Bedrijven die de schok van 11 september hebben doorstaan, zijn beter bestand tegen Covid-19

Om het effect van een crisis zoals de huidige coronapandemie op de aandelenmarkt te beoordelen, onderzochten onderzoekers van de Universiteit van Cardiff de veerkracht van beursgenoteerde ondernemingen in New York die de terroristische aanslagen van 11 september 2001 “financieel overleefden”. Het resultaat: blootstelling aan zo’n destabiliserende gebeurtenis lijkt je immuun te maken.

De pandemieën uit het verleden vergelijken met die van Covid-19 geeft een vertekend beeld van de gegevens vanwege de ongekende gevolgen van de huidige gezondheidscrisis. Onur Kemal Tosun, Arman Eshraghi en Gulnur Muradoglu, drie onderzoekers van de Universiteit van Cardiff, hebben daarom onderzocht hoe de blootstelling van bedrijven aan eerdere rampzalige gebeurtenissen de reactie van de aandelenmarkt op het coronavirus kan beïnvloeden.

In hun studie Staring Death in the Face probeerden de auteurs de structurele schok van de huidige pandemie in de VS beter te modelleren door specifiek te onderzoeken hoe in New York gevestigde bedrijven 20 jaar geleden reageerden op de financiële beroering die gepaard ging met de terroristische aanslagen van 11 september.

Hoewel de twee gebeurtenissen categorisch verschillend blijven, lijken hun kortetermijngevolgen voor de aandelenmarkt, en in het bijzonder voor de beurzen van New York, opvallend veel op elkaar.

Schokbestendigheid

“We vinden dat bedrijven die 9/11 financieel overleefden, het ook beter deden – of minder te lijden hadden – in termen van aandelenrendementen tijdens de coronapandemie, vergeleken met controlebedrijven die niet aan 9/11 waren blootgesteld,” merken de onderzoekers op.

Dit laatste toont in zekere zin aan dat de vroegere blootstelling van ondernemingen aan 9/11 hen gedeeltelijk heeft “geïmmuniseerd” tegen de gevolgen van een soortgelijke destabiliserende gebeurtenis, zij het twee decennia later.

“Interessant is dat het handelsvolume van immuunbedrijven is toegenomen als gevolg van de koopdruk op de markt,” aldus het wetenschappelijk artikel in het British Journal of Management (2021). Met andere woorden, er zijn sterke aanwijzingen dat de financiële markten de blootstelling van bedrijven aan rampen uit het verleden “incorporeren” en daar rekening mee houden bij de waardering van het aandeel.

Bedrijven die veerkrachtiger waren dan de controlegroep deden het tijdens de coronacrisis op vlak van aandelenrendementen 7 procent beter dan bedrijven die de terroristische aanslagen niet hadden meegemaakt. Dit is zowel een statistisch als economisch significant cijfer, dat miljarden dollars aan marktwaarde vertegenwoordigt.

Op de harde manier leren

Bijgevolg wijzen de resultaten op extra organisatorische veerkracht die uit dergelijke ervaringen voortvloeit. Blootgestelde ondernemingen zouden van deze rampzalige systeemschokken hebben geleerd, ook al zijn ze zeldzaam.

Al bij al een interessante studie die de reacties van de markten op pandemieën en andere cruciale gebeurtenissen, zoals een terroristische aanslag, en de daarmee gepaard gaande nevenwerkingen documenteert. Het ondersteunt ook de principes van het langetermijngeheugen van de beurzen en het organisatorisch leren dat wordt vergemakkelijkt door blootstelling aan rampzalige gebeurtenissen.

Tot slot benadrukken de auteurs van het onderzoek het “aanzienlijke belang” van hun bevindingen voor het bedrijfsleven en voor de beleidsmakers, aangezien de kans dat zich in de toekomst soortgelijke epidemieën en pandemieën voordoen, groot wordt geacht.

Lees ook:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20