Hoeveel moet je elke maand sparen?

Iedereen stelt zich op een zeker ogenblik wel eens de vraag hoeveel men nu precies per maand moet sparen. Op deze vraag valt er echter in de praktijk geen eenduidig antwoord te geven… of misschien toch wel! Het antwoord is eigenlijk zoveel je kan. Hoeveel dat precies is, is afhankelijk van heel veel verschillende factoren. 

De 10-procentregel

Experts adviseren om de 10-procentregel te gebruiken om te achterhalen hoeveel je maandelijks moet sparen. Deze regel stelt dat mensen in de praktijk zouden moeten proberen om ten minste 10 procent van hun inkomen op maandbasis te sparen. Dit is een goed startpunt. Dit omwille van verschillende redenen. In eerste instantie leg je jezelf op die manier een vast bedrag op om te sparen, maar daarnaast is dit bedrag ook voldoende laag om voor iedereen haalbaar te zijn. Het is echter raadzaam om dit bedrag na verloop van tijd of stelselmatig op te trekken. Uiteindelijk zou het spaarbedrag tussen de 20 & 30 procent van je inkomen moeten liggen. Let wel, in dit spaarbedrag zijn alle spaargelden inbegrepen. Denk hierbij dan ook aan:

  • Het gewone spaargeld op de spaarrekening;
  • Het geld dat je vrijmaakt om aan pensioensparen te doen;
  • Het geld dat je eventueel reserveert als vrij aanvullend pensioen;
  • De bedragen die je eventueel wenst te sparen voor je kind(eren);

Het is belangrijk om het geld dat je gaat sparen onder te verdelen in verschillende categorieën. Het spaargeld op je spaarrekening hoef je in principe niet op te potten om later te gebruiken wanneer je met pensioen gaat. Dat geldt wel voor de bedragen die je spaart door middel van pensioensparen. Het geld dat je op een spaarrekening plaatst kan je gebruiken als financiële buffer voor moeilijke tijden of voor het betalen van de eigen inbreng in de woning die je wenst aan te kopen.

Beperk je levensstijl

Veel mensen willen het graag allemaal. Zij vinden het fijn wanneer ze elke maand een bepaald bedrag kunnen sparen, maar daarnaast willen ze ook graag breed kunnen leven. Beide zaken zijn echter helemaal niet te combineren. Wie maandelijks een degelijk bedrag aan de kant wil kunnen zetten, moet zijn of haar levensstijl inperken. Alleen op die manier zijn er voldoende financiële middelen voor handen om te sparen. Betekent dit dat je de riem over de hele lijn strak moet aanspannen? Uiteraard niet, het moet natuurlijk wel gewoon leuk blijven!

Verhoog je spaarbedrag stelselmatig (indien mogelijk)

Zoals we hierboven reeds hebben aangehaald wordt het sterk aangeraden om het bedrag dat je periodiek spaart na verloop van tijd te verhogen. In eerste instantie kan 10 procent voldoende zijn, maar na enige tijd kan je spaarcapaciteit aanzienlijk zijn verhoogd. Verschillende redenen kunnen hiervan aan de basis liggen zoals:

  1. Je bent meer gaan verdienen, waardoor je over een groter inkomen beschikt;
  2. Lopende kredieten zijn afbetaald, waardoor er minder vaste kosten zijn;
  3. Je weet optimaal te profiteren van de fiscale voordelen die er bestaan;

Het is altijd een goed idee om het bedrag dat je maandelijks opzij zet te proberen maximaliseren. Op deze manier zal je namelijk ten allen tijde over een voldoende financiële buffer beschikken voor momenten waarop het allemaal even wat minder goed gaat. Dat is bovendien nog niet alles. Daarnaast kan je op deze manier ook sparen voor een unieke gebeurtenis in je leven. Spaargeld hoeft niet altijd erg strikt te worden besteed. Wil je bijvoorbeeld graag een feest geven voor je jubileum? Dan je ook daarvoor een beroep doen op je spaardeposito’s.

Probeer soms een extra storting te doen op de spaarrekening

Veel mensen denken dat ze altijd verplicht zijn om het bedrag dat ze sparen periodiek te verhogen. Dat zou dan betekenen dat men de verhoging maandelijks dient aan te houden. Dat is helemaal niet juist, in tegendeel. Veel mensen kiezen er bijvoorbeeld voor om wat extra te sparen op het ogenblik dat ze de eindejaarsbonus ontvangen. Dat is natuurlijk ook gewoon perfect mogelijk. Voor mensen die over een flexibele lening beschikken kan een stukje van dit bedrag echter ook worden gebruikt om hun kredietlasten te verlagen. Bepaal vooral voor jezelf wat voor jou nu precies de interessantste keuze is.

Weet waarvoor je spaart

In dit artikel hebben we reeds verschillende zaken aangehaald waarvoor er kan worden gespaard. Mensen kunnen dan ook geld sparen voor financiële onzekere tijden, maar ze kunnen ook geld opzijzetten om bijvoorbeeld een mooie reis mee te kunnen maken. Daarnaast is het ook altijd aan te raden om (reeds op jonge leeftijd!) te denken aan de toekomst. De wettelijke pensioenen lijken in de toekomst wel eens in het gedrang te kunnen komen waardoor het interessant is om hier je voorzorgen voor te nemen. Dit kan door bijvoorbeeld aan pensioensparen te doen.

Geld sparen lijkt op het eerste gezicht misschien eenvoudig, maar dat is het niet. Veel mensen houden er na enige tijd dan ook mee op, eenvoudigweg omdat ze geen plezier beleven aan het geld dat ze opzijzetten. Omwille van die reden kan het interessant zijn om elk jaar opnieuw een stukje van je spaargeld te reserveren voor zaken die je leuk vindt. Ga bijvoorbeeld één keer met een stukje (niet met alles uiteraard!) van je spaargeld op vakantie of doe een leuke uitbreiding of verbetering aan je huis. Zolang je af en toe wat extra vreugde haalt uit het bedrag dat je spaart zal je kunnen vaststellen dat je het sparen veel langer vol zal houden.

Conclusie; hoeveel moet je nu per maand sparen?

Bovenstaande brengt ons bij de hamvraag van deze pagina, namelijk hoeveel moet je nu per maand sparen? Bij het bepalen hiervan moet je rekening houden met drie verschillende factoren. Het gaat hierbij om de volgende:

  1. Het inkomen dat je maandelijks ter beschikking hebt;
  2. De vaste kosten die moeten worden betaald (leningen, nutsvoorzieningen, etc.);
  3. De levensstijl die je wenst te kunnen hanteren;

Wanneer je bovenstaande factoren allemaal samen in een berekening plaatst, zal het meteen duidelijk worden hoeveel je per maand kan sparen. Vervolgens moet je voor jezelf uitmaken hoe je dat resterend bedrag precies gaat onderverdelen. De belangrijkste conclusie is en blijft dat je maandelijks dat bedrag zou moeten sparen waar je, je goed bij voelt. Leg jezelf geen strop om de nek, maar zorg er tegelijkertijd wel voor dat je altijd over wat financiële slagkracht beschikt. Alleen op deze manier voorkom je dat je op bepaalde momenten in het leven voor (ernstige) financiële verrassingen komt te staan.

Lees ook: 

Meer