Autosector gebruikt veel meer chips dan eerder werd verwacht

Halverwege het volgende decennium zal de wereldwijde verkoop van halfgeleiders in de automobielsector een niveau van 200 miljard dollar per jaar bereiken. Dat zegt een rapport van consulent KPMG over de toekomst van de halfgeleiderindustrie.

Dit schema ligt enkele jaren voor op de oorspronkelijke voorspellingen, die tegen het einde van het volgende decennium een niveau van 200 miljard per jaar in het vooruitzicht hadden gesteld. Op dat moment zal volgens KPMG echter in realiteit een volume van 250 miljard dollar per jaar mogen worden verwacht.

Drie pijlers

Er kunnen volgens Gary Silberg, specialist automotive-specialist bij KPMG, voor de snelle toename van het gebruik van halfgeleiders in de autosector drie verschillende pijlers – gebruiksgemak, veiligheid en de transitie naar de elektrische mobiliteit – worden geïdentificeerd.

“Halfgeleiders vormen de basis van vele toepassingen die de autobestuurder een grotere mate van gebruikscomfort bezorgen”, voert Silberg aan. “Deze technologieën – onder meer rond geconnecteerde services – worden door de klant verwacht.”

“In sommige toepassing is er daarbij sprake van honderdduizenden chips”, werpt de autonomie-specialist op. “Er is momenteel geen enkel nieuw voertuig dat zonder dergelijke toepassingen aan boord op de markt wordt gebracht.”

“Daarnaast is er echter ook sprake van veiligheid, waarbij de technologie aan de bestuurder ondersteunende rijhulp aanbiedt”, gaat Silberg verder. “Maar ook de transitie naar de elektrische mobiliteit vereist een beduidend grotere inzet van computerkracht om de complexe aandrijfsystemen van de voertuigen te beheren.”

“Er kan hier duidelijk van een perfecte storm gewag worden gemaakt. Het samengaan van deze drie pijlers zorgt er immers voor dat de autosector het gebruik van de halfgeleiders in de productie drastisch heeft moeten opvoeren.”

Transformatie

“De vooruitgang in de technologie en maatschappelijke verschuivingen naar milieuvriendelijke praktijken blijven industrieën transformeren”, merkt ook Mark Gibson, specialist technologie en telecommunicatie bij KPMG, op. “De automobielsector vormt daarop geen uitzondering.”

“De combinatie van de piek in de olieprijzen met de toenemende steun voor verminderde emissies stimuleert de vraag naar halfgeleiders voor meer geavanceerde voertuigen. Die stijgende interesse vormt op zijn beurt de basis voor een verdere innovatie in de sector.”

Ondanks de aanvoertekorten realiseerde de wereldwijde verkoop van halfgeleiders vorig jaar een recordvolume van meer dan 550 miljard dollar. Dat bedrag lag 25,6 procent hoger dan het jaar voordien. Ook dit jaar verwacht KPMG een dubbelcijferige groei.

Silberg zegt anderzijds te verwachten dat de industrie, zeker op korte termijn, moeilijkheden zal ervaren om aan de groeiende vraag van de markt te kunnen blijven voldoen. “Halfgeleiders die in auto’s zijn ingebouwd, vormen het equivalent van honderd mobiele telefoons.”

“Dat aantal zal de volgende periode nog verder toenemen. Er zal op een bepaald moment aan die vraag worden voldaan, maar door de schaarste is het momenteel onmogelijk voldoende chips beschikbaar te stellen.”

Autofabrikanten hebben bij de verdeling van hun beschikbare voorraden halfgeleiders aanpassingen doorgevoerd om de productie van hun meest winstgevende voertuigen te ondersteunen. Tevens sluiten de constructeurs overeenkomsten met fabrikanten om de leveringen van halfgeleiders te helpen verzekeren.

“Maar die inspanningen zijn onvoldoende om het huidige tekort op de markt weg te werken of om onderbrekingen van de productie in de toekomst te kunnen voorkomen”, waarschuwt de automatie-consulent nog.

Silberg merkt dan ook op dat de autofabrikanten een grotere betrokkenheid bij de waardeketen van de halfgeleiders zouden moeten ontwikkelen. Hij gebruikt daarbij Tesla als voorbeeld. “Die Amerikaanse autofabrikant maakt immers gebruik van een verticale integratie en heeft daarvoor eigen software-ingenieurs ingehuurd”, zegt de consulent.

“Andere autofabrikanten beginnen eveneens deze strategie te overwegen”, merkt Silberg nog op. “Maar vaak blijven ze sterk afhankelijk van externe bronnen. Dat is opmerkelijk, rekening houdend met het feit dat er hier toch van cruciale componenten sprake is.”

“De autofabrikanten hebben de ontwikkeling van de verbrandingsmotor gedurende honderd jaar nooit aan een externe partij afgestaan. Het lijkt dan ook vreemd dat deze optie bij de ontwikkeling van de elektrische motor toch wordt overwogen.”

Meer
Auto
Gocar.be - David Leclercq
Gocar.be - Alain De Jong
Gocar.be - Maxime Hérion
Gocar.be - David Leclercq
Gocar.be - David Leclercq
Maxime Hérion
Meer Auto