Geld lenen voor uw huurwaarborg: welke opties heeft u?

Wie moeite heeft om zijn huurwaarborg te betalen, kan aankloppen bij het OCMW, een bank of het Vlaams woningfonds. Waar moet u op letten? 

Wat is een huurwaarborg in principe? De huurwaarborg is een bedrag dat de huurder bij de start van het huurcontract stort op een geblokkeerde rekening op zijn naam. Na het aflopen van de huur krijgt de huurder het bedrag terug als hij alle plichten volgens het huurcontract is nagekomen.  Wanneer er sprake is van schade aan de huurwoning kan de verhuurder de waarborg aanspreken om die schade te vergoeden. 

Een verhuurder mag in Vlaanderen een huurwaarborg vragen van maximaal 3 maanden. Dat is voor sommige huurders meteen een riant bedrag om op tafel te leggen. Sommige mensen beschikken dan ook niet over voldoende middelen om aan die financiële verplichting tegemoet te komen. Gelukkig beschikt u in Vlaanderen over meerdere opties om de huurwaarborg alsnog te kunnen betalen. 

Wijzigingen sinds 2019 

Sinds 1 januari 2019 is het Vlaams Woninghuurdecreet van toepasing. Die is van toepassing op huurcontracten afgesloten sinds 2019 en vervangt de federale huurwet. Die federale wet is wel nog van toepassing op alle contracten afgesloten voor 1 januari 2019. 

Het is sinds die wijziging dat de huurwaarborg maximaal drie maanden bedraagt. Voorheen was dat maximaal twee maanden. Sinds de wijziging kan de huurder kiezen uit de volgende opties om z’n huurwaarborg te betalen: 

  • De huurder stort drie maanden huur op een geblokkeerde rekening
  • De huurder vraagt een zakelijke zekerheidsstelling bij een financiële instelling
  • Huurwaarborglening bij het Vlaams woningfonds 
  • Het OCMW schiet de huurwaarborg voor 
  • Met toestemming van de verhuurder kan de waarborg ook betaald worden door een persoonlijke borgstelling 

Zakelijke zekerheidsstelling

In dit geval stelt u een zakelijke zekerheidsstelling bij een financiële instelling op uw naam. Dat kan bijvoorbeeld een kapitalisatiebon of een obligatie zijn. Sinds 2019 is dat type huurwaarborg wettelijke geregeld. De bank mag in principe de huurwaarborg niet weigeren op basis van de kredietwaardigheid van de huurder. 

Vlaams woningfonds 

De huurwaarborglening van het Vlaams woningfonds is een renteloze lening. Het fonds zal dan het geld storten op rekening bij een financiële instelling op uw naam of op de rekening van de financiële instelling waar u een zakelijke zekerheidsstelling hebt gesteld. 

Wie in aanmerking wil komen voor een lening bij het Vlaams woningfonds moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo mag het geïndexeerde inkomen de volgende plafondbedragen niet overstijgen: 

  • 31 460 euro voor een alleenstaande persoon 
  • 34‌‌ 395 euro voor een alleenstaande persoon met een handicap die geen andere personen ten laste heeft
  • 47 186 euro voor alle andere profielen, te vermeerderen met 2 938 euro per persoon ten laste

Voorts moet de woning gelegen zijn in Vlaanderen en moet het als hoofdverblijfplaats dienen. Daarnaast mag het geen sociale huurwoning zijn. Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor woningen die onderverhuurd worden door een sociaal verhuurkantoor. 

Tussenkomst van het OCMW

De wet voorziet verder nog in een andere mogelijkheid om een bankwaarborg te stellen, te weten door middel van een tussenkomst van het OCMW. Op die manier kunnen ook onbemiddelde huurders, die geen kans zien om zelf de waarborg bij elkaar te krijgen, van een bankwaarborg te voorzien. Het OCMW zal in dit geval de bankwaarborg aanvragen bij een bank en beslissen op welke manier en in welk tempo de huurder de aflossing moet doen. 

Persoonlijke borgstelling 

Het is ook perfect mogelijk dat iemand zich persoonlijk borg stelt voor de huurwaarborg. In dat geval zal de borg moeten instaan voor alle plichten van de huurder, zoals het betalen van huurschade en huurachterstand. Dat is enkel mogelijk mits de goedkeuring van de verhuurder. Net zoals bij een gewone huurwaarborgregeling wordt het geld gestort op een geblokkeerde rekening. 

Contant betalen van de huurwaarborg

Nog altijd zijn er een heleboel mensen die hun huurwaarborgen contant betalen. Bij wet is dat echter al een lange tijd verboden. Ongeveer een kwart van de huurders betaalt de waarborg echter nog steeds contant direct aan de verhuurder. Op zich is dit bijzonder vreemd omdat u als huurder in principe niet in mag gaan op de vraag om de waarborg contant te voldoen. In de praktijk is gebleken dat u als huurder geen poot heeft om op te staan als de verhuurder een punt maakt van de betaalwijze van de huurwaarborg.

Lees ook: 

(jvdh)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20