“Betere verzameling en deling van overheidsdata kan levens redden”

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) roepen de Vlaamse regering op om steviger te investeren in de beschikbaarheid, kwaliteit, vindbaarheid en ontsluiting van overheidsdata. Dat melden ze dinsdag in een persbericht. De coronacrisis heeft volgens hen duidelijk aangetoond dat kwaliteitsvolle data en wetenschappelijke inzichten nodig zijn om beleidskeuzes voldoende te onderbouwen en de best mogelijke beslissingen te kunnen nemen.

“Het probleem is al langer bekend en de coronacrisis toonde opnieuw dat datastromen nog veel te versnipperd zijn in ons land”, zegt VLIR-voorzitter Rik Van de Walle. “Data die in het bezit zijn van de overheid moeten sneller worden vrijgegeven voor academisch onderzoek, zodat de overheid vervolgens met kwaliteitsvolle data en wetenschappelijke inzichten beter gerichte en proportionelere beslissingen kan nemen.”

De VLIR en de SERV zien vier dringende werven. Zo zit er om te beginnen vaak te veel vertraging op de ontsluiting van data en zijn er belangrijke datalacunes. Daarnaast is te weinig duidelijk welke data beschikbaar zijn. Een derde probleem is dat het veel moeite en tijd kost om privacyprocedures te doorlopen. En tot slot zien overheden te weinig wat er allemaal mogelijk is met hun data, klinkt het.

Om de gevraagde verbeteringen op gang te brenge,  willen de SERV en de VLIR hun schouders zetten onder een structureel overleg tussen overheid, onderzoekers en gebruikers.

Meer