Kunt u geld lenen zonder inkomen?

U krijgt vaak te horen dat u zonder inkomen geen lening kunt aangaan. De banken hanteren uiteenlopende criteria, waaronder het inkomen, om te bepalen of u in aanmerking komt voor een lening. 

Wie dringend geld nodig heeft, kan aankloppen bij een bank of een kredietgever voor een lening. Afhankelijk van uw project krijgt u een lening op maat, gaande van een persoonlijke lening tot een hypothecair krediet. Om te bepalen of u in aanmerking komt, houdt de kredietgever rekening met allerhande factoren, waaronder uw inkomen.

Bewijs van inkomen

Het merendeel van de kredietgevers vraagt een bewijs van inkomen alvorens ze u een lening toekennen. Voor werknemers kan dat bijvoorbeeld de jongste drie loonfiches zijn.

Uw inkomen is een belangrijk gegeven voor de kredietgever om te bepalen of u uw lening correct zal kunnen terugbetalen. Indien u geen inkomen heeft, neemt de kans op wanbetalingen toe. De toekenningsregels die worden toegepast zijn weliswaar afhankelijk van de kredietgever. Die bepaalt op basis van de verzamelde gegevens hoe risicovol het is om u een lening te geven.

Hoe dan ook is de kans klein dat de kredietgever u een lening zal geven als u geen inkomen heeft. Indien die beslist om dat te doen, zal die een stevig prijskaartje plakken aan die lening. De kredietgever neemt immers een risico om u een krediet toe te kennen. Zelfs in de huidige rentesituatie zijn er kredietgevers die tarieven hanteren van 10 procent.

Wat speelt er nog rol?

De financiële instellingen moeten zich bovendien aan een aantal verplichtingen houden alvorens ze u een krediet toekennen. Zo zijn ze verplicht de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) te raadplegen. Op die manier krijgen de financiële instellingen een overzicht van uw lopende kredieten. Ze kunnen zo ook te weten komen of al uw leningen correct afbetaalt.

Bij een registratie op de zwarte lijst blijft uw naam tien jaar op die lijst staan, vanaf de datum waarop de kredietinstelling de Nationale Bank van België (NBB) verwittigd heeft van de wanbetaling. Na een aanzuivering van de openstaande schulden wordt die termijn ingekort naar één jaar.

Lenen bij familie

U kunt ook geld lenen bij vrienden of familie. Dit is de eenvoudigste oplossing omdat u geen papierwerk in orde hoeft te brengen. Daarenboven moet u doorgaans geen rente betalen aan vrienden of familie. Toch kunt u hier ook maar beter mee oppassen. Er spelen altijd emoties mee als u leent van iemand die u kent en geld kan voor heel wat discussies en zelfs familieruzies zorgen. Bescherm beide partijen door een regeling op papier te zetten en vraag niet om een lening als u weet dat u die niet gaat kunnen terugbetalen.

Banken geven zelden tot nooit leningen aan mensen zonder inkomen om geen risico te lopen, maar ook om hun klanten tegen zichzelf te beschermen. Als het gevaar bestaat dat u uw lening misschien niet meer gaat kunnen terugbetalen, graaft u een put voor uzelf. U doet er altijd goed aan om grondig na te denken over uw afbetaling en om prijzen of voorwaarden te vergelijken.

(jvdh)

Meer