Huis kopen of huren? Voordelen en Nadelen

 

Gezien de forse starterkosten, met betrekking tot de aankoop van een eigen woning, zullen de meeste jongeren doorgaans als huurder van een huis beginnen als ze een zelfstandig leven gaan leiden. Als ze een carrière gaan maken, geld opzij kunnen leggen en een gezin gaan stichten, dan zullen de meesten ervoor kiezen om een woning te gaan kopen. Aan de andere kant zullen juist wat oudere mensen, bijvoorbeeld als ze de pensioengerechtigde leeftijd naderen, ervoor gaan kiezen om hun gezinswoning van de hand te doen, kleiner te gaan wonen en vaak de overstap maken naar een huurhuis.

Dalend aantal eigen woningen

Estate agent shaking hands with customer after contract signatureVandaag de dag kan er een dalend aantal eigenaren van woningen waar worden genomen. Deze daling is voor een groot deel toe te schrijven aan allerlei uiteenlopende economische- en demografische factoren, zoals de dalende inspanningen van de ouderwordende babyboomers, de verhoogde woningprijzen in sommige markten en de hoge vraag naar koopwoningen. Maar zeker ook de hoge studieschulden die potentiële kopers met zich meeslepen en die vaak de reden zijn dat veel jongere kopers niet voldoende kunnen besparen om de betalingen rond te krijgen.

Over het geheel genomen kan echter worden gesteld dat sociaal-economische aspecten het bezit van eigen woningen bepalen en invloed uitoefenen op de uiteindelijke prijzen, maar ook op het bepalen of, en wanneer een huis wordt gekocht. Bovendien is dit alles een persoonlijke keuze die vraagt om een zorgvuldige afweging. De beslissing kan om die reden van markt tot markt sterk variëren, wat zinvol is in de ene plaats, zal mogelijk helemaal niet werken in een andere regio. Verder kunnen factoren zoals emotionele en sociale druk, tot op een bepaalde hoogte dit besluit soms even sterk beïnvloeden als de financiële aspecten.

Wanneer je momenteel een huis huurt, maar geïnteresseerd bent in het kopen van een eigen woning, of je juist een huiseigenaar bent en je jezelf afvraagt ​​of huren niet zinvoller zal zijn gezien je huidige situatie, dan is het tijd geworden om de relatieve kosten, voordelen en nadelen van een eigen huis tegen die van een huurhuis af te wegen.

