Waar kan je geld lenen voor nieuwe meubelen?

Er komen in een leven van de meeste mensen één of meerdere momenten voor dat er nieuwe meubelen gekocht moeten worden, bijvoorbeeld wanneer je vanuit je ouderlijk huis op jezelf gaat wonen, wanneer je te maken krijgt met een echtscheiding, als je een ander huis gaat betrekken of je gewoon uitgekeken bent op je oude interieur. In dit soort gevallen dien je dus over voldoende financiële middelen te beschikken om deze kosten mee te kunnen dragen. Op het ogenblik dat je echter wel nieuwe meubelen nodig hebt, maar niet over genoeg geld beschikt, dan zou je eveneens een lening kunnen overwegen waarmee je de kosten nieuw meubilair kunt financieren.

Wat gaan de meubelen kosten?

Meubelen zijn te koop in allerlei soorten, maten en materialen. Daarbij komt verder nog dat je meubelen bij een meubelgigant kunt gaan kopen om deze vervolgens zelf in elkaar te zetten, of een meubelmaker vragen bepaalde meubelstukken op maat voor je te maken. In het laatste geval zul je uiteraard met aanzienlijk meer geld over de brug moeten komen. Voordat je dan ook geld wilt gaan lenen voor nieuwe meubelen dien je precies te weten hoe hoog de lening moet zijn om de beoogde meubelen te kunnen betalen.

Daarnaast moet je bereid zijn om een extra geldbedrag te betalen aan de kredietverstrekker die je de lening heeft gegeven waarmee je deze meubelen kunt bekostigen. In de regel zal een hogere lening immers ook meer leenkosten met zich meebrengen, maar in alle gevallen zal geld lenen altijd gepaard gaan met extra kosten. Kredietverstrekkers willen namelijk een compensatie ontvangen voor hun bereid om je de lening te verstrekken en tevens om het financieel risico te dekken dat ze lopen door (een deel van) hun vermogen aan je uit te lenen.

Waar kun je geld lenen voor nieuwe meubelen?

De kosten voor nieuwe meubelen wordt in een heleboel gevallen echter overschat. Er zal om die reden dan ook te vaak worden gedacht dat de enige manier om nieuwe meubelen aan te kunnen schaffen het aangaan van een lening is. Maar welke lening kun je het beste afsluiten als je nieuwe meubelen wilt bekostigen met een geleende som geld. De meeste mensen weten wel dat je met een hypothecaire lening een eigen woning kunt bekostigen en dat je met behulp van een digitale lening allerlei digitale apparaten, zoals een nieuwe laptop kunt bekostigen, maar waar kun je terecht als je nieuwe meubelen aan wilt schaffen terwijl je hiervoor niet voldoende geld opzij hebt gezet.

Mensen die met geleend geld een (deel van) hun meubelen wil gaan vernieuwen, krijgen in een heleboel gevallen het advies om één van de volgende leenvormen te gebruiken:

 • een persoonlijke lening (ofwel lening op afbetaling) afsluiten,
 • een doorlopend krediet (ofwel geldreserve) aan te gaan.

Welke leenvorm het meest interessant is in je individuele geval, zal sterk uiteen kunnen lopen van persoon tot persoon, en zelfs van geval tot geval. Indien je de voorkeur geeft aan het spreiden van de terugbetalingen over meer dan 1 jaar, dan zal een persoonlijke lening op afbetaling in een groot aantal gevallen de meest verstandig optie zijn. De rente van een persoonlijke lening is bovendien minder hoog dan die van een doorlopend krediet.

Op het moment dat je zeker weet dat je het geleende geld weer binnen een paar maanden terug kunt betalen, dan is een doorlopend krediet wellicht een betere manier om geld te lenen: een geldreserve is namelijk erg flexibel en er zal bij deze leenvorm tevens geen boete aan worden gerekend op het ogenblik dat je versneld (een deel van) de lening terug wilt betalen.

Hier staat wel tegenover dat een doorlopend krediet een duurdere manier is om geld te lenen. De snelheid waar je deze lening mee terug kunt betalen, zal dan ook een erg belangrijke factor zijn om te kennen voordat je de meest geschikte leenvorm kunt kiezen in een bepaalde situatie.

Nieuwe meubelen financieren met behulp van een persoonlijke lening

Een lening op afbetaling wordt in een groot aantal gevallen gebruikt om uiteenlopende aankopen te bekostigen. Je hoeft aan de kredietverstrekker namelijk niet kenbaar te maken waar je het geleende geld aan uit wilt geven. Je kunt met een persoonlijke lening dan ook prima de aanschaf van nieuwe meubelen aanvragen. Met een persoonlijke lening wordt je in de gelegenheid gesteld om de aankoop van meubelen te spreiden over een langere periode (soms zelfs over meerdere jaren).

Het vergelijken van meerdere persoonlijke leningen kun je dan ook het beste doen op basis van het JKP. Het JKP, of voluit Jaarlijks Kostenpercentage, dient door elke kredietverstrekker vermeld te worden op hun website (dit is bij wet geregeld in ons land). Het JKP betreft een percentage dat laat zien hoeveel geld een bepaalde lening je zal gaan kosten op jaarbasis (de rente zal eveneens in dit bedrag op zijn genomen).

