Geldreserve Aanvragen

Een geldreserve wordt vaak ook met andere benamingen aangeduid, zoals kredietopening, kredietlijn en doorlopend krediet. Al deze termen geven aan dat het om een krediet betreft dat geen vaste looptijd heeft en steeds weer op kan genomen worden op het moment dat een deel van de geleende geldsom weer terug is betaald. Op die manier heb je dus constant een geldreserve binnen handbereik als je te maken krijgt met onvoorziene kosten.

Een geldreserve is een bepaalde kredietlijn die geopend wordt en je dus een geldbedrag tot je beschikking heb waar je vrij over kunt beschikken en uiteraard ook kunt gebruiken zonder dat daar verantwoording over af hoeft te leggen aan de kredietverstrekker. De kredietlijn zal over het algemeen van kredietverstrekker tot kredietverstrekker kunnen verschillen.

Wellicht het meest kenmerkende aspect van een geldreserve is het variabele rentetarief dat gehanteerd wordt en elke maand weer zal wordei bepaald. Dit heeft alles te maken met het feit dat een geldreserve geen vaste einddatum kent en dus voortdurend weer geld op kunt nemen. Natuurlijk moet je hierbij wel binnen de vooraf vastgestelde kredietlimiet blijven.

1. Hoeveel geldreserve heb je nodig?

Schermafbeelding 2016-06-01 om 20.56.09De grote van de geldreserve zal eveneens van groot belang zijn als je op zoek gaat naar een gunstige leenvorm. Op het moment dat je slechts een geringe geldreserve nodig hebt om bijvoorbeeld een bepaalde aankoop te kunnen doen, dan heb je misschien al genoeg aan een geldreserve van een paar honderd euro.

Door van tevoren vast te stellen hoe groot je geldreserve dient te zijn, voorkom je dat je onbewust teveel geld op gaat nemen van het beschikbare krediet. In bepaalde gevallen is een hogere geldreserve echter wel bittere noodzaak. Het minimum- en maximumbedrag dat je kunt lenen kan dan ook van aanbieder tot aanbieder verschillen. Als je verschillende kredietverstrekker onderling wilt gaan vergelijken kan dit dan ook enorm belangrijk zijn om onnodige leenkosten te voorkomen. Hoe meer geld je immers leent, hoe hoger de rentevergoeding zal zijn die je uiteindelijk dient te betalen. Grotere geldreserves zijn aan het einde van de rit dan ook vaak duurder dan wanneer je minder geld leent. De rentevergoeding die wordt berekend, is immers een percentage van de openstaande schuld.

2. Welke aflossingstermijn kies je?

Schermafbeelding 2016-06-01 om 21.20.41Indien je van plan bent om een geldreserve te gaan gebruiken, dan zal de aflossingstermijn van deze leenvorm eveneens voldoende aandacht dienen te krijgen. In tegenstelling tot bij een lening op afbetaling zal een geldreserve je heb je aanzienlijk meer vrijheid geven op het gebied van het afbetalen van de openstaande schuld.

Bij het gebruik van een geldreserve dien je overigens niet te vergeten dat er een zogenaamde nulstellingstermijn in acht genomen moet worden. Deze nulstellingstermijn is wettelijke verplichting om je saldo met de nodige regelmaat op 0 moet zetten indien je een kredietopening voor een onbepaalde tijd hebt afgesloten. Maar de nulstelling geldt ook als je een kredietopening van meer dan vijf jaar hebt afgesloten. In beide gevallen moet je je aan de volgende verplichtingen houden:

 • een kredietopening van minder of gelijk aan 3.000 euro kent een nulstellingstermijn van 1 jaar
 • een kredietopening van meer dan 3.000 euro geldt een nulstellingstermijn van 5 jaar

Je zult dus altijd ervoor moeten zorgen dat je op het vooraf vastgestelde moment je geldreserve op nul hebt staan. Daarna kun je weer geld opnemen tot voor de volgende nulstellingstermijn.

3. Rente van een geldreserve

Schermafbeelding 2016-06-01 om 21.20.56Een geldreserve zal in het bijzonder nuttig zijn om dienst te doen als reserve waar je onvoorziene kosten mee op kunt vangen. De reden om een geldreserve aan te vragen is dan ook simpel: deze leenvormen zijn immers erg duur in vergelijking tot andere leningen en kredieten.

