Belgische inflatie wint opnieuw aan kracht

Nadat de inflatie vorige maand ietwat was gestabiliseerd, won die in april opnieuw aan kracht. Volgens het jongste inflatierapport van het Belgische statistiekbureau Statbel zijn de consumentenprijzen in april met 3,37 procent gestegen (op jaarbasis).

In het nieuws: De Belgische inflatie bedroeg in april 3,37 procent, tegenover 3,18 procent in maart.

 • De kerninflatie – zonder energie en onbewerkte voeding – kwam deze maand uit op 3,26 procent, tegenover 3,85 procent in maart. Het is de elfde maand op rij dat de geldontwaarding in ons land aan kracht verliest.
 • Ook de voedselinflatie zwakt maand na maand af. De voedselprijzen zijn deze maand met slechts 0,25 procent gestegen. In maart was er nog sprake van een prijsstijging ten belope van 3,21 procent.
  • Statbel merkt op dat de voedselprijzen sinds 2022 al fors zijn gestegen, met een piekinflatie van 17,02 procent in maart (2023).
 • De inflatie voor diensten zwakt af, maar blijft met 5,04 procent toch boven het gewenste niveau. In maart bedroeg de gemiddelde prijsstijging 5,43 procent.

Energieprijzen stijgen opnieuw

Opgemerkt: Energie-inflatie wint opnieuw aan kracht.

 • Voor ons energieverbruik betalen we gemiddeld 9,19 procent meer dan een jaar geleden. In maart was er nog sprake van een prijsdaling met 1,61 procent. Het is de eerste keer sinds maart 2023 dat de prijzen oplopen (op jaarbasis) binnen dit segment.
  • Voor elektriciteit bedraagt de inflatie momenteel 1,9 procent tegenover -14,9 procent vorige maand.
  • Voor aardgas evolueerde de inflatie van 29 procent vorige maand naar 87,5 procent deze maand.
 • “De stijging van de inflatie de laatste maanden is het gevolg van het uitdovend effect van de impact van het basispakket voor elektriciteit en aardgas. In maart verdween het laatste effect van het basispakket uit het indexcijfer”, verduidelijkt Statbel. “Het verdwijnen van het basispakket heeft dan ook nog tot en met maart 2025 een verhogend effect op de inflatie.”

Impact hogere inflatie op ons loon

Ook dit nog: De inflatie volgens de gezondheidsindex, die als basis dient voor de berekening van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen, steeg deze maand van 3,09 naar 3,28 procent.

 • Daarmee wordt de spilindex, zoals voorspeld door het Federaal Planbureau, deze maand overschreden. Dat betekent dat de sociale uitkeringen in maart met 2 procent zullen stijgen, gevolgd door de overheidslonen in april.
 • Wat als je in de privésector werkt? De manier waarop en wanneer de lonen geïndexeerd worden is afhankelijk van het paritair comité waartoe je behoort.
  • De lonen van de bedienden uit PC200 worden bijvoorbeeld bij de start van ieder jaar aangepast aan de stijgende levensduurte.
Meer