Elektriciteit: Miniem aantal supervervuilers produceert driekwart van globale uitstoot

Vijf procent van de elektriciteitscentrales in de wereld veroorzaakt 73 procent van de uitstoot. Dat blijkt uit een studie van de Universiteit van Colorado. Gerichte interventies op die elite “supervervuilers” zou de CO2-uitstoot aanzienlijk kunnen verminderen, menen onderzoekers.

We hebben allemaal een ecologische voetafdruk, al is die van sommigen groter dan die van anderen. De universiteit van Colorado in de Verenigde Staten gelooft daarom dat de klimaatcrisis gerichter aangepakt kan worden

Uit hun onderzoek blijkt dat slechts enkele supervervuilers in de energiesector verantwoordelijk zijn voor driekwart van de wereldwijde emissies uit elektriciteitsproductie.

Door de meest extreme vervuilers van elk land aan te pakken, zou de CO2-uitstoot aanzienlijk verlaagd kunnen worden. Het onderzoek werd gepubliceerd in het vakblad Environmental Research Letters.

Een probleem voor het milieu

Volgens het Internationaal Energieagentschap blijft de wereldwijde energiesector aangedreven door fossiele brandstoffen onafgebroken groeien. Daarmee neemt ook de hoeveelheid koolstofdioxide toe die in de atmosfeer wordt uitgestoten. 

In de afgelopen twee decennia is de uitstoot van kooldioxide door de elektrische industrie wereldwijd met 53 procent gestegen. En naar verwachting zal in de toekomst meer dan de helft van alle emissies uit deze sector komen.

Deze stijgende aantallen wijken sterk af van de klimaatdoelen van de landen van de Verenigde Naties; klimaatneutraliteit halen tegen 2050, met als tussentijdse doelstelling om de CO2-uitstoot tegen 2030 met minstens 55 procent te verminderen.

De Amerikaanse wetenschappers geloven dat gerichte interventie tegen de “vervuilerselite” de meest effectieve manier is om die doelstelling te halen. Die elite bestaat uit individuen die grote belangen hebben in fossiele brandstofbedrijven en die tot de rijkste 10 procent van de wereldbevolking horen. Deze “koolstofreuzen” bezitten honderden bedrijven die verantwoordelijk zijn voor wel 70 procent van de wereldwijde uitstoot van fossiele brandstoffen. Het gaat om grote steenkoolcentrales in de VS en in China. 

Focus op de “supervervuilers

Onder leiding van Don Grant vergeleken de researchers de ongelijkheden in koolstofemissies van verschillende elektriciteitscentrales in de wereld. Op basis van meer dan 29.000 elektriciteitscentrales in meer dan 221 landen, concluderen ze dat “supervervuilers”, die slechts 5 procent van het totaal uitmaken, verantwoordelijk zijn voor 73 procent van de wereldwijde uitstoot uit elektriciteitsopwekking.

Ze maakten ook een schatting van de procentuele vermindering van de uitstoot als deze supervervuilers praktische actie zouden ondernemen. De wereldwijde uitstoot kan met 25 procent afnemen als supervervuilers hun energie efficiënter kunnen maken. De uitstoot kan tot 30 procent verminderen als ze overstappen op aardgas. En wel tot 50 procent als de CO2 wordt opgevangen en elders wordt opgeslagen.

Het is volgens de onderzoekers daarom enorm effectief om supervervuilers aan te pakken. Het zou bovendien wereldwijde voordelen kunnen opleveren. 

Kritische punten 

Omdat sommige centrales hun emissies niet hoeven te rapporteren, waren de onderzoekers genoodzaakt enkele schattingen te maken. Wetenschappers hopen meer van dit soort data te blijven verzamelen en te delen, zodat we de klimaatcrisis gerichter kunnen aanpakken

(jvdh)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20