Zo zal de rente van een geldreserve flink hoger liggen dan een lening op afbetaling die je zou kunnen gebruiken bijvoorbeeld de aankoop van een auto mee te financieren. Geldreserves kennen elk een eigen rentevoet omdat iedere kredietaanbieder diverse varianten aanbiedt met ieder een aantal specifieke kenmerken. In een heleboel gevallen zullen kosten van de geldreserve onder andere afhankelijk zijn van de kredietlimiet. Soms moet je wel een zichtrekening hebben bij de bank waar je een geldreserve aan wilt vragen. Een geldreserve heeft een variabele rentevoet en kan dus ook fluctueren per lening. De jaarlijkse kosten kunnen eveneens variëren.

Betaling van de rente hoeft niet plaats te vinden als je de geldreserve niet gebruikt, ook zijn er dan geen andere kosten verschuldigd. Alleen als je van de beschikbare geldreserve gebruikmaakt zal er rente in rekening gebracht worden. Deze rente zal elke worden berekend volgens het jaarlijks kostenpercentage (JKP) en zal in de regel af worden gehouden op de eerste dag van een nieuwe maand.

4. De kredietlimiet van een geldreserve

Schermafbeelding 2016-06-01 om 21.21.14Met de term kredietlimiet wordt het maximum bedrag bedoeld waar je over kunt beschikken. De kredietlimiet zal altijd vast worden gesteld door de verstrekker van het krediet en afhangen van je persoonlijke- en financiële situatie. Zo zullen uiteraard je vaste inkomen en je maandelijkse uitgaven een rol spelen, net zoals je gezinssamenstelling en je werksituatie. Niet voor iedereen die een geldreserve gaat gebruiken, is de kredietlimiet dus gelijk.

Het terugbetalen van het geleende geldbedrag bepaal je in principe zelf, weliswaar moet je dan wel binnen bepaalde grenzen blijven die door de kredietaanbieder aan zijn gegeven. Zo kun je bijvoorbeeld als voorwaarde opgelegd krijgen dat je minimaal 25 euro dient af te lossen. Er kan echter ook worden bepaald dat dit ten minste 1/24ste te zijn van de openstaande schuld moet zijn. Voordat je een geldreserve gaat gebruiken, moet je om die reden altijd goed de voorwaarden doornemen. Je weet dat immers precies waar je je aan dient te houden en waar je wat speelruimte hebt.

5. De nulstellingtermijn bij een geldreserve

Schermafbeelding 2016-06-01 om 21.21.36Op het ogenblik dat je gebruikmaakt van een geldreserve dan heb je wel de verplichting om telkens het volledige saldo terug te betalen binnen een vastgestelde termijn. Op dit moment is deze termijn bij wet op 5 jaar gesteld voor geldreserves van meer dan 3.000 euro. Iedere vijf jaar dien je dus de complete schuld afgelost te hebben en moet het krediet op nul staan.

Op het moment dat je gebruikmaakt van een geldreserve van minder dan 3.000 euro, dan moet je er zelfs voor zorgen dat de leensom één keer in het jaar helemaal wordt terugbetaald. Je kredietsaldo dient dan dus eenmaal per jaar op nul te staan.

Om ervoor te zorgen dat je niet in de problemen komt, doe je er verstandig aan de datum, waarop de nulstellingstermijn is gesteld, goed in de gaten te houden. De bank die de geldreserve heeft verstrekt, zal je weliswaar hiervan op de hoogte stellen, maar dat is vaak op een relatief korte termijn (ongeveer 2 maanden voordat de nulstellingstermijn zal zijn bereikt). Indien je hier dus geen rekening mee houdt, kan het gebeuren dat op korte termijn nog geld moet regelen om de nulstellingstermijn te kunnen halen.

6. Voor- en nadelen van een geldreserve

Schermafbeelding 2016-06-01 om 21.21.51Het gebruiken van een geldreserve heeft, net zoals de meeste leenvormen, een aantal voor- en nadelen. Zo heb je door een geldreserve te gebruiken:

 • niets te maken met een vaste looptijd,
 • geen zogenaamde eindvervaldag,
 • voortdurend geld tot je beschikking, mits de limiet dit toelaat
 • temaken met een vrij opname van geld, eveneens als de limiet niet is overschreden,
 • geen (of geringe) vaste aflossingen,
 • een nulstellingstermijn waarop de openstaande schuld moet zijn terugbetaald,
 • geen kosten als je vervroegd de leensom terugbetaalt,
 • elke maand een terugbetaling van rente over de openstaande schuld, deze wordt elke maand berekend.

