Nieuw in de investeringswereld? Dan zijn hier enkele termen die je zeker moet kennen!

Steeds meer mensen voelen zich tegenwoordig aangetrokken tot de beleggers- en investeringswereld. Dit heeft voor een niet onaanzienlijk deel te maken met de nauwelijkse opbrengst van spaargeld. Hoewel de investeringswereld uiteraard de nodige risico’s met zich meebrengt, geldt dat het op deze manier wel mogelijk is om (wanneer je het goed doet) wat extra winsten te realiseren. Wanneer je jouw eerste stappen zet binnen de beleggers- en investeringswereld zal je echter moeten vaststellen dat je van alle kanten wordt bestookt met speciale termen, waar je wellicht nog nooit eerder over hoorde. Raak jij hierdoor het noorden kwijt? Ontdek hieronder welke termen uit de investeringswereld je met absolute zekerheid moet kennen!

1. Activa

In eerste instantie is er de term ‘activa’. Het betreft hier de bezittingen waar een persoon of bedrijf over beschikt. De activa van een onderneming kan je terugvinden op de debetzijde van de balans.

2. Een bear-markt

Een bear-markt of berenmarkt is een markt waarbinnen een negatief sentiment heerst. Dit negatief sentiment zorgt er doorgaans altijd voor dat vooral de koersen van aandelen aanzienlijk onder druk komen te staan. Hoewel de koersen reeds aanzienlijk gevallen kunnen zijn, bestaat het vermoeden dat de bodem nog niet is bereikt. Doorgaans is het dan ook zo dat investeerders of beleggers in een bear-markt veelal de kat uit de boom kijken.

3. Een bull-markt

Het tegenovergestelde van een bear-markt is een bull-markt. Het betreft hier een markt waarin er geen sprake is van een negatief, maar wel van een positief sentiment. Dit betekent dat beleggers er van overtuigd zijn dat er nog meer groei kan worden gerealiseerd dan mogelijks reeds het geval is. De koersen van de aandelen vertonen in een bull-markt altijd groene cijfers waarbij er nog steeds sprake is van een significant extra potentieel.

4. Beleggingshorizon

Op het ogenblik dat je gaat investeren of beleggen is het altijd van belang om rekening te houden met je beleggingshorizon. Deze is namelijk voor iedereen anders. In principe betreft het hier de periode waarover je gaat beleggen of investeren. Een beleggingshorizon kan zowel betrekking hebben tot de korte als de lange termijn. Let op, houd er bij het bepalen van je beleggingshorizon steeds rekening mee dat je het geïnvesteerde kapitaal wellicht niet tussentijds kan opvragen (tenzij je genoegen neemt met een significant verlies uiteraard).

5. Buy and Hold Strategie

Ongetwijfeld de bekendste strategie uit de investeringswereld is de zogenaamde ‘Buy and Hold’ strategie. Het betreft hier een strategie waarbij men investeert op lange termijn. De opbrengsten die worden verkregen uit bijvoorbeeld de dividenden worden dan bijzonder vaak gebruikt om opnieuw te investeren en de positie te vergroten.

6. Een call optie

Een call optie geeft jou als investeerder of belegger in de praktijk de mogelijkheid en het recht om activa voor een bepaalde tijd tegen een bepaalde, op voorhand vastgestelde prijs te kunnen kopen. Het activa waarvan sprake is bij een call optie kan in de praktijk heel wat zijn. Het kan hierbij dan ook gaan om een aandeel, maar ook om bijvoorbeeld onroerend goed.

7. Contract for Difference

In het geval van een CFD of ‘Contract for Difference’ is het zo dat je als belegger of investeerder niet daadwerkelijk eigenaar wordt van aandelen. In plaats daarvan wordt er een bepaalde positie vastgelegd waarbij de meerwaarde wordt uitgerekend op basis van het verschil tussen de aan- en verkoopprijs. Een CFD is bovendien een beleggingsproduct waarbij er sprake is van handelen met een zogenaamde hefboom. Dit betekent in de praktijk dat het mogelijk is om grotere rendementen te realiseren met dezelfde inleg. Let wel, hoewel er bij CFD’s gebruik wordt gemaakt van een hefboom, zorgt dit er in de praktijk eveneens voor dat het hier een zeer risicovol beleggingsproduct betreft.

8. Commodities

Grondstoffen bleken door de jaren heen bijzonder populaire en bovendien ook interessante zaken om in te investeren. Binnen de beleggers- en investeringswereld verwijst men vaak naar grondstoffen als commodities, de Engelse benaming. Enkele voorbeelden van commodities zijn niet alleen zilver en goud, maar ook olie, graan, rijst en koffiebonen.

