerd onderzoek en pilootstudies financieren en een duurzame productie stimuleren. “Gezamenlijk vormen deze wetten een samenhangend duurzaam industriebeleid”, merken de onderzoekers Lachlan Carey en Jun Shepard op.

De onderzoekers ramen dat de wetten in de loop van de volgende tien jaar tot een totale investering van 514 miljard dollar in duurzame projecten zullen leiden. Daarbij zou 362 miljard dollar afkomstig zijn van initiatieven die worden opgezet om de inflatie onder controle te houden.

Anderzijds zou een budget van 98 miljard dollar gekoppeld zijn aan investeringen in infrastructuur, terwijl een bedrag van 54 miljard dollar betrokken zou zijn bij initiatieven om de productie van computerchips te stimuleren.

De onderzoekers wijzen er wel op dat het Amerikaanse Congres nog wel verdere wettelijke initiatieven zal moeten nemen om een gedeelte van de voorziene financiering vrij te kunnen geven. In de analyse is geen rekening gehouden met initiatieven in de landbouwsector.

Versnelling

Carey en Shepard beklemtonen nog dat de jaarlijkse uitgaven van de Amerikaanse federale overheid voor klimaatbescherming en duurzame energie voor de volgende periode ongeveer vijftien keer hoger zal liggen dan de budgetten die tijdens de jaren negentig van de voorbije eeuw en het begin van deze eeuw ter beschikking werden gesteld.

“Maar ook tegenover het meer recente verleden zal er over een verdrievoudiging kunnen worden gesproken”, voeren ze aan.

Volgens ramingen van de Amerikaanse regering zal hernieuwbare energie een steeds groter onderdeel van de productie vertegenwoordigen. Daarbij wordt vooral gewezen naar de groei die windenergie en zonnekracht laten optekenen.

Carey en Shepard waarschuwen echter dat investeringen in het klimaat verder moeten worden opgedreven. “Er is hier sprake van een lang proces, maar daarvoor blijft geen tijd meer over”, beklemtonen de onderzoekers. “De uitbouw van windenergie en zonnekracht nam ongeveer veertig jaar in beslag. Er blijft nu nog amper tien jaar over om de verhoopte streefdoelen te halen”.

(fjc)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20