Deze voor- en nadelen zullen bepalend zijn of een geldreserve voor je persoonlijke- en financiële situatie de meest gunstige optie is om over wat extra financiële speelruimte te beschikken. Niet voor iedereen, en in elke situatie, zal een geldreserve dan ook even voordelig of gunstig uitvallen. In dat geval kun je beter op zoek gaan naar een andere manier om geld te lenen en (financiële) problemen te voorkomen.

7. Alternatieve kredietlijnen

Schermafbeelding 2016-06-01 om 21.22.00Een geldreserve is voor een groot deel te vergelijken met een kaskrediet. Een kaskrediet stelt je immers in staat om rood te staan op je zichtrekening als dat nodig mocht zijn. Je betaalt dan alleen rente over het bedrag dat je op hebt genomen. Dit is bij een geldreserve ook het geval.

Bij het gebruik van een geldreserve kun je echter ook nog een kaart krijgen. Zo zijn bepaalde kredietkaarten ook een doorlopend krediet waar je de mogelijkheid bij hebt om het geleende bedrag elke maand terug te betalen. Daarnaast kun je deze terugbetaling vaak verrichten in termijnen. Als je een kredietkaart aanvraagt, dan zul je dus eveneens een geldreserve gebruiken. Alleen als je kiest voor een zogenaamde prepaid kredietkaart zal er geen sprake zijn van het gebruik van een geldreserve.

Vandaag de dag kun je voor een geldreserve en kredietkaarten ook steeds vaker terecht in winkels en webshops. De geldreserve is dan echter alleen te gebruiken voor aankopen binnen de betreffende winkel. In de regel zal een dergelijke geldreserve dan ook gewoon door een bank, waar de winkel dan nauw mee samenwerkt, Als klant van de winkel zul dat wellicht niet direct merken, maar voor de verdere voorwaarden en afhandeling kan deze informatie wel van groot belang zijn. Om die reden moet je ook bij kredietkaarten en geldreserves die je door een winkel aan worden geboden altijd goed de voorwaarden doornemen.

8. Aanvraag van een geldreserve en een kredietlimiet

Schermafbeelding 2016-06-01 om 21.22.13Voordat je over de geldreserve kunt beschikken, zul je een aanvraag in moeten dienen. Het doen van een aanvraag is op zich niet veel anders dan bij het aanvragen van andere leenvormen. De financiële instelling die de geldreserve verstrekt, zal in dat geval namelijk ook controleren of je in aanmerking komt voor een lening of krediet.

Omdat het in dit geval een geldreserve betreft zal de bank wettelijk verplicht zijn om je persoonlijke- en financiële gegevens te checken. Dit zal niet alleen binnen het bedrijf gebeuren, maar ook bij het CKP om te zien of je niet te veel schulden open hebt staan of op de zwarte lijst voorkomt. Je aanvraag voor een geldreserve hoeft dan ook niet altijd gehonoreerd te worden en dat is zeker iets waar je vooraf rekening mee dient te houden om teleurstelling en misverstanden achteraf te voorkomen.

Bij het invullen van de aanvraag voor een geldreserve dien je aan te geven van welke kredietlimiet je gebruik wenst te maken. In de regel worden er wel minima en maxima voor deze limieten gehanteerd die kunnen schommelen tussen 500 euro en 5.000 euro.

9. Gebruik van een geldreserve

Schermafbeelding 2016-06-01 om 21.22.36Nadat de kredietverstrekker de aanvraag voor een geldreserve goed heeft gekeurd, kun je direct over het krediet beschikken. Voor de duur dat je de geldreserve echter niet gebruikt, zal er echter geen rente aan je in rekening worden gebracht. Je moet pas rente gaan betalen op het ogenblik dat je ook daadwerkelijk geld op hebt genomen van de geldreserve. Indien je bijvoorbeeld je kredietlimiet vast is gesteld op 5.000 euro, maar je slechts 500 euro ervan hebt gebruikt, dan zul je enkel rente betalen op het opgenomen krediet (in dit voorbeeld dus 500 euro).