De kosten van het kopen en het bezitten van een woning

 • Afsluitkosten van een woning – het kopen van een huis brengt een heleboel kosten met zich mee. Sommige kosten dienen zelfs al voor de eigenlijke koop te worden betaald, bijvoorbeeld wanneer een verkoper je aankoopbod heeft aanvaard, terwijl andere kosten bij de sluiting van de verkoop moeten worden voldaan.
 • Onderpand – Om de verkoper te laten weten dat je serieus bent over het kopen van de aangeboden woning kun je een serieus bod uitbrengen en eventueel een onderpand betalen. Dit onderpand varieert in het algemeen van 1 tot 3 procent van de aankoopprijs van de woning, afhankelijk van de plaatselijke markt en de wensen van de verkoper. Na aanvaarding van het bod, zal de verkoper het onderpand op een geblokkeerde bankrekening storten en het bedrag verrekenen met de kosten die je moet betalen bij de afsluiting van de verkoop.
 • Aanbetaling – Een aanbetaling is een bepaald percentage van de aankoopprijs van de woning dat je vooraf betaald. In de meeste gevallen zal dat gebeuren tijdens de afsluiting van de koop. Je moet het aan te betalen bedrag echter al aangeven in het bod dat je uitbrengt, toch kun je het nog aanpassen, mits de verkoper hiermee akkoord gaat, voor het afsluiten van de koop. Het aan te betalen bedrag kan sterk variëren en afhangen van je kredietprofiel, de omstandigheden op de plaatselijke huizenmarkt en de soort hypothecaire lening die je verstrekt krijgt, maar in de regel ligt een aanbetaling tussen de 3,5 en de 20 procent van de aankoopprijs.
 • Taxatie van de woning – Om ervoor te zorgen dat de prijs waarvoor een woning te koop wordt aangeboden ook overeenkomt met de werkelijke waarde ervan, eisen de meeste geldschieters dat je een taxatie uit laat voeren. Pas dan kan een lening mogelijk goed worden gekeurd. De taxatiekosten dienen te worden voldaan voor of tijdens de beoordeling van de woning.
 • Woninginspectie – Erkende inspecteurs die woningen controleren, zijn opgeleid om potentiële problemen en gebreken te vinden die op het eerste gezicht niet te zien zijn. Op die manier kan ook een ​​onervaren koper met een geruster hart de koop doorzetten. Om die reden worden de meeste kopers dan ook aangemoedigd om een woning te laten inspecteren voordat ze deze kopen, zelfs al zullen kredietverstrekkers uiterst zelden de goedkeuring van een lening af laten hangen van een volledige inspectie van een woning. De kosten voor een inspectie zijn meestal te vergelijken met die van een beoordeling.
 • Eigendomsbelasting – Omdat eigenaren van onroerend goed vooraf onroerendgoedbelasting moeten betalen ter compensatie van de verkoper voor de belasting die betaald moet worden over de periode tussen de sluiting en het einde van de nog lopende fiscale periode. Deze kosten kunnen sterk variëren en afhangen van het geldende belastingtarief en de sluitingsdatum.
 • Verzekering van woningbezitters – Geldschieters eisen doorgaans een bewijs van een verzekering van woningbezitters voordat de koop kan worden gesloten. Je moet bijna altijd aan premie vooruit betalen voor het eerste jaar, of op de datum waarop je de verzekeringspolis afsluit of bij het sluiten van de koop. Een verzekering van woningbezitters kan uiteenlopende kosten met zich meebrengen die gebaseerd zijn op:
  • de kredietscore van de koper,
  • de dekkingsgraad van de verzekering,
  • de hoogte van de dekking,
  • de waarde,
  • de stijl,
  • de locatie,
  • het interieur van het huis.

Tip als je koopt! Vergelijk zeker alle leningen bij de verschillende banken: 

[table id=5 /]

Andere kosten die komen kijken bij de afsluiting

Taxatie, inspectie, belastingen en verzekeringen zijn slechts een kleine greep uit de vele kostenposten die komen kijken bij de afsluiting. Andere kosten die op dit moment van toepassing zijn kosten die samenhangen met:

 • het afsluiten van de hypotheek,
 • administratiekosten,
 • een vergoeding voor het uitbrengen van een kredietverslag,
 • kosten die gepaard gaan met het verkrijgen van de benodigde certificaten
 • belastingkosten van de geldschieter,
 • eigendomsbelasting,
 • overdrachtsbelasting,
 • kosten voor de eerste maand hypotheekrente,

Als vuistregel kun je verwachten dat de totale afronding van de kosten kan variëren van 2 tot 4 procent van de aankoopprijs, waarbij de verhouding kan variëren door prijsstijgingen voor de aankoop.

Afhankelijk van de situatie en de geldende voorwaarden op de plaatselijke vastgoedmarkt, het economische klimaat in het algemeen en de onderhandelingen, kan een verkoper van een woning akkoord gaat met één of meerdere van de kosten die je gaat betalen voor de afronding van de koop. Voordat er een offerte wordt opgemaakt, dien je je tussenpersoon te vragen of het realistisch is te verwachten dat de verkoper de kosten zal gaan delen en of de kosten in de huidige markt dekkend zullen zijn.

Terugkerende kosten van een eigen woning

Borg- of onderpandkosten

Couple embracing, standing indoors, rear viewHet bezitten van een eigen huis brengt ook een heleboel terugkerende kosten met zich mee. Sommige kosten hiervan zullen op zijn genomen in de maandelijkse borg- of onderpandbetaling die je aan je kredietverstrekker of hypotheekbeheerder moet betalen. In bepaalde gevallen kun je deze betaling echter ook apart voldoen.

Leenkosten

Als eigenaar van een huis moet je elke maand niet alleen de hoofdsom van de lening aflossen, maar ook een zekere rente betalen gedurende de looptijd van de hypothecaire lening. In de regel betekent dit dat je gedurende 15 of 30 jaar vast zult zitten aan deze financiële verplichtingen. Op het moment dat je een vaste rente hypotheek af hebt gesloten, dan zal je de aflossing van de lening constant blijven voor de gehele looptijd.

