Inflatie stabiliseert rond 3,2 procent: “Goed en slecht nieuws”

De inflatie klokt in maart af op 3,18 procent, of vrijwel identiek aan een maand eerder. Dat suggereert dat de prijsstijgingen gestabiliseerd zijn.

In het nieuws: De inflatie gaat van 3,20 procent naar 3,18 procent, zo blijkt uit de consumptieprijsindex die het statistiekenbureau Statbel publiceert.

  • De inflatie op basis van de gezondheidsindex, die richtinggevend is voor loonaanpassingen, daalt van 3,22 procent naar 3,09 procent. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in maart 127,99 punten.
  • De kerninflatie, die geen rekening houdt met de grillige prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, daalt voor de tiende maand op rij. Dat wijst erop dat een acceleratie van de inflatie in elk geval geneutraliseerd is.
  • Wel is het zo dat die kerninflatie relatief hoog blijft: 3,85 procent in maart, tegenover 4,25 procent in februari.

Ingezoomd: Door de hoge kerninflatie blijft de algemene inflatie ver boven het streefcijfer van 2 procent – een doelstelling van de Europese Centrale Bank – uitkomen. Een niveau boven 3 procent is ook wat hoger dan verwacht.

👉 “Het goede nieuws is dat de inflatie niet verder doorstijgt, zoals dat de vorige vijf maanden het geval was”, analyseert economieprofessor Stijn Baert (Ugent), lid van de Indexcommissie, op X. “Het slechte nieuws is dat de inflatie hiermee (opnieuw) hoger ligt dan de 2,8 procent die het Planbureau verwachtte voor deze maand.”

Op basis van de gezondheidsindex acht hij “1 à 1,5 procent loonverhoging volgende maand zeker realistisch in sectoren die regelmatig indexeren”.

Meer