De geldreserve die je tot je beschikking hebt gekregen, kan zowel over worden geschreven naar je zichtrekening, maar het is ook mogelijk dat deze gekoppeld zal worden aan een bepaalde kredietkaart. Op deze manier kun je over extra betalingsgemak beschikken als je je in het buitenland bevindt, online een aankoop wilt doen in een webshop of kleinere uitgaven wilt doen zoals een bezoekje aan de cinema.

10. Wat als je op de zwarte lijst staat?

Schermafbeelding 2016-06-01 om 21.22.52De Centrale voor kredieten aan particulieren (afgekort CKP) is in het leven geroepen om een overmatige schuldenlast bij particuliere kredietnemer te bestrijden. Het CKP registreert namelijk niet alle afgesloten leningen en kredieten vanaf duizend euro, of met een looptijd vanaf drie maanden, maar eveneens alle betalingsachterstanden en wanbetalers. Om die reden wordt dit in de volksmond ook vaak aangeduid als “de zwarte lijst. “

Aanbieders van leningen en kredieten zijn wettelijk verplicht om de registers van het CKP te raadplegen en informatie door te sturen voor het bijwerken ervan. Als je dus niet meer in staat bent om een lening of krediet terug te betalen, dan kun je op deze “zwarte lijst” terechtkomen. Op het moment dat je dan een nieuwe lening, en dus ook een geldreserve, aan wilt vragen, dan zal de kredietverstrekker waar je geld bij wilt lenen dit direct te weten komen.

Een kredietverstrekker is bij wet verplicht om bij de aanvraag van een lening of krediet de toestand van een kredietnemer bij het CKP te checken. Ook geldreserves en andere kredietopeningen, zoals kaskredieten, worden in de registers van het CKP bijgehouden. Indien je dus op de zwarte lijst staat, dan kun je behoorlijk wat moeite moeten doen om goedkeuring voor een geldreserve te krijgen. In de regel zal de kredietverstrekker dan een heleboel voorwaarden stellen, zoals een waarborg indien je een eigen huis bezit. Zonder eigen woning zal het echter erg lastig zijn om dan nog geld te lenen.

11. Geldreserves vergelijken

Schermafbeelding 2016-06-01 om 21.23.08De meeste mensen weten wel dat een kredietopening, en dus ook een geldreserve gebruiken, een dure manier is om geld te lenen. Als je een kaskrediet, een geldreserve of zelfs een kredietkaart gebruikt voor het creëren van extra financiële speelruimte, dan leen je weliswaar geld tegen relatief soepele voorwaarden, maar uiteraard dien je daar ook een hoge rente voor te betalen.

Om zoveel mogelijk voordeel te behalen bij het afsluiten van een geldreserve zal het dan ook nodig zijn om een degelijke vergelijking te maken tussen de producten van verschillende kredietaanbieders. Op de eerste plaats kun je voor een dergelijke vergelijking het Jaarlijks Kostenpercentage (JKP) gebruiken. Dit percentage geeft de totale kostprijs aan van een lening of krediet aan gerekend op jaarbasis. In deze totale kostprijs zijn echter ook alle kosten opgenomen die je je bij een lening maar kunt bedenken, zoals:

 • commissiekosten,
 • beheerskosten

De maximale kosten van een lening of krediet die worden aangerekend zijn overigens wettelijk beperkt. Het JKP van een bepaalde leenvorm mag de bovengrens dan ook niet overschrijden. Het is echter wel toegestaan om deze maxima elke half jaar weer te veranderen.

12. Hoe kan ik geldreserve aanvragen?

Schermafbeelding 2016-06-01 om 21.23.55Geldreserves, ook wel doorlopende kredieten genoemd, dien je voor de verzending van een aanvraag goed te vergelijken. Alleen op die manier zal het immers mogelijk zijn om de meest geschikte lening te vinden. Vanwege het grote aantal leenvormen en aanbieders zal het soms echter behoorlijk lastig zijn om de meest gunstige geldreserve te vinden.

Geldreserves hebben enkele kenmerkende eigenschappen, zoals de verplichting om de volledige leensom binnen een bepaalde, wettelijk vastgelegde, periode terug te betalen. Na deze aflossing kun je echter deze geldsom weer opnemen totdat je je maximale kredietlimiet hebt bereikt. Zo zul je op elk moment een geldreserve achter de hand hebben die je vrij kunt gebruiken.