Indien je een hypotheek met een variabele rente aan bent gegaan, zal je maandelijkse betaling gebonden zijn aan een vooraf bepaald criterium. De betaling zal om die reden veranderen op het moment dat dit criterium verandert. De betaling van de lening zal een onderdeel zijn van de borgbetaling die je elke maand doet.

Eigendomsbelasting

Je woonplaats of provincie zal de belastingen bepalen die over je woning worden geheven. De belastingtarieven kunnen sterk per plaats uiteenlopen en bovendien van jaar tot jaar aan veranderingen onderhevig zijn. De zogenaamde makelaarsbelasting zullen op hun beurt deel uitmaken van de maandelijkse borgbetaling. Doorgaans zul je een twaalfde deel van je jaarlijkse belastingdruk per maand dienen te voldoen.

Verzekering van woningbezitters

De gemiddelde jaarlijkse verzekeringspremie voor woningbezitters kunnen van jaar tot jaar uiteenlopen omdat deze gebaseerd zijn op veranderingen:

 • in de geschatte waarde van je woning,
 • de fiscale aftrekbaarheid van een verzekeringspolis,
 • de dekkingsbedragen,
 • je persoonlijke claimgeschiedenis,
 • je persoonlijke kredietscore.

Net zoals bij de onroerendgoedbelasting, betaal je een twaalfde deel van je jaarlijkse premie door middel van je maandelijkse borgbetaling.

Verzekering voor particuliere hypotheeknemers

Als je hypotheekverstrekker een private onderneming is en je aanbetaling lager ligt dan 20 procent van de aankoopprijs van je woning, dan zal je maandelijkse borgbetaling op de eerste plaats een eigen hypothecaire verzekering omvatten waar je een bepaalde premie voor moet betalen. Deze verzekering beschermt de verstrekker van de hypotheek tegen een mogelijk financieel verlies op het moment dat je woning op een executieveiling wordt verkocht en er verlies wordt geleden op de prijs waartegen de woning werd verkocht.

Voorzieningen

Als eigenaar van een woning, bent je verantwoordelijk voor het betalen van alle nutsvoorzieningen en de lokale diensten die aangesloten zijn op je eigendom, zoals kosten voor de aan- en/of afvoer van:

 • water,
 • gas,
 • elektriciteit,
 • afval- en recyclingverwerking,
 • kabel- en internetverbindingen,

Vaak zijn er zelfs nog meer kosten die je moet betalen als eigenaar van een woning, doorgaans kunnen die overigens sterk verschillen per locatie en lokale gebruiken.

Onderhoud

Je bent, als bezitter van een eigen huis, ook verantwoordelijk voor elk onderhoud van de woning en de kosten die dit met zich mee zal brengen, zoals:

 • het vervangen van versleten armaturen,
 • het vervangen van versleten apparaten,
 • schilderwerk aan de buitenkant van de woning,
 • de afwerking van de woning,
 • het schoonhouden van het interieur,
 • het uitvoeren van mechanisch onderhoud.

Als algemene vuistregel kun je aanhouden dat je ongeveer 1 procent van de waarde van de woning jaarlijks opzij moet leggen om de kosten voor onderhoud, vervangingen en reparaties aan je huis te kunnen betalen.

Speciale- of eenmalige kosten bij een eigen woning

Een eigenaar van een woning kan verder nog met wat minder voorspelbare kosten te maken krijgen die slechts één keer, of met onregelmatige tussenpozen, zich aan zullen dienen.

Inrichting

Als je een beginnende woningbezitter bent en je nieuwe woning waarschijnlijk groter is dan je vorige woonruimte, dan betekent dit meestal dat je geld nodig hebt om meubels en andere spullen ten behoeve van de inrichting van het huis moet aanschaffen. Wanneer je al eerder een huis in je bezit had, dan zullen de kosten voor de inrichting doorgaans wat lager uitvallen. Ongeacht de hoogte van de inrichtingskosten zullen deze waarschijnlijk sterk variëren afhankelijk van het budget dat je hiervoor beschikbaar hebt. De aankoop van tweedehands meubels en overig inrichtingsmateriaal is echter een geweldige manier om dit soort kosten te verlagen.

