Dit is hoeveel geld je zou verliezen als je niet investeert

Investeren vormt eigenlijk een essentieel onderdeel van elk financieel plan. In de praktijk zijn er nog steeds heel wat mensen die de meest uiteenlopende excuses uitzoeken om hun geld toch maar van de beleggersmarkt te houden. Op het eerste zicht lijkt het misschien soms interessant om niet te investeren, maar over de lange(re) termijn is dit vaak nefast voor je financiële groei. Op welke manier deze keuze ook jouw financiële toekomst kan beïnvloeden ontdek je hieronder.

Het pensioen, een financieel zorgenkindje

Vooraleer we dieper ingaan op wat je kan verliezen wanneer je niet investeert, is het belangrijk om even stil te blijven staan bij de financiële noden die je kan ervaren in de toekomst. Het belangrijkste financiële zorgenkindje is ongetwijfeld het pensioen. Het merendeel van de mensen werken hun hele leven lang bijzonder hard om er bij hun pensioen achter te komen dat ze niet over voldoende financiële mogelijkheden beschikken om hun levensstandaard te kunnen volhouden. Dat is natuurlijk bijzonder pijnlijk. Het standaard pensioen is dan ook door de jaren heen geëvolueerd van een zekerheid tot een onzekere financiële factor waarvan je eigenlijk genoodzaakt bent om er (reeds op jonge leeftijd) bij stil te staan.

Op het ogenblik dat je op pensioen gaat, valt het normale inkomen die je door de jaren heen hebt ontvangen uiteraard weg. In de plaats daarvan komt een pensioen waarmee je alle kosten moet zien te betalen. De vaste kosten voor voeding, kleding, elektriciteit, de eventuele huur, etc. lopen namelijk uiteraard allemaal door. Om het verschil in inkomen tussen je loon en je pensioen op te kunnen vangen, is het een vereiste om over een pensioenfonds te beschikken. Alleen op die manier is het wellicht mogelijk om de levensstandaard waar je zo vertrouwt aan bent geraakt, vast te kunnen houden. Dit is meteen ook een eerste uitstekende reden om een stuk van je vermogen te investeren.

Investeren hoeft niet met grote bedragen te gebeuren

De belangrijkste reden waarom bijzonder veel mensen niet kunnen investeren, is omdat ze onvoldoende financiële middelen hebben. In tegenstelling tot wat nog steeds bijzonder vaak wordt gedacht, is het echter helemaal niet noodzakelijk om maandelijks enkele honderden of zelfs duizenden euro’s aan de kant te zetten, in tegendeel. Zelfs met een beperkt bedrag van bijvoorbeeld 20 euro kan je reeds investeren.

Wanneer je er voor kiest om maandelijks een bedrag van 20 euro opzij te zetten, betekent dit een jaarlijks bedrag van 240 euro. Over een periode van 25 jaar wordt dit een bedrag van 6.000 euro. Dit op zich is reeds een mooi bedrag om opzij te hebben staan. Echter spreekt het voor zich dat jouw geld over deze periode kan werken, waardoor er een bepaalde financiële meerwaarde mee kan worden gerealiseerd. Op het ogenblik dat je jaarlijks een bedrag investeert van 240 euro en dat 25 jaar lang doet tegen een winst van 10 procent (ongeveer de gemiddelde opbrengst van de S&P 500), kan je uiteindelijk rekenen op een bedrag van 23.603 euro. Kies je er voor om maandelijks in te stappen met een bedrag van 20 euro in plaats van één keer aan het einde van het jaar? In dat geval zou je na een termijn van 25 jaar moeten uitkomen op een bedrag van 26.537 euro. Helemaal niet slecht!

De povere opbrengst voor geld op een spaarrekening

Uit veiligheidsoverweging kiezen de meeste mensen er toch liever voor om hun kapitaal weg te zetten op een spaarrekening. Dat is uiteraard een mogelijkheid en het is zeker niet slecht om op deze manier een financiële stok achter de deur te hebben, maar je gaat er geen indrukwekkende meerwaarde mee realiseren. Op moment van schrijven, is er bij de beste spaarrekeningen op de markt sprake van een rente van om en bij 1%. Spaar je elke maand 20 euro voor een periode van 25 jaar tegen deze actuele spaarrente, heb je na 25 jaar een bedrag van 6.819 euro. Vergelijk dit maar even ten opzichte van het bedrag dat je zou kunnen hebben wanneer je dat bedrag zou investeren. Behoorlijk indrukwekkend niet?

Hoe meer je kan sparen, des te groter de meerwaarde

Het verlies aan opbrengsten door niet te investeren, neemt uiteraard toe naarmate je meer kan sparen. Heel wat mensen willen tegenwoordig tijdens hun loopbaan gerust inleveren op vlak van luxe, om zo meer te kunnen sparen voor hun toekomst. Op het ogenblik dat je geen 20 euro, maar bijvoorbeeld 70 euro per maand kan sparen, spreekt het voor zich dat de financiële meerwaarde over de lange(re) termijn hiermee behoorlijk zal toenemen. Na een periode van 25 jaar kan maandelijks 70 euro investeren, leiden tot een totale som van maar liefst 92.878 euro. Dit uiteraard wederom rekening houdende met een opbrengst van 10 procent.

Het kan echter nog veel beter, want hoe indrukwekkend bovenstaande ook mag zijn, het spreekt voor zich dat je aan een bedrag van 92.878 euro niet voldoende hebt om van een zorgeloos pensioen te kunnen genieten, in tegendeel. Slaag je er echter in om maandelijks een bedrag opzij te zetten van bijvoorbeeld 211 euro? In dat geval zal je op jaarbasis een bedrag weten te sparen van 2.532 euro. Hanteren we dezelfde strategie als hierboven over een periode van 25 jaar? In dat geval kan je rekenen op een bedrag van 608.131,98 euro! Dat begint er al beter op te lijken!

Investeren of beleggen is altijd het overwegen waard

Heel wat mensen zijn door de jaren heen behoorlijk afgeschrikt, waardoor ze besluiten om toch maar niet te investeren. In de praktijk is het echter zo dat je hiermee wellicht je eigen financiële toekomst zal ondermijnen en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Niet alleen levert geld op een spaarrekening je nagenoeg niets meer op, daarnaast is er ook nog de impact die inflatie heeft op de waarde van je vermogen. Wil je inflatie (deels) het hoofd kunnen bieden en een stevige meerwaarde kunnen realiseren op je zuurverdiende centen, dan mag het duidelijk zijn dat investeren wellicht één van de beste manieren is om dat voor mekaar te krijgen.

Meer