Intrinsieke waarde warrant

Een warrant is een financieel instrument dat je het recht geeft om, voor de duur van een zekere periode, een hoeveelheid onderliggende waarde te kopen of te verkopen tegen een vastgelegde prijs. De onderliggende waarde kan bestaan uit:

  • aandelen,
  • obligaties,

Warrants kunnen dus worden vergeleken met een soort opties, echter met een langere geldigheidsduur dan een reguliere optie.

Een warrant of een optie?

Een warrant en een optie vertonen een aantal significante verschillen. Zo is de looptijd van een warrant (in de regel) langer dan de looptijd van een optie. Verder zal een warrant uit worden gegeven door een onderneming of door een financiële instelling, terwijl een optie uitgegeven wordt door een optiebeurs. Bovendien zullen de gestandaardiseerde contractvoorwaarden van een optie worden bepaald door een overkoepelende instantie en mogen de contractuele voorwaarden van een warrant door het bedrijf worden bepaald dat deze uitgeeft. Een optie is meer flexibel en eenvoudiger te verhandelen in vergelijking tot een warrant.

Geldigheid van een warrant

Een warrant zal alleen geldig zijn in een van te voren bepaalde periode, na deze periode zal de warrant komen te vervallen en zal de waarde verloren gaan. Met andere woorden als je niet op tijd actie onderneemt, zal het geld dat je in hebt gelegd eveneens verloren gaan.

Verschillende warrants

Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen gedekte- en ongedekte warrants. Ongedekte warrants. Met een ongedekte warrant kun je je een nog onbestaand aandeel kopen. Door de onderneming die de warrant uitgeeft, zal dus een aandeel moeten worden gecreëerd zodra een warrant wordt gebruikt en een aandeel gekocht wordt. Door het uitgeven van warrants kan een onderneming extra geld aantrekken.

Met een gedekte warrant kun je een bestaand aandeel kopen en wordt door een financiële instelling uitgegeven. Een gedekte warrant heeft echter betrekking op een aandeel van een ander bedrijf. Een niet gedekte warrant wordt uitgegeven om een kapitaalverhoging bij uitoefening mogelijk te maken. Wanneer de uitoefening van de warrant niet meer voordelig is, zal de verhoging van het eigen kapitaal niet meer lukken, er zal dan dus niet gebeuren.

Een call-warrant geeft je het recht om activa te kopen tegen een van tevoren vastgestelde prijs. De waarde van een warrant zal stijgen op het moment dat het onderliggende beleggingsinstrument eveneens in waarde is gestegen. Indien de koersen op de beurs tegenvallen dan hoef je alleen een premie te betalen. Verder bestaat er geen verplichting om de activa aan te kopen.

Bij een put-warrant heb je het recht om activa te verkopen tegen een van te voren vastgestelde prijs. De waarde van de warrant stijgt zodra het onderliggende beleggingsinstrument in waarde zal dalen. Op het ogenblik dat de beurskoersen toch een stijging laten zien, dan heb je geen verplichting om de activa te verkopen.

Kopen verkopen van warrants

Warrants kun je via een financieel bemiddelaar aan- en verkopen. De verhandeling van warrants vindt, net zoals die van aandelen, plaats op beurzen. De prijs van een warrant is opgebouwd uit een tweetal delen:

  1. de intrinsieke waarde,
  2. de tijdswaarde.

De intrinsieke waarde

De intrinsieke waarde van een warrant kan worden bepaald door de van uitoefenprijs de huidige prijs van de onderliggende waarde af te trekken.

De tijdswaarde

De tijdwaarde van een warrant wordt ook wel de verwachtingswaarde genoemd. Het betreft de extra waarde van een warrant voor de vervaldag. De tijdwaarde geeft de toekomstverwachtingen weer en is onder andere afhankelijk van:

  • de beweeglijkheid van de koers (volatiliteit) van de onderliggende waarde,
  • de resttijd.

 

Meer