Verhuiskosten

Of je nu een verhuisteam in hebt gehuurd, of een gehuurde vrachtwagen gebruikt om de verhuizing zelf uit te voeren, er zullen altijd schommelingen in de kosten waargenomen kunnen worden afhankelijk van de hoeveel spullen die je moet verhuizen en wat je allemaal zelf kunt regelen.

Reparaties

Als woningbezitter ben je verantwoordelijk voor het betalen van eventuele schade die niet wordt gedekt door de verzekering en de kosten die het herstel ervan met zich mee zal brengen. Denk hierbij maar eens aan waterschade die aan een kelder kan ontstaan als gevolg van waterschade buitenaf. Indien je geen overstromingsverzekering af hebt gesloten, dien je alle kosten zelf te betalen. Maar ook minder grote, en dure, reparaties en vervangingen kunnen zich voordoen, zoals wanneer een kind of een huisdier een muur beschadigt, een lamp omver stoot en deze breekt of een tapijt met een middel vervuild dat je er zelf kunt verwijderen.

Verbeterings- en renovatieprojecten

Op het moment dat je aan de slag wilt gaan met een verbeterings- of renovatieproject, dan moet je dat uit eigen middelen betalen of er een verbouwings- of renovatielening voor afsluiten (doorgaans tegen ongunstige voorwaarden). De projectkosten kunnen sterk uiteen lopen afhankelijk van de grootte van het project dat je uit wilt gaan voeren. Een geheel nieuwe keuken zal immers veel meer kosten dan bijvoorbeeld het plaatsen van een simpel hekwerk in je tuin. Hoewel verbeteringen aan je woning vaak de geschatte waarde ervan kunnen verhogen, is dat in geen geval gegarandeerd en kun je dus niet stellen dat elke verbouwing ook de uiteindelijke verkoopprijs zal verhogen.

Couple in new home

Kosten voor het huren van een woning

Het huren van een woning zal niet gepaard gaan met een kostbaar aankoopproces, dus hoef je vooraf minder kosten te maken. Toch kun je met de volgende kosten, voor of direct na, de verhuizing naar een nieuwe huurwoning in aanraking komen.

Borg

Verhuurders eisen in een groot aantal gevallen nog altijd een borg om zich zo te verzekeren tegen:

 • schade aan hun eigendommen,
 • reparaties die daardoor uitgevoerd moeten worden,
 • huurachterstanden,
 • wanbetaling,
 • gebroken huurovereenkomsten,
 • overige incidentele kostenposten.

In een heleboel gevallen worden waarborgsommen echter aan banden gelegd en mag er slechts een beperkt borg in rekening worden gebracht aan nieuwe huurders.

Eerste maandhuur

De meeste verhuurder eisen dat huurders de eerste maand huur vooruit betalen. Als je in het midden van een maand te verhuist, dan kan een huisbaas een gedeeltelijke vooruitbetaling van de maandhuur accepteren.

Verhuiskosten

Of je nu een verhuisteam in hebt gehuurd, of een gehuurde vrachtwagen gebruikt om de verhuizing zelf uit te voeren, er zullen altijd schommelingen in de kosten waargenomen kunnen worden afhankelijk van de hoeveel spullen die je moet verhuizen en wat je allemaal zelf kunt regelen.

Maandelijkse huur

Behalve als de huurprijzen in je wijk of woonplaats wettelijk zijn vastgesteld, of je als huurder goed wordt beschermd, dan kan je huur steeds weer worden verhoogd als je een nieuw huurcontract ondertekent. De betaling van huur is niet alleen onderhevig aan schommelingen, maar zal tevens sterk afhangen van de lokale situatie op de huur markt, het aantal bewoners van het pand en de grootte, de staat en de locatie van de woning.

Inboedelverzekering

Huurders zijn niet verplicht om een inboedelverzekering af te sluiten om zo hun bezittingen te dekken, maar het is wel ten zeerste aan te bevelen. Een dergelijke verzekering zal je immers beschermen tegen verlies van je bezittingen, bijvoorbeeld als gevolg van diefstal, brand of andere gevaren. De kosten van een inboedelverzekering zijn doorgaans gebaseerd op de waarde en de aard van de verzekerde goederen, de dekkingsmarges, een eventueel eigen risico dat wordt gedragen door de verzekerde en een aantal andere factoren.