9. Derivaten

Ook als beginnende beleggers zal je al snel te maken krijgen met afgeleide producten. Het betreft hier de zogenaamde ‘derivaten’. Verschillende beleggingsproducten die op de markt zijn terug te vinden, zoals opties en futures beschikken over een prijsvorming die wordt bepaald door het achterliggende goed. Het gaat hierbij dan veelal om aandelen en obligaties. Met name opties en futures zijn twee bekende voorbeelden van derivaten.

10. Dividend

Als investeerder in aandelen is het zo dat je niet hoeft te wachten tot de verkoop van je aandelen vooraleer je er een bepaald financieel voordeel uit kan halen, in tegendeel. Het is namelijk zo dat je als aandeelhouder recht hebt op een jaarlijks dividend. Het betreft hier een stukje van de winst welke kan worden uitgekeerd door niet alleen bedrijf, maar ook door een fonds.

11. Effecten

De term effecten is eigenlijk de verzamelnaam voor alle verhandelbare papieren die over een bepaalde waarde beschikken. In de praktijk spreekt het voor zich dat effecten heel wat verschillende zaken kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld niet alleen aan obligaties en aandelen, maar ook aan grondstoffen. Ook dit kunnen effecten zijn.

12. Forex

De naam Forex vormt eigenlijk de internationale benaming voor de valutahandel. De valutahandel bestaat in verschillende vormen. Denk bijvoorbeeld aan de euro/dollar, maar ook aan de euro/yen markt. Door te speculeren op de wisselkoers tussen twee verschillende munteenheden is het in de praktijk mogelijk om een financiële meerwaarde te realiseren.

13. Een Future

Een future is eigenlijk een termijncontract dat wordt verhandeld op de beurs. Dit betekent concreet dat jij als belegger de plicht op jou neemt om over een bepaalde periode iets te kopen of af te nemen. Bij een call optie is het zo dat je een recht koopt. Dit vormt een fundamenteel verschil tegenover een future.

14. Indices

Indices vormen het gewogen gemiddelde van aandelen. Bekende voorbeelden van dergelijke indices zijn de BEL 20-index en de AEX-index. Deze eerste staat er om bekend steevast de waarde te vertegenwoordigen van de 20 meest waardevolle aandelen van bedrijven in België die over een beursnotering beschikken. Andere bekende indices waar je vroeg of laat als belegger wel eens mee te maken zal krijgen zijn de DowJones, de S&P500, de Duitse DAX en de Franse CAC40.

15. Margin

De margin staat gelijk aan het dekkingsbedrag dat is vereist. Het betreft hier dus het bedrag dat moet worden gestort bij het ongedekt schrijven van call- en putopties. Op verschillende platformen op het internet, zoals bij bijvoorbeeld Plus500, wordt er gebruik gemaakt van de term ‘Initial Margin’. Het betreft hier het startbedrag welke dient te worden verrekend met het beschikbare vermogen dat je voor handen hebt om een bepaalde positie in te kunnen nemen. Een andere vorm van margin is de ‘onderhoudsmargin’. Dit is op haar beurt het bedrag dat ten minste beschikbaar moet zijn binnen jouw vermogen om de positie aan te kunnen houden.

16. Een speeder

Een speeder is een vorm van hefboominstrument. Speeders worden op de markt gelanceerd door Citi. Verschillende banken hebben er voor gekozen om vergelijkbare producten op de markt te lanceren. Deze luisteren doorgaans naar de naam turbo’s, maar er zijn uitzonderingen. Met name de ING-bank heeft er bijvoorbeeld voor gekozen om ze om te dopen tot sprinters.

17. Stop Limit

De stop limit is een ongelofelijk belangrijk instrument dat je als belegger absoluut moet kennen. Dit is namelijk de (bovengrens)limiet die wordt ingesteld op het ogenblik dat je gaat investeren in bepaalde activa. Op het ogenblik dat de aangegeven koers wordt bereikt, zal het product in kwestie automatisch worden verkocht. Het instellen van deze limiet zorgt er in de praktijk voor dat er een bepaalde bescherming wordt gerealiseerd voor de winst die je hebt weten te realiseren.

18. Stop Loss

Een stop loss is een (ondergrens)limiet die wordt ingesteld op het ogenblik dat er activa wordt gekocht. Van zodra deze koers is bereikt, zal de activa in kwestie meteen worden verkocht. Het bestaan van de stop loss zorgt er voor dat een belegger diens verliezen aanzienlijk kan beperken.

19. Een Tracker

Last but not least is er nog de ’tracker’. Op het ogenblik dat je de Belgische BEL20-index blind wil volgen, zou je er eigenlijk voor moeten kiezen om alle verschillende fondsen die daar deel van uitmaken individueel aan te kopen. Niet alleen is dit financieel haast onmogelijk (tenzij je over een gigantisch vermogen beschikt), daarnaast zou dit gepaard gaan met een ongelofelijke hoeveelheid aan transactiekosten. Investeren in een tracker, oftewel een fonds dat de index van jouw keuze volgt, is dan ook heel wat interessanter.

 

Meer