We kunnen nu berekenen hoe dodelijk klimaatverandering is

Klimaateconomen vonden een aantal jaar geleden al een manier om de sociale kosten van CO2-uitstoot te berekenen. Zo konden ze de schade per ton koolstofdioxide in de atmosfeer nagaan. Nu heeft een onderzoeker ook een formule gevonden om de mortaliteitskosten van CO2-uitstoot te berekenen.

Waarom is dit belangrijk?

Het Witte Huis kondigde in februari al aan dat ze rekening zullen houden met de sociale kosten van CO2-uitstoot bij het opstellen van nieuwe regelgeving. Binnenkort zullen ze misschien ook rekening kunnen houden met de "sterftekosten".

Vandaag verscheen een nieuwe paper in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Communications. Daniel Bressler, student duurzame ontwikkeling aan Columbia University, onderzocht de mortaliteitskosten van CO2. Met die formule is het onder andere mogelijk om het aantal sterfgevallen door hitte te berekenen. 

De studie schat dat er ongeveer 4.434 ton CO2 uit de atmosfeer moet blijven om één leven te redden. Dat is ongeveer gelijk aan wat 3,5 Amerikanen gedurende hun hele leven uitstoten. 

Bressler meent dat de doelstelling van het Parijsakkoord – klimaatneutraliteit tegen 2050 – wereldwijd 74 miljoen levens kan redden. Enkel in de Verenigde Staten zijn er sinds 1979 al meer dan 11.000 Amerikanen gestorven aan de hitte. 

De studie van Bressler hamert erop dat er een aanzienlijk aantal levens gered kunnen worden door de vermindering van uitstoot. Het zou hierbij niet enkel over individuen gaan, maar ook bedrijven, naties en zelfs de wereld.

Klimaatcrisis als doodsoorzaak

De publicatie focust voornamelijk op hitte. Extreme hitte, die door het veranderende klimaat wordt veroorzaakt, kan leiden tot een hitteberoerte, uitdroging, ademhalingsproblemen en hartfalen. Vooral ouderen lopen risico op deze complicaties.

Het model van Bressler bouwt verder op een al bestaand model, maar is compleet gemoderniseerd. In een interview met het techmedium Wired vertelde Bressler dat hij “concludeerde dat het oude model niet was afgestemd op de weersomstandigheden van vandaag.” Het had dus dringend een update nodig.

Deze zomer bracht hevige hittegolven naar het noordelijk halfrond. Er waren ook veel bosbranden. De hitte van dit jaar heeft op zichzelf al meer dan 100 doden veroorzaakt in Washington en Oregon. En wel bijna 500 in Brits-Columbia. Elke zomer sterven er mensen omdat ze geen airconditioning hebben of omdat onderliggende aandoeningen hen verzwakken.

Initieel was het moeilijk om uit te zoeken in hoeverre hitte bijdroeg aan sterfgevallen. Maar er zijn steeds meer wetenschappers die het probleem in kaart proberen te brengen. Zo berekende de London School of Hygiene and Tropical Medicine dat klimaatverandering verantwoordelijk is voor zo’n 37 procent van alle sterfgevallen door hitte ter wereld. 

1 ton CO2 staat gelijk aan 258 dollar schade

Volgens de studie van Bressler moeten we rekening houden met bijna 260 dollar aan schade bij elke overtollige ton CO2 in de atmosfeer. Omgerekend is dat bijna 220 euro. Dat betekent dat er bij elke ton uitstoot, zo’n 220 euro aan schade op de rekening komt. Dat geldt voor alle klimaatgerelateerde rampen, van landbouwverlies en schade door de stijging van de zeespiegel, tot het prijskaartje om overstromingen op te ruimen. Dus ook de kosten van levens die verloren gaan door extreme hitte

Bressler ziet zijn artikel voornamelijk als een gedachte-experiment, bedoeld om discussie uit te lokken. Toch zouden deze bevindingen ook een rol kunnen spelen in beleid. Olie- en gasbedrijven in de Verenigde Staten betalen ongeveer 12,5 procent aan royalty’s voor uitstoot. Dat kan stijgen tot 25 procent als bedrijven ook rekening houden met de toekomstige schadekosten.

CO2-beprijzing is geen nieuw concept, maar tot hiertoe niet erg effectief. Zo’n 60 procent van de wereldwijde koolstofemissies door energieverbruik blijft volledig ongeprijsd. Als de studie van Bressler in acht genomen wordt bij nieuwe regulering, kan dat misschien veranderen.

(evb)

Meer