Voorzieningen

Welke voorzieningen er aanwezig zijn in een huis kan per verhuurder en regio verschillen. In sommige woningen, in het bijzonder in de grotere flatgebouwen, zijn alle nutsvoorzieningen (vaak inclusief kabel- en internetaansluitingen) aanwezig en kunnen dus op worden genomen in de maandelijkse huurprijs. In andere woningen zijn de huurders echter zelf verantwoordelijk voor de meeste, of zelfs alle nutsvoorzieningen, die worden gebruikt.

Wasvoorzieningen

Veel huurwoningen zijn nog niet standaard uitgerust met wasmachineaansluitingen. Huurders moeten dan ofwel naar een wasserette in de buurt of een speciale munt of kaart gebruiken om een wasmachine ter plaatse te kunnen gebruiken. In beide gevallen moet je voor elke wasbeurt direct betalen. Zelfs voor huurders die allerlei manieren hebben bedacht om geld te besparen voor het doen van de was, zullen dit soort kosten al snel op kunnen lopen tot enkele euro’s per persoon per maand.

Voordelen van het kopen van een woning

Het bezitten van een woning brengt niet alleen nadelen, maar gelukkig ook een heleboel voordelen met zich mee.

Opbouw van eigen vermogen

Small house on the beach.In tegenstelling tot huurders, zijn eigenaren van een woning in staat om een eigen vermogen op te bouwen. Bij de meeste hypotheken gaat een gedeelte van elke maandelijkse betaling naar de aflossing van de schuld. De rest van de betaling kan vast worden gesteld door de opdrachtgever. Elke euro die je betaalt aan de aflossing van de hoofdsom van je hypotheek zal een euro gaan vertegenwoordigen van je eigen vermogen, e wordt zo immers steeds meer de eigenaar van het huis waarvoor je betaalt. Zodra je een bepaald percentage van de hypotheek af hebt gelost, kun je dat, in de vorm van een verbouwings-, renovatielening of herfinancieringlening opnemen tegen een lagere rente of een langere looptijd.

Je kunt eveneens de waarde van je huis bevorderen door middel van het aanbrengen van verbeteringen aan je woning, bijvoorbeeld door onverharde oprijlaan te bestraten en een bouwvallig houten schuurtje vervangen door een goede vrijstaande garage. Niet alleen zal daardoor de functionaliteit worden verbeterd, maar ook de totale waarde van je woning gaan stijgen. Om van deze regeling te kunnen profiteren is het echter wel zaak dat de waardestijging van je woning hoger ligt dan het bedrag het project heeft gekost.

Belastingvoordelen

Voor eigenaren van een woning heeft de belastingdienst verschillende fiscale voordelen in het vooruitzicht gesteld, maar niet alle huiseigenaren zullen ook daadwerkelijk in aanmerking komen voor elk voordeel. De meest opvallende belastingvoordelen voor woningbezitters zijn:

Vrijstelling van onroerendgoedbelasting

Koopwoningen zijn vaak (voor een deel) vrijgesteld van het betalen van onroerendgoedbelasting.

Lokale belastingaftrek

Als je je lokale belastingen aandachtig bestudeert, dan zul je soms merken dat je de onroerendgoedbelasting af kunt trekken net zoals de betaalde rente over je hypotheek. Op die manier kun je de belastingdruk op je totale inkomen (die doorgaans aanzienlijk zal zijn) verminderen.

Dergelijke belastingvoordelen zijn specifiek in het leven geroepen voor de bezitters van een eigen woning, en dus niet beschikbaar voor huurders.

Mogelijke inkomsten uit huur

Zelfs als je aanvankelijk niet had gedacht om van je huis een vastgoedbelegging te maken, dan kun je het toch veranderen in een interessante bron van inkomsten. Op die manier kun je, geheel of gedeeltelijk de kosten van je hypotheek, geheven belastingen en allerlei andere uitgaven met betrekking tot je woning compenseren.

De meest eenvoudige manier je woning te verhuren is door het geheel of gedeeltelijk volgens de geldende lokale woonwetten, te huur aan te bieden. Zo zou je bijvoorbeeld een bepaalde ruimte van je woning kunnen verhuren aan een vriend, zelf in een deel van een duplexwoning te gaan wonen en het andere gedeelte aan derden te verhuren of je eigen huis verhuren en zelf verhuizen naar een tweede woning. Je kunt eveneens inspelen op trends en bijvoorbeeld een deel van je huis voor een korte termijn te verhuren via Airbnb of een ander housesharing platform.

