Belgen zagen hun loon vorig jaar met gemiddeld bijna 10 procent stijgen

Het loon van veel Belgische werknemers is vorig jaar flink toegenomen dankzij de automatische loonindexering. Dat mechanisme, dat bijna nergens anders in de wereld wordt toegepast, beschermt onze koopkracht wanneer de inflatie hoge toppen scheert. Toch zag niet iedereen zijn loon even fors stijgen, leert het Salariskompas van Jobat.

In het nieuws: De Belgen verdienden vorig jaar gemiddeld 4.243 euro bruto. Dat is 9,32 procent meer dan in 2022. Die enorme stijging hebben we te danken aan de automatische loonindexering.

  • Ook het mediaan inkomen – het middelste loon, wanneer we alle lonen van klein naar groot ordenen – is fors gestegen. Dat bedroeg vorig jaar 3.800 euro, tegenover 3.486 euro in 2022. De helft van de Vlamingen verdiende dus meer en de helft verdient minder dan 3.800 euro.

Details: De lonen zijn ook voor elk type statuut gestegen, maar er zijn toch enkele verschillen.

  • De lonen zijn de voorbije vijf jaar met gemiddeld met 24,4 procent toegenomen. Het overheidspersoneel kent de grootste stijging over de voorbije vijf jaar (+25,8%), terwijl de loonstijging voor de arbeiders beperkt bleef tot 18,1 procent.
  • De functies die qua gemiddeld loon het sterkst stegen, zijn functies in onderwijs, vorming en training (+34,1 % op vijf jaar tijd). Wie een medische & paramedische functie uitoefent, zag de voorbije vijf jaar zijn loon stijgen met 31,8 procent.

Minder loon voor managers

Opgemerkt: Managers en directieleden moesten vorig jaar aan loon inboeten, maar ze zullen daardoor geen boterham minder eten. Zij kregen een verloning van gemiddeld 6.140 euro. In vergelijking met 2019 gaat het om een stijging met 11 procent.

  • “Je ziet duidelijk dat lonen van directie en management veel meer bepaald worden door onderhandelingen en bonussen en dus veel minder profiteren van die automatische loonindex”, zegt William Visterin, hoofdredacteur van Jobat. “Daarenboven zien we ook dat managers en directieleden veel meer afhankelijk zijn van economische resultaten. In economisch moeilijke tijden zullen zij er dus minder op vooruitgaan.”
  • We moeten hier wel aan toevoegen dat veel managers en directeuren zich laten uitbetalen via vennootschappen en die werden niet opgenomen in de cijfers van Jobat. Hetzelfde geldt voor de bonussen die de topmensen krijgen.

Ook dit nog: De gemiddelde Belgische werknemer kreeg in 2023 welgeteld 6,63 extralegale voordelen, met maaltijdcheques en eindejaarspremie als meest voorkomende. Dat aantal is met 10,5 procent gestegen in vergelijking met 2019.

  • Door de coronacrisis mogen meer werknemers telewerken. Om dat alles vlot te laten verlopen, krijgen veel van hen een laptop en/of internetabonnement. Dat is de voornaamste verklaring waarom het aantal extralegale voordelen is toegenomen.
  • Het gemiddeld aantal vakantiedagen is dan weer de voorbije drie jaar gelijk gebleven met 28 dagen. Arbeiders hadden vorig jaar gemiddeld 24 vakantiedagen. Voor het overheidspersoneel liep dat aantal op tot maar liefst 37.

Wil je op de hoogte blijven van alles wat er zich afspeelt in de financiële wereld? Niels Saelens, een journalist met een passie voor financiën, volgt alles op de voet op. Via deze link kan je je inschrijven op zijn dagelijkse nieuwsbrief.