Wat de geschiedenis van opstandelingen die de macht grijpen ons kan leren over wat de taliban van plan is

Zo’n 38 miljoen Afghanen kunnen weinig anders doen dan hun adem inhouden en afwachten hoe de taliban zullen regeren. Die onzekerheid, die ook voelbaar is in buitenlandse hoofdsteden van Washington tot Peking, wordt nog verergerd door de diepe tegenstelling tussen de staat van dienst van de groep op het gebied van extremisme en wreedheid tijdens het vorige bewind en haar beloften van gematigdheid vandaag. Maar de geschiedenis kan enkele aanwijzingen bieden van wat ons te wachten staat.

Waarom is dit belangrijk?

Opstandelingen die de macht grijpen, zijn vaak autoritair maar pragmatisch, wanhopig op zoek naar legitimiteit en meedogenloos jegens klassen die zij als vijandig beschouwen.

De taliban zijn, afhankelijk van hoe je telt, de zesde of zevende rebellengroepering die in deze moderne tijd een land overneemt. En hoewel geen twee precies hetzelfde zijn, zijn er bepaalde patronen ontstaan ​​in hoe die rebellen daarna gaan regeren. Zoals een strak bureaucratisch autoritarisme (hoewel soms een zekere mate van politieke vrijheid mogelijk is). Zoals een focus op het uitroeien van elementen in de samenleving die worden gezien als gebonden aan de oude orde, soms door duizelingwekkend geweld. En zoals een zoektocht naar buitenlandse steun en erkenning terwijl ze zich inspannen om de paria-status te overwinnen die te beurt valt aan machthebbers die zich via geweld hebben geïnstalleerd.

Op een partij gebaseerd autoritarisme installeren

Die zaken hebben een gemeenschappelijk doel: het consolideren van gezag. Dat is altijd de grootste zorg voor rebellen die heersers worden. Opstandelingen die de macht grijpen, hebben de neiging zichzelf snel om te transformeren in een heel specifieke soort regering: op een partij gebaseerd autoritarisme. Denk aan de Chinese Communistische Partij, die na een eenmalige opstand in 1949 aan de macht kwam.

Rebellen kiezen dit model om de eenvoudige reden dat ze al zo zijn georganiseerd. Een succesvolle rebellengroep is tegelijkertijd een politieke partij, een militaire organisatie en een bedrijf. Ze lijkt hecht aan elkaar te hangen, met rigide interne hiërarchieën en een geoefende hand in bureaucratische organisatie, maar weinig tolerantie voor afwijkende meningen. Eenmaal aan de macht maken de discipline en cohesie van rebellengroepen hun regeringen vaak stabieler en pragmatischer dan andere vormen van autoritarisme, misschien zelfs met een langere levensduur.

Ze hebben de neiging ambivalent en doorgaans vijandig te staan jegens democratie , zelfs als ze beweren de volksbevrijding te vertegenwoordigen. Doorgaans zien ze concurrentie in vredestijd – verkiezingen, protesten, afwijkende meningen – als een bedreiging. Na de macht over China te hebben overgenomen, nodigde Mao Zedong intellectuelen, journalisten en anderen uit om de nieuwe regering te bekritiseren. Velen die op zijn aanbod ingingen werden meteen gevangen gezet of vermoord.

Maar hoewel de capaciteit van rebellenregeringen tot geweld enorm kan zijn, zijn ze zich door jaren van onderduiken in dorpen en bergpassen sterk bewust van de waarde van het kweken van steun van de bevolking. Velen zetten deze praktijk voort als ze aan de macht zijn, vooral degenen die een bepaalde etnische of religieuze groep vertegenwoordigen, zoals de taliban.

De rebellen die in 1986 Oeganda innamen, boden amnestie aan aanhangers van de oude orde. Ethiopische militanten die in 1991 aan de macht kwamen, organiseerden in het hele land “vredes- en stabiliteitscomités” in een poging om te laten zien dat ze van plan waren iedereen te vertegenwoordigen. In 1994, toen etnische Tutsi-milities de controle over Rwanda overnamen te midden van een genocide op hun verwanten, beloofden ze verzoening en een pan-etnische eenheidsregering.

Alle drie hielden verkiezingen, zij het meestal voor de show, en lieten een zekere mate van politieke vrijheid toe, binnen strikt gecontroleerde grenzen. Maar vergis je niet: opstandelingen klampen zich in de regel vast aan hun ambt met de ijzeren greep van een autoritair regime en doorgaans zijn ze paranoïde over het verliezen van die macht.

Zuiveren van de oude orde

Rebellenregeringen hebben ook de neiging om veel van hun vroege heerschappij te organiseren rond hun angst om door het publiek te worden afgewezen. Als reactie daarop zullen ze vaak proberen hele sociale klassen te controleren en zelfs gewelddadig te zuiveren omdat ze die zien als zijnde afgestemd op de oude orde, die misschien nog steeds de scepter zwaait over de cultuur, economie en bestuursbureaucratie.