Meer creatieve vrijheid

Als eigenaar van een huis kun je door middel van je eigen kluskunsten je woning decoreren, en verbeteren. Hierbij kun je zelf bepalen hoe je het uit wilt voeren en hoe het eindresultaat er uit moet gaan zien. Voorwaarde is echter wel dat je creatieve uitspattingen niet in strijd zijn met de plaatselijke bouwverordeningen of de regels schenden van de vereniging van eigenaren. Zo kun je de muren schilderen in je favoriete kleur, nieuw sanitair plaatsen, je keuken vernieuwen, de aanwezige kelder afwerken of een patio bouwen zoals je dat altijd al had gewild.

Het radicaal kunnen veranderen van je leefomgeving en deze helemaal aanpassen aan je eigen wensen is dan ook een leuke, en zelfs specifiek, aspect waar bezitters van een eigen woning gebruik van kunnen maken. In de regel is dit namelijk niet geoorloofd voor mensen die een huis van een ander huren.

Aarden in een gemeenschap

De bezitters van een eigen woning hebben, vaker dan huurders, de neiging om langer in hun huis te blijven wonen. De kans is dan ook groter dat ze zich beter wortelen in een bepaalde gemeenschap. Je kunt dit waarnemen op verschillende manieren, zoals:

 • deelnemen aan een lokale buurtvereniging,
 • gezamenlijke aankopen en projecten,
 • vrijwilligerswerk bij een buurthuis,
 • deelnemen aan een belangengroep.

Als een huurder, zullen de meeste dit soort dingen minder snel doen, in het bijzonder wanneer je weet dat je binnen een paar jaar weer gaat verhuizen.

Nadelen van het kopen van een woning

De bezitters van een woning zullen niet alleen maar genieten van voordelen dat dit bezit met zich meebrengt, er zijn immers ook een aantal nadelen verbonden, zoals:

Mogelijk verlies van eigen vermogen

Hoewel het bezit van een eigen huis ervoor kan zorgen dat je eigen vermogen op kunt bouwen. Maar dit eigen vermogen is helaas niet hetzelfde als een zekere winst. Op het moment dat de waarde van de woning gelijk blijft, of erger nog: vermindert, dan zal er geen sprake zijn van winst en loop je zelfs de kans dat taxatiewaarde van de woning zo laag ligt dat je verlies lijdt bij een eventuele verkoop. Huurders daarentegen hebben geen eigen vermogen opgebouwd en lopen om die reden dan ook niet het risico dat hun bezit in waarde zal dalen.

Verantwoordelijk zijn voor onderhoud en reparaties aan de woning

Als bezitter van een eigen huis ben je verantwoordelijk voor kosten die niet door een verzekering gedekt worden, zoals onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan de woning. De uitgaven zullen echter sterk kunnen variëren per jaar, maar in de regel wordt er vastgehouden aan ongeveer 1 procent van de waarde van het huis. Als je bijvoorbeeld voor de duur van 10 jaar in een huis woont met een waarde van 200.000 euro, dan dien je over deze periode minimaal 20.000 euro aan onderhouds- en reparatiekosten te rekenen, en wellicht zelfs wel wat meer op het moment dat je te maken krijgt met een duur project, zoals de vervanging van de centrale verwarmingsketel

Het gros van de koopwoning is (nog) niet gemeubileerd

In bepaalde delen van de wereld heeft zich een trend in gang gezet waarbij gemeubileerde nieuwe koopwoningen van de hand worden gedaan. Ondanks het feit dat dit een mooi concept is, kan er zeker niet worden gesproken van een alledaags fenomeen, zeker als het gaat om eengezinswoningen. Als koper van een nieuwbouw woning dien je dus, indien dit je eerste woning is, het huis nog volledig in te richten. Dit betekent dus dat je de nodige tijd, geld en energie hierin dient te steken.

Als je een huis gaat huren is de kans veel groter dat je een gemeubileerde woning vindt. Je hoeft dus, zelfs als de inrichting niet echt je smaak is, niet direct aan de slag te gaan om deze te veranderen.

