Vermogen van een doorsnee Belgisch gezin bedraagt bijna 250.000 euro

Een doorsnee Belgisch gezin bezit 249.301 euro, leert een onderzoek van de internetbank Keytrade Bank en de Universiteit Gent. Dat vermogen bestaat voornamelijk uit vastgoed.

In het nieuws: Met een vermogen van 249.301 euro is een doorsnee Belgisch gezin rijker dan een doorsnee Europees huishouden, leert een rondvraag van Keytrade Bank en de Universiteit Gent bij 1.903 landgenoten. Er werd daarbij gekeken naar het Belgische vermogen tussen 5 december 2023 en 10 januari 2024.

 • Het mediaan vermogen van huishoudens in Europa bedroeg in 2021 123.500 euro. Dat is dus minder dan de helft van wat de Belgische gezinnen (vandaag) bezitten.
 • Het gemiddelde Belgische vermogen ligt met 437.273 euro nog hoger, maar de onderzoekers zijn van oordeel dat het mediaan vermogen een realistischer beeld geeft van hoe rijk de Belg is. “Het gemiddeld vermogen geeft een vertekend beeld omdat de grote vermogens dat cijfer een enorme boost geven”, aldus Koen Inghelbrecht, professor Financiële Economie aan de Universiteit Gent.
 • De onderzoekers voegen eraan toe dat de Belgische huishoudens de voorbije twee jaar aan koopkracht moesten inboeten. Zo steeg het vermogen tijdens die periode met slechts 2,8 procent, terwijl de inflatie in 2022 maar liefst 9,6 procent bedroeg, en in het daaropvolgende jaar 4,1 procent.

Vermogen Belgisch gezin bestaat voornamelijk uit vastgoed

Details: Vastgoed blijft de belangrijkste bouwsteen van ons vermogen.

 • Volgens het onderzoek investeren Belgen 58,8 procent van hun vermogen in de gezinswoning.
 • Daar komt nog eens bij dat 30 procent van onze landgenoten investeert in bijkomend vastgoed. In totaal wordt bijna 25 procent van het vermogen geïnvesteerd in ander vastgoed zoals tweede verblijven of woningen om te verhuren. Als we rekening houden met dat cijfer, bestaat het vermogen van een doorsnee Belgisch gezin voor 80 procent uit vastgoed.
 • “De voorliefde van de Belg voor vastgoed uit zich niet alleen in de samenstelling van zijn vermogen, maar ook in de samenstelling van zijn financiële schulden. Ook daar zien we dat het woonkrediet, voor de eigen woning goed is voor 60 procent van de schulden en woonkredieten voor andere eigendommen goed zijn voor 24 procent van het totaal aan schulden”, laat Thierry Ternier, CEO Keytrade Bank, weten.

Meer cijfers: Voorts toont het onderzoek aan dat 12,8 procent van ons vermogen op een spaarboekje of een andere rekening, zoals een termijnrekening, staat.

 • Een doorsnee Belgische gezin bezit 25.984 euro aan spaargeld. Van dat bedrag staat er zo’n 77 procent op de spaarrekening, 6,3 procent op een termijnrekening en 14 procent op de zichtrekening.
 • Opgemerkt: 40 procent van de Belgische huishoudens heeft meer dan 12 keer het netto- maandinkomen op de spaarrekening staan.
  • Minder dan één op vier huishoudens heeft minder dan drie keer hun nettoloon als spaarbuffer. Experts adviseren om een minimale spaarbuffer van 3 tot 6 maandlonen aan te houden.

Meer cijfers (2): We beleggen ook een deel van ons kapitaal. 8,3 procent van het Belgische vermogen zit in aandelen, obligaties en beleggingsfondsen.

 • Cryptomunten vertegenwoordigen maar 0,18 procent van het totale vermogen. Uit het onderzoek blijkt overigens dat maar 3,5 procent van onze landgenoten in crypto’s belegt.

Wil je op de hoogte blijven van alles wat er zich afspeelt in de financiële wereld? Niels Saelens, een journalist met een passie voor financiën, volgt alles op de voet op. Via deze link kan je je inschrijven op zijn dagelijkse nieuwsbrief.


Meer