Helaas kan een geldreserve niet worden beschouwd als één van de meest goedkope leenvormen. Je beschikt echter wel over een heleboel flexibiliteit, waar echter wel een fors prijskaartje aan zal hangen. Online geldreserves vergelijken zal dan ook zeker lonend zijn om op de meest voordelige manier geld te lenen en een financiële speelruimte op te bouwen. Ook de aanvraag van een geldreserve kun je zowel persoonlijk- als online aanvragen. De procedure van een aanvraag voor een geldreserve is bovendien vrijwel gelijk aan die van alle andere leenvormen.

13. Is een geldreserve altijd de beste oplossing?

Schermafbeelding 2016-06-01 om 21.24.20Een heleboel uiteenlopende situaties kunnen, zorgen voor een tijdelijk verhoogd uitgavenpatroon. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan:

 • de komst van een baby,
 • een defect huishoudelijk apparaat,
 • een huwelijk dat georganiseerd moet worden,
 • een vakantie.

Als je een geldreserve achter de hand hebt dan kun je dit in geval van financiële nood gebruiken en daarna zo snel mogelijk de leensom weer terugbetalen. Door verstandig om te gaan met een geldreserve kun je zo prima je (tijdelijke) geldproblemen opvangen en het ten volle benutten. Een geldreserve is namelijk een flexibele manier om geld te lenen. De afbetalingen van een dergelijke lening kun je immers inplannen volgens je eigen financiële middelen. Dit wil echter niet zeggen dat de kredietverstrekker meestal geen minimumbedrag zal vragen om elk maand af te lossen.

In sommige gevallen kan het desondanks verstandig zijn om een lening op afbetaling aan te vragen in plaats van een geldreserve. Leningen en kredieten die speciaal bedoeld zijn om een renovatie, de aanschaf van een auto of motor of een vakantie te financieren zijn immers veel voordeliger dan een geldreserve. Alleen als je genoeg hebt aan een kleine verruiming van je budget om een paar dure maanden te kunnen overbruggen, kan een geldreserve wel handig zijn.

14. Terugbetaling van de geldreserve

Schermafbeelding 2016-06-01 om 20.03.51Er zijn vandaag de dag verschillende soorten kredietopeningen aan te vragen:

 • kredietkaart,
 • kaskrediet (rood staan bij de bank),
 • geldreserve.

Maar ongeacht wel aanvraag je ook de deur uit doet, zal het een kostbare zaak worden. Om die reden moet je dan ook altijd zeker weten of je wel in staat bent om het geleende geld, samen met de hoge rentevergoeding, weer terug te betalen. Voor je begint met een online vergelijking van geldreserves dien je hier bijzonder zeker van te zijn. Een geldreserve is dan wel erg flexibel en simpel (steeds een bepaald geldbedrag tot je beschikking hebben tot een vooraf afgesproken kredietlimiet) zal echter wel vragen om een hoge vergoeding. Als je het geleende geld terug hebt betaald, dan kun je deze geldsom weer opnemen en gaan gebruiken. Een geldreserve heeft dus eigenlijk geen vaste looptijd. Je hebt vooraf dus weinig zicht 1op het moment dat de geldreserve terugbetaald zal zijn.

15. Vergelijken van geldreserves

Schermafbeelding 2016-06-01 om 17.22.17Online is het vrij eenvoudig om meerdere aanbieders te vergelijken om zo een voordelige geldreserve te vinden. Je kunt echter ook eerst informeren bij je eigen bank of andere financiële instelling die bekend staan als betrouwbaar. Je kunt dit doen door verschillende offertes aan te vragen en de voorwaarden en mogelijkheden naast elkaar te leggen. Een geldreserve brengt overigens geen kosten met zich mee als je geen geld opneemt. Indien deze leenvorm niet aan wordt gesproken dan zal er evenmin rente over worden berekend.

Zodra de geldreserve verbonden is aan een kredietkaart, dan zal de kostprijs van deze kaart inmiddels verrekend zijn in met het jaarlijks kostprijs percentage. Dit is namelijk een voorwaarde die bij wet verplicht is gesteld. Als je online een paar geldreserves vergelijkt, dan zul je vaak ook direct een online aanvraag kunnen doen. Er zal overigens niets officieel zijn tot het moment dat je een leencontract hebt ondertekend, mits dit anders vermeld staat in de voorwaarden die betrekking hebben op deze geldreserve. Vooraf de voorwaarden grondig doornemen, kan je dan ook later onnodige kosten, teleurstellingen en vervelende verrassingen besparen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20