Hoge kosten al voor de uiteindelijke koop

Voordat je een woning daadwerkelijk kunt kopen, heb je al behoorlijk wat kosten gemaakt. De hoogte van deze kosten kan echter sterk uiteenlopen en voornamelijk afhangen van de grootte van de aanbetaling die je hebt gedaan, maar ook van de waarde van het huis. In de regel ben je dan ook voor de aankoop van een woning al enkele procenten van de waarde ervan kwijt voor allerlei kosten. Soms kan dit bedrag zelfs oplopen tot wel 20 procent van de uiteindelijke aankoopprijs.

Huurders van een woning hoeven in de regel relatief veel minder kosten te maken voordat ze een huis kunnen betrekken. Bovendien kunnen veel huurders, die naar een tweede huurwoning verhuizen, deze kosten terugkrijgen van de eerste huurder. Denk hierbij maar eens aan de borg die al eerder eens betaald is.

Voordelen van het huren van een woning

Aan het huren van een woning zijn meerdere voordelen verbonden. Je kunt hierbij ondermeer denken aan:

Er is geen sprake van onderhouds- of reparatiekosten

Als je een woning huurt, dan ben je niet verantwoordelijk voor de kosten die verbonden zijn aan het onderhoud van de woning of de reparatie ervan. Indien bijvoorbeeld een toilet vervangen dient te worden, een leiding schade op heeft gelopen of de centrale verwarmingsketel niet meer werkt, dan kun je de vaak hoge rekeningen gewoon doorsturen naar de verhuurder. In de meeste gevallen is het zelfs voldoende om de verhuurder op de hoogte te stellen van een mankement zodat deze het kan (laten) verhelpen.

Huurders kunnen eenvoudiger verhuizen

Op het moment dat je een huis huurt, dan kun je doorgaans veel eenvoudiger de huur opzeggen, bijvoorbeeld omdat je moet gaan verhuizen vanwege je werk. Je bent dus minder tijd kwijt en hoeft minder geld uit te geven als je wilt gaan verhuizen. Om die reden zijn huurders eerder geneigd om van baan te veranderen, of kunnen gemakkelijker een baan accepteren waarvoor ze regelmatig van woonplaats moeten wisselen> pas op het moment dat hun carrière wat meer stabiliteit kan bieden, zullen deze mensen wellicht alleen maar in huurwoningen wonen.

Dit wil overigens niet zeggen dat je, door plotseling te willen verhuizen, niet te maken kunt krijgen met een contractbreuk met de verhuurder. Met een dergelijke contractbreuk kunnen overigens meestal ook kosten gemoeid zijn om de verhuurder geheel of gedeeltelijk te compenseren voor de inkomsten die als gevolg van je beslissing worden misgelopen. Daar staat echter wel tegenover dat de verkoop van een woning meestal behoorlijk wat tijd en moeite kost. Indien je een huis, vanwege een bepaalde druk, snel moet verkopen, dan zal dat absoluut ervoor zorgen dat de prijs van de woning een stuk ​​lager dient te worden en soms zelfs tot een zeker financieel verlies zal leiden.

Sommige hulpprogramma’s kunnen worden opgenomen

Bepaalde verhuurders bezitten meerdere woningen onder één dak, zoals in een appartementencomplex, en kunnen de kosten van de meeste, of zelfs alle, nutsvoorzieningen in één keer dekken. Vaak worden er zelfs voorzieningen aangeboden die niet voor iedere huurder van evenveel belang zullen zijn, zoals kabeltelevisie of een internetverbinding. Een eigenaar van een woning moet echter volledig zelf opdraaien voor de kosten van dergelijke voorzieningen en kan in bepaalde gevallen een rekening tegemoet zien van wel honderden euro’s per maand. De hoogte van de kosten zullen sterk afhangen van verschillende factoren, zoals de grootte van het huis en de manier waarop de rekening wordt voldaan.