Bij een lening op afbetaling zullen van tevoren alle afspraken overeen worden gekomen en vastgelegd, zoals:

 • de looptijd van de lening,
 • het aantal aflossingtermijnen van de lening,
 • het aflossingstijdstip (doorgaans een vaste dag in de maand),
 • de hoogte van elke aflossingstermijn.

Kosten van verschillende persoonlijke leningen kunnen sterk variëren omdat je te maken hebt met een leenvorm die voor verschillende leendoelen in kan worden gezet. Afhankelijk van een leendoel is het dan ook mogelijk dat er een speciale benaming aan de leenvorm wordt gegeven. Een dergelijke speciale persoonlijke lening zal bovendien eigen kosten en voorwaarden met zich mee kunnen brengen. Zo kun je onder andere een lening op afbetaling aangaan voor de financiering van:

 • een auto, motor of mobilehome (toch wordt er doorgaans alleen gesproken van een autolening),
 • een renovatie of verbouwing (renovatielening of verbouwingslening),
 • uiteenlopende digitale apparaten (digitale lening),
 • een vakantie of reis (vakantielening),
 • andere leendoelen (een klassieke persoonlijke lening) om een hobby, meubelen of andere particuliere leendoelen.

Op het ogenblik dat je een lening nodig hebt voor de aankoop van nieuwe meubelen te bekostigen, is het van groot belang dat je eerst nagaat of er een specifieke lening voor dit leendoel af kan worden gesloten. Een specifieke inboedel- of meubellening aangaan voor de aanschaf van nieuwe meubelen is namelijk een stuk voordeliger, dan een klassieke lening op afbetaling aangaan zonder verantwoording aan de kredietverstrekker af te hoeven leggen over het bestedingsdoel van het geleende geld.

Nieuwe meubelen financieren met behulp van een doorlopend krediet

Als je een doorlopend krediet af wilt sluiten, dan zal er van tevoren doorgaans alleen een maximum leenlimiet overeen worden gekomen. Verder zullen er geen afspraken of voorwaarden vast worden gelegd. Je hebt dan namelijk te maken met een leenvorm waarbij niet alleen de lening maar ook de rente variabel (en dus flexibel) is. De rente over een doorlopend krediet zal altijd variabel moeten zijn vanwege het feit dat er geen maximum looptijd zal worden bepaald.

Een doorlopend krediet vanwege diens flexibele karakter wel een hogere rente berekenen over de schuld die je open hebt staan, in vergelijking tot de rente die over een persoonlijke lening wordt berekend. In ruil voor deze extra kosten kun je echter veel flexibeler geld opnemen en aflossen (uiteraard ben je gebonden aan de maximum kredietlimiet). Zolang je de kredietlimiet niet hebt bereikt, kun je dus geld op blijven nemen als je hebt gekozen voor een doorlopend krediet. De afgeloste geldbedragen kun je later gewoon weer opnemen.

Een doorlopend krediet is om die reden dan ook te beschouwen als een permanente geldreserve waar je naar wens over kunt beschikken. Afhankelijk van de overeengekomen kredietlimiet, zul je een doorlopend krediet wel op vooraf bepaalde momenten terug worden betaald zodat je saldo uiteindelijk op nul zal komen ( de zogenaamde nulstellingstermijn).

Een doorlopend krediet is dan wel een duurdere manier om geld te lenen, maar op het ogenblik dat je weet dat je op erg korte termijn deze lening terug kunt betalen, dan is het wellicht een erg goede optie om je financiële problemen te verlichten. Je kunt namelijk in een relatief korte tijd weer schuldenvrij zijn omdat een lening op afbetaling namelijk maar minimaal 12 maanden hoeft te duren. Als je uitgaat van het feit dat je de aankoop van nieuw meubelen binnen een periode van drie maanden terug kunt betalen, zal het eveneens mogelijk zijn om uit te rekenen welke leenformule het meest financieel interessant voor je zal zijn.

Conclusie

Geld lenen voor nieuwe meubelen is in bepaalde gevallen een noodzaak, bijvoorbeeld omdat je onverwacht te maken hebt gekregen met bijvoorbeeld een echtscheiding (en een bijbehorende boedelscheiding die niet erg gunstig voor je uit is gevallen). Indien je op dat moment geen eigen financiële reserves tot je beschikking hebt, zoals spaargelden, dan zit er vaak niets anders op dan geld te lenen voor de aankoop van de benodigde spullen.

Het kan echter ook zo zijn dat de aankoop van nieuwe meubelen geen dringende aangelegenheid is. Je kunt in dat geval doorgaans beter eerst gaan sparen totdat je het benodigde geldbedrag bij elkaar hebt, in plaats van direct op zoek te gaan naar een passende lening. Hoe meer geld je immers vooraf bij elkaar kunt sparen, hoe minder afhankelijk je zult zijn van een kredietverstrekker die je geld gaat lenen en hoe lager de druk zal zijn op je maandelijks te besteden budget.

Zodra je de aankoop van nieuwe meubelen niet uit kunt stellen, dan doe je er verstandig aan om even goed rond en alle opties die, in je persoonlijke situatie, mogelijk zijn met elkaar te vergelijken. In de regel zul je er namelijk nooit alleen voor staan en om die reden hoeft het geen enkel probleem te zijn als je eerst de nodige informatie inwint bij verschillende kredietverstrekkers. Online kun je tegenwoordig immers erg gemakkelijk leningen met elkaar vergelijken en zelfs direct een online lening afsluiten.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20