Wat verandert er voor jouw geld in mei?

Er is een nieuwe maand van start gegaan. Dat betekent dus dat er opnieuw enkele zaken veranderen die een impact kunnen hebben op jouw budget.

Hogere uitkeringen in mei

Uit het jongste rapport van het Belgische statistiekbureau Statbel blijkt dat de Belgische consumentenprijzen met 3,37 procent zijn toegenomen in vergelijking met vorig jaar. Daarmee werd de spilindex overschreden, waardoor de uitkeringen en overheidslonen automatisch worden aangepast aan de stijgende levensduurte.

 • De uitkeringen stijgen in mei al, gevolgd door de ambtenarenlonen in juni.
 • Wat als je in de privésector werkt? De manier waarop en wanneer de lonen geïndexeerd worden is afhankelijk van het paritair comité waartoe je behoort. De lonen van de bedienden uit PC200 worden bijvoorbeeld bij de start van ieder jaar aangepast aan de stijgende levensduurte.

Verplichte inschrijving leefloner bij VDAB

Mensen met een leefloon zijn vanaf mei verplicht zich in te schrijven bij de arbeidsbemiddelingsdienst VDAB.

 • Die maatregel moet ervoor zorgen dat meer Vlamingen een job vinden. Van alle mensen met een leefloon is na een jaar amper een vijfde aan het werk, maar als leefloners zijn inschreven bij de VDAB, stijgt dat naar 40 procent. De Vlaamse regering streeft ernaar om de werkgelegenheidsgraad op te krikken tot 80 procent.
 • Er zal daarbij nauw samengewerkt worden met de OCMW. Zodra de betrokkene is ingeschreven bij de VDAB, zal het OCMW kunnen bepalen of het de begeleiding naar werk zelf opneemt of dat het daarvoor een beroep doet op de VDAB. Door de verplichte inschrijving zal VDAB alvast een duidelijk zicht krijgen op alle leefloongerechtigden die stappen naar werk kunnen zetten.
 • Iedereen in beroepsactieve leeftijd die al een leefloon ontvangt, krijgt drie maanden de tijd om zich in te schrijven. Wie een leefloon heeft aangevraagd, krijgt na de beslissing van het OCMW over de toekenning vier maanden de tijd voor de inschrijving.
 • Sommige mensen zullen om bepaalde redenen, denk aan gezondheidsproblemen, geen stappen naar werk kunnen zetten. Wie wél in aanmerking komt en bewust niet meewerkt, riskeert een sanctie via het OCMW.

Uitbreiding terugbetaling contactlenzen en brillen

Vanaf deze maand komen meer mensen in aanmerking voor een tegemoetkoming van de ziekteverzekering bij de aankoop van contactlenzen en brilglazen. Het RIZIV verlaagt voor de vergoeding de drempel van de sterkte van de lens of het brilglas.

 • De grens om te bepalen wanneer iemand in aanmerking komt voor een terugbetaling van de brilglazen wordt verlaagd van 7 naar 6 dioptrie (zowel positief als negatief). De regering heeft eerder die grens al verlaagd van 7,75 naar 7 dioptrie.
 • Ook voor contactlenzen wordt de grens naar beneden bijgesteld. Die bedraagt vanaf mei eveneens 6 dioptrie, tegenover 7,75 vandaag.
 • Door die wijziging komen volgens het RIZIV ongeveer 105.000 meer mensen die sterk bijziend (negatieve dioptrie) of verziend (positieve dioptrie) zijn, in aanmerking voor een tegemoetkoming bij brilglazen. Voor contactlenzen gaat het om ongeveer 154.000 meer mensen.
 • Mensen kunnen tegelijkertijd voor brilglazen en contactlenzen een terugbetaling krijgen. Het gaat hier om de terugbetaling van de verplichte ziekteverzekering. Die kan nog aangevuld worden door de ziekenfondsen.

Papieren belastingaangifte wordt verstuurd

Wie een beroep doet op MyMinfin, het digitale platform van de FOD Financiën, kan vandaag al zijn belastingaangifte invullen. Wie opteert voor de papieren weg, zal in de loop van mei de aangifte ontvangen.

 • Wie zijn aangifte op papier invult, heeft tot en met 30 juni de tijd om dat te doen. De deadline wordt opgeschoven naar 15 juli voor wie een beroep doet op Tax-on-web. De fiscus verwacht de complexe aangiften ten laatste op 16 oktober in zijn brievenbus.
 • Vier miljoen landgenoten krijgen een voorstel van vereenvoudigde aangifte (VAA). Vergeet die zeker niet te controleren, want de fiscus durft al eens een fout te maken.

Wil je op de hoogte blijven van alles wat er zich afspeelt in de financiële wereld? Niels Saelens, een journalist met een passie voor financiën, volgt alles op de voet op. Via deze link kan je je inschrijven op zijn dagelijkse nieuwsbrief.


Meer