Wat is BKR (Bureau Krediet Registratie)?

Het BKR is een Nederlands kredietregistratiebureau, dat vergeleken kan worden met het CKP in ons land, dat van iedere kredietnemer in Nederland een elektronisch dossier heeft aangemaakt in het zogenaamde Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). Zowel in Nederland als in België is elke instelling die over een bankvergunning beschikt wettelijk verplicht zich bij het BKR aan te sluiten. Hierbij kun je denken aan:

 • banken,
 • leasemaatschappijen,

Het BKR is een niet afhankelijke organisatie die werkt op een non-profit basis. Het doel van het BKR is dus niet het maken van winst, maar het voorkomen dat iemand onverantwoord, dus te veel, geld leen en in zo financieel in de problemen komt. Maar ook financiële instellingen worden op deze manier beschermd tegen mensen die geld lenen maar dit uiteindelijk niet terug kunnen betalen.

Wat registreert het BKR?

In het register van het BKR worden niet alleen verschillende persoonsgegevens geregistreerd, zoals je:

 • naam en voorletters,
 • geboortedatum,

Verder zullen eveneens gegevens van de lening of de schuld door het BKR in het register worden geplaatst. Dit zijn overigens altijd leningen of kredieten met een looptijd van minimaal drie maanden, die aan een natuurlijk persoon zijn verstrekt. Verder liggen de leningen en kredieten binnen marges. De gegevens met betrekking tot leningen en kredieten bestaan bij het BKR uit:

 • de leenvorm,
 • de hoogte van de leensom,
 • ontstaanswijze van de lening of het krediet,
 • de voorziene laatste aflossingstermijn,
 • de werkelijke laatste aflossingstermijn,
 • Eventuele bijzonderheden met betrekking tot de afbetaling

Voor de vermelding van bijzonderheden zijn er zeven codes die het BKR gebruikt, te weten:
A – Achterstandsmelding: de kredietverstrekker heeft een achterstandsmelding gedaan,

H – Herstel: de achterstand met code A is weer ingelopen,

 1. Er is een aflossings- of schuldregeling getroffen als gevolg van een betalingsachterstand,
 2. De lening is, geheel of gedeeltelijk, in handen van een incassobureau,
 3. De afboeking bedraagt 250 euro of meer,
 4. De schuldenaar is onbereikbaar,
 5. Er is een preventieve betalingsregeling getroffen. Deze code wordt weggehaald zodra de betalingsregeling is afgerond.

Gevolgen van een negatieve BKR-registratie?

Een doel van de BKR-registratie is het registreren van de kredietwaardigheid van personen. Het BKR doet aan verzameling van feiten, maar niet aan beoordeling van kredietwaardigheid. Wanneer je een negatieve BKR-registratie achter je naam hebt staan, vanwege te late of totaal geen afbetaling, zullen kredietverstrekker waar je een lening aan wilt gaan dit eveneens te weten komen. Je hebt dan dus een enorme kans dus deze lening niet verstrekt zal worden. Je wordt door kredietverstrekkers als een risico beschouwen en niet alleen de lening bij een bank, maar eveneens de aanvraag van een kredietkaart vergeten. Een achterstandscode (code A) zal vijf jaar te zien zijn, zelfs als dit inmiddels is veranderd in code H en de betalingsachterstand is bijgewerkt.

Inzage in je BKR-dossier

Je kunt een verzoek indienen om je BKR-dossier tegen betaling in te zien of om een correctie door te laten voeren. Verder kun je inzage krijgen in welke instanties je BKR-dossier hebben opgevraagd de laatste twaalf maanden. Een instelling die ten onrechte je BKR-dossier op heeft gevraagd kan daarvoor worden beboet.

Onterechte contracten bij het BKR

Wanneer je van mening bent dat er een contract en/of codering onterecht bij het BKR zijn geregistreerd, dan kun je contact opnemen met de verantwoordelijke instelling en deze verzoeken de BKR-registratie wijzigen of weg te halen. Financiële instellingen, en dus niet het BKR zelf, zijn de enige die een registratie kunnen laten wijzigen of verwijderen.

Niet kredietwaardig volgens het BKR?

Het BKR geeft enkel gegevens door aan kredietverstrekkers waarvan je geld wilt lenen over de leningen en kredieten die je al hebt lopen. Het BKR geeft dus geen waardeoordeel over je kredietwaardigheid. De kredietverstrekker zal zelf bepalen of je geld kunt lenen. Dikwijls zullen kredietverstrekker echter beweren dat deze beslissing door het BKR worden genomen. In de praktijk kun je echter volgens de richtlijnen van de betreffende kredietverstrekker met je BKR coderingen geen geld lenen.

Meer