Stress op de werkvloer: hoe hoger het inkomen, hoe meer stress

Er is een opvallende link tussen een hoger inkomen en het ervaren van meer stress op het werk. Dat blijkt uit een Amerikaanse studie van het sociale netwerk LinkedIn.

De studie analyseerde het gedrag van duizend Amerikaanse werknemers. De resultaten tonen aan dat 68% van de ondervraagden die meer dan 200.000 dollar per jaar verdienen, stress ervaart op het werk. Dit percentage is lager bij mensen met een lager inkomen: 53% bij de groep tussen 75.000 en 200.000 dollar, 38% tussen 51.000 en 75.000 dollar en 47% tussen 35.000 en 50.000 dollar.

Jobtevredenheid

Opvallend is dat de groep met een inkomen tussen 51.000 en 75.000 dollar het meest tevreden is met hun baan. 81% van de ondervraagden in deze categorie gaf aan gelukkig te zijn met hun werk. Bij de groep die meer dan 250.000 dollar verdient, was dat slechts 74%. De minst verdienende groep scoorde hier nog slechter.

Mannen en vrouwen blijken even (on)tevreden te zijn met hun baan. In totaal is 52% van de ondervraagden, ongeacht geslacht, niet tevreden met hun werk.

Millennials ervaren minder stress

Millennials, geboren tussen 1981 en 1996, ervaren minder stress op het werk (44%) dan generatie X (geboren tussen 1965 en 1980, 57%). Tegelijkertijd is deze leeftijdsgroep met 72% het minst tevreden met hun baan. Babyboomers (geboren tussen 1946 en 1964) zijn met 78% het meest tevreden met hun werk. Het onderzoek ziet echter geen oorzakelijk verband tussen leeftijd en jobtevredenheid.