Een van Mao’s eerste daden was het zuiveren van landeigenaren op het platteland, een economisch machtige groep die als rechts werd beschouwd. Zijn troepen verzamelden duizenden van die landeigenaren en moedigden dorpelingen aan om degenen die nog over waren uit te leveren. Velen werden naar werkkampen gestuurd of ter plekke vermoord. Mao schatte het dodental op twee miljoen, hoewel sommige historici het aantal op 200.000 schatten. Het geweld van Mao’s campagne was ongebruikelijk, maar de schaal was dat zeker niet.

Toen Cuba’s revolutionairen in 1959 aan de macht kwamen, maakten ze duidelijk dat ze de midden- en hogere klassen, die de oude regering grotendeels hadden gesteund, als vijanden zagen. Ongeveer 250.000 mensen sloegen op de vlucht. Hun uittocht veranderde permanent de Cubaanse samenleving. De taliban hebben gezegd dat ze dit in Afghanistan willen vermijden en waarschuwen voor een brain drain als de opgeleide middenklasse vlucht. De groep stond de afgelopen twee weken niet in de weg omdat tienduizenden Afganen werden geëvacueerd, maar heeft gezegd dat ze wil samenwerken met degenen die overblijven.

Sinds de extremen van de Koude Oorlog, toen opstandelingen gemakkelijk stilzwijgend de zegen van een supermacht kregen om massaal te moorden, hebben de rebellen moeten leren om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de internationale gemeenschap. Oeganda heeft bijvoorbeeld een show van gematigdheid en inclusie getoond die, hoewel oppervlakkig, waardoor de ergste angsten voor naoorlogse represailles zijn uitgebleven.

Op zoek gaan naar erkenning

De zoektocht naar legitimiteit, om onderdanen in binnen- en buitenland ervan te overtuigen hen als een rechtmatige regering te behandelen, houdt doorgaans in dat men de publieke erkenning zoekt van sociale en religieuze leiders, zelfs de verliezers van de oorlog. Verslagen van de opmars van de taliban naar Kaboel toonde dat soort scènes: lokale leiders of sterke mannen begroeten de groep in een blijk van aanvaarding.

Maar veel van de focus van rebellen ligt vaak in het buitenland. Erkenning door buitenlandse mogendheden kan legitimiteit en hulp bieden – essentieel voor de wederopbouw na de burgeroorlog – en de dreiging van isolement afwenden. Rwandese en Oegandese rebellenleiders gingen aan tafel zitten met westerse diplomaten, zelfs terwijl hun troepen nog steeds vochten om de controle, en zweerden hun beloften na te komen. Maar makkelijk is het niet: het kostte de regering van Mao 22 jaar om de erkenning van de Verenigde Naties te verkrijgen en nog langer om de Amerikanen voor zich te winnen.

Toch veranderde de Chinese regering alleen maar op de manier die de wereld toen van haar eiste. Toen Richard Nixon in 1972 in Peking landde, hielden zijn gastheren toezicht op een van de langstlopende politieke zuiveringen in de moderne geschiedenis. De neigingen en gewoonten van hun rebellenoorsprong zijn nog steeds aanwezig.

Hoewel Mao toezicht hield op een wereldmacht, creëerden de zwakheden die inherent zijn aan het rebellenbewind een behoefte aan erkenning die zo diep was dat hij zijn buitenlands beleid radicaal veranderde om het te krijgen. Internationaal beschimpt en geconfronteerd met een potentieel verwoestende economische crisis, is de behoefte van de taliban daartoe misschien nog groter.

Opvrijen van voormalige vijanden

De taliban is ondertussen al enkele jaren bezig met voormalig vijandige regeringen op te vrijen. De taliban hebben hun banden aangehaald met de nabijgelegen landen, zoals Iran, Rusland en enkele Centraal-Aziatische staten, die zich ooit in de jaren negentig tegen het regime keerden. De taliban willen waarschijnlijk een regionaal alternatief vinden voor de hulp van de VS en hun bondgenoten.

Heel opvallend is dat India ook een backchannel naar de taliban heeft geopend. Tot voor kort was India terughoudend om openlijk met de taliban te communiceren, omdat het vreesde dat een dergelijke stap zijn betrekkingen met de Afghaanse regering en haar machtige regionale en mondiale supporters zou kunnen schaden. New Delhi wil zijn veiligheidsbelangen en investeringen in Afghanistan beschermen na het vertrek van de VS uit het land. Het wil er met name voor zorgen dat op Kasjmir gerichte gewapende groepen zoals Lashkar-e-Taiba en Jaish-e-Muhammad (JeM) Afghanistan niet gebruiken als een verzamelplaats voor aanvallen in het door India bestuurde Kasjmir. Het hebben van een backchannel met de Taliban kan de Indiase autoriteiten helpen ervoor te zorgen dat Afghanistan de komende jaren niet verandert in een grote veiligheidsdreiging voor New Delhi.

Ook de taliban kunnen veel baat hebben bij een backchannel met India. De groep zal na het vertrek van de VS uit Afghanistan aanzienlijke hulp van buitenaf nodig hebben om haar ontwikkelings- en wederopbouwdoelstellingen te bereiken. India kan deze hulp bieden in ruil voor veiligheidsgaranties.

Lees ook: Klimaatverandering en Afghanistan: hoe dat zelfs voor de taliban een groot probleem is

Lees ook: 5 grafieken over de crisis in Afghanistan

(bzg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20