Pensioenbonus begint op te leveren vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli bouwt iedereen die zijn vervroegde pensioendatum voorbij is en toch nog doorwerkt een pensioenbonus op per extra gewerkte dag. Deze bonus wordt bovenop het pensioen uitgekeerd wanneer men daadwerkelijk met pensioen gaat.

In het nieuws: Vanaf 1 juli gaat de pensioenbonus van start, als ‘cadeautje’ voor wie langer blijft werken.

 • Een vervroegde pensioendatum komt overeen met een loopbaan van minstens 42 jaar. Ieders persoonlijke datum is te vinden op mypension.be. Als er geen vervroegde pensioendatum is, geldt de wettelijke pensioendatum.
  • Wie vanaf 1 juli de vroegste pensioendatum al voorbij is, krijgt automatisch de pensioenbonus uitgekeerd. Daarbij geldt wel als belangrijke voorwaarde dat er wordt doorgewerkt tot minstens 1 januari 2025.
  • Wiens vroegste pensioendatum tussen 30 juni 2024 en 1 januari 2025 ligt, bouwt de pensioenbonus op vanaf die datum. Ook daarbij geldt dat men minstens tot 1 januari 2025 moet blijven werken.
  • En als de datum voor het vervroegd pensioen na 1 januari 2025 ligt, dan bouwt men zijn pensioenbonus op vanaf die dag. Per gewerkte dag extra komt er geld bij. Dan geldt er geen voorwaarde meer.
 • De bonus wordt uitbetaald enkele maanden na het effectief pensioen. Meestal gebeurt de uitbetaling in één keer, maar er is ook een optie voor maandelijkse uitbetaling. De pensioendienst zal contact opnemen om de keuze voor te leggen.

Voorwaarden voor de pensioenbonus

Opgelet: De wachttijd voor de bonus kan oplopen tot eind 2025 als men begin 2025 met pensioen gaat. “We kunnen immers pas in het najaar bonussen berekenen en uitbetalen omdat we eerst onze rekenprogramma’s moeten aanpassen én de bevestigde loopbaangegevens afwachten”, geeft de belastingdienst aan tegenover De Tijd.

 • De bonus kan maximaal drie jaar opgebouwd worden met een maximum van 312 dagen per jaar en 936 dagen in totaal. Dagen van tijdskrediet, loopbaanonderbreking en Vlaams zorgkrediet tellen niet mee.
 • De pensioenbonus kan per jaar behoorlijk oplopen. Een jaar langer werken betekent een bonus van 3.775 euro netto, twee jaar komt neer op 11.325 euro en drie jaar 22.650 euro.
 • Er is een plafond voor de totale som van het wettelijk pensioen, aanvullend pensioen en de pensioenbonus. Dat mag niet hoger zijn dan 7.969,68 euro bruto per maand. Mocht het totale bedrag hoger uitvallen door de pensioenbonus, dan wordt die bonus automatisch beperkt.
Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.