Nadelen van het huren van een woning

Een huis huren kan onder bepaalde omstandigheden ideaal zijn, en zelfs de voorkeur genieten ten opzichte van het bezitten van een eigen woning. Toch zitten er ook enkele minder gunstige kanten aan het huren van een huis, te weten:

Geen opbouw van eigen vermogen

Behalve als je een bepaald belang hebt, bijvoorbeeld omdat je een zogenaamde huurkoopovereenkomst hebt gesloten, zal elke euro die je aan huur hebt betaald, voor goed verdwijnen. Hierbij maakt het geen verschil of je pas huurder van de woning bent geworden, of dat je hier al jaren woont. Ook zal het niet uitmaken of je je als huurder wel of niet keurig hebt gedragen en altijd je rekeningen op tijd hebt voldaan. In geen enkel geval hoef je te rekenen op enige opbouw van eigen vermogen dat je op zou kunnen bouwen door middel van d ebwoning van het huis of op basis van de standaard huurovereenkomst. Op het moment dat je verwacht om op een bepaalde plaats langer dan een paar jaar te blijven wonen, dan kan het kopen van een woning vaak, financieel gezien, veel interessanter kunnen zijn.

Geen belastingvoordelen voor huurders

Daar waar eigenaren van een woning onroerendgoedbelasting en hun hypotheekrente af kunnen trekken van hun inkomstenbelasting, zal een huurder niet hoeven te rekenen op een dergelijke korting op de woonlasten. Vanwege het ontbreken van deze fiscale voordelen voor huurders kunnen de kosten op jaarbasis soms wel een paar honderd euro’s hoger uitvallen, dan wanneer ze een gelijkwaardig huis zouden hebben gekocht.

Een beperkte controle over de huurlasten

Alleen als je in een plaats woont waar de huurprijs bij wet is beschermd, dan zal een verhuurder niet altijd de mogelijkheid hebben om de huur van een woning te verhogen op het moment dat het huidige huurcontract nog loopt. In andere gevallen weet je echter nooit wat je te wachten zal staan als je opnieuw een huurcontract gaat ondertekenen. Een verhuurder kan een huurverhoging zelfs als een soort drukmiddel gebruiken om huurders uit een woning te krijgen, bijvoorbeeld om het pand aan anderen te verhuren of zelf te gaan bewonen. Een verhuurder kan om uiteenlopende redenen de huur verhogen, uiteraard ook om meer winst te kunnen maken.

Indien je op goede voet kunt komen of blijven met de verhuurder van je woning zal in bepaalde gevallen dit in je voordeel kunnen werken. Je huisbaas is dan misschien minder snel geneigd om de huur sterk te verhogen. In de regel moet je er echter rekening mee houden dat de huur elk jaar opnieuw zal worden verhoogd. Je kunt hier als huurder geen invloed op uitoefenen. De eigenaar van een woning weet daarentegen wel hoe hoog de vaste rente zal zijn die over de hypothecaire lening wordt berekend. Hij, of zij, zal dan ook niet te maken krijgen met veranderingen op de lokale huizenmarkt.

Beperkte zekerheid van onderdak

Hoewel huurders in ons land vrij goed beschermd worden en het doorgaans voor verhuurders erg lastig wordt gemaakt om iemand zonder geldige reden de woning uit te zetten. Ook dient er altijd uitermate goed gecommuniceerd worden om huurders tijdig op de hoogte te brengen van een eventuele verandering of de opzegging van de huur. Huurders moeten namelijk de kans krijgen om een andere woonruimte te vinden als het huurcontract niet zal worden vernieuwd. De wetten kunnen er echter niet voor zorgen dat een huurder voor altijd in een huurwoning kan blijven wonen. Bezitters van een eigen huis kennen een dergelijke onzekerheid echter niet en kunnen dus in hun woning blijven zolang ze aan hun betalingsverplichtingen blijven voldoen.

Conclusie

Door verstandig om te springen met de kosten van de huur of de koop van een woning kun je jezelf voor een belangrijk deel indekken tegen verschillende financiële tegenslagen. Helaas zijn er ook een aantal persoonlijke factoren, en factoren die niets met geld te maken hebben, die de uiteindelijke beslissing zullen beïnvloeden. Uiteraard dien je goed op de hoogte te zijn van deze factoren en, daar waar mogelijk, voorzorgsmaatregelen treffen. Je zult echter altijd, eventueel samen met je gezin, de uiteindelijke keuze moeten maken tussen een huis kopen of huren. Voordat je een beslissing neemt, mag je echter niet vergeten dat soms nog niet het juiste moment aan is gebroken om bijvoorbeeld over te stappen van een huur- naar een koopwoning. In plaats van overhaast een keuze te maken, waar je wellicht later spijt van haat