Meeste Europeanen bereid minder te vliegen om de klimaatverandering te helpen bestrijden

In een poging om een bijdrage te leveren tot de strijd tegen de klimaatverandering, is een meerderheid van de Europese burgers bereid om minder vaak te vliegen. Dat blijkt uit een rapport van de Europese Investeringsbank (EIB), gebaseerd op een enquête die tijdens de voorbije herfst werd uitgevoerd met bijna 28.000 burgers van de Europese Unie.

Ook bleken vele respondenten bereid te zijn om uit ecologische overwegingen minder vlees te consumeren.

Trein

De ecologische voetafdruk van de Europese luchtvaartsector wordt zowel door klanten als regelgevers onder de loep genomen. Maar daarnaast moeten de luchtvaartmaatschappijen door de uitbraak van de coronacrisis ook nog afrekenen met een terugval van de vraag naar reizen. De onderzoekers stelden vast dat 74 procent van de respondenten gewag maakte om na het einde van de coronacrisis om ecologische redenen minder vaak op het vliegtuig te willen stappen dan voordien.

Daarbij gaf 43 procent aan zijn reisgedrag fundamenteel te zullen aanpassen. De andere 31 procent benadrukte bij gelegenheid voor een alternatieve vervoerswijze te zullen kiezen. De onderzoekers stelden daarbij ook vast dat 71 procent van de ondervraagden beweerde voor verplaatsingen over kortere afstanden alvast de trein te verkiezen boven het vliegtuig.

Daarnaast bleek 66 procent van de respondenten aan te geven momenteel al minder vlees te consumeren om op die manier de klimaatverandering te helpen bestrijden. Nog eens 13 procent maakte gewag van voornemens om in de toekomst minder vaak vlees op het menu te zullen zetten.

Dankzij de lockdown van de coronacrisis werden vorig jaar wereldwijd minder emissies van koolstofdioxide geregistreerd dan de periode voordien. Tegelijkertijd bleek echter dat de gemiddelde temperatuur op aarde vorig jaar een recordniveau liet optekenen. ‘Deze vaststelling onderstreept de noodzaak om sneller maatregelen door de drukken om de uitstoot te verminderen, zodat een catastrofale opwarming in de toekomst zou kunnen worden vermeden,’ merken de onderzoekers op.

Keuzes

De Europese Unie werkt aan een omvangrijk pakket nieuwe beleidsmaatregelen om de emissies van broeikasgassen te beperken. Onder meer worden maatregelen voorzien om gebouwen te renoveren, zodat minder energie wordt verbruikt. Daarnaast worden autofabrikanten gedwongen aan strengere emissienormen te voldoen. De industrie zal anderzijds met hogere uitstoottarieven rekening moeten houden.

De Europese Unie wil daarnaast ook consumenten helpen bij het maken van duurzame keuzes. Onder meer zou tegen eind dit decennium een netwerk van drie miljoen openbare oplaadpunten voor elektrische auto’s worden voorzien. Tevens wordt een verbod op plastic voor eenmalig gebruik ingevoerd.

Ambroise Fayolle, vice-president van de Europese Investeringsbank (EIB), wijst er daarbij op dat zijn instelling aan die ambities een bijdrage kan leveren door duurzame energie en uitstootarm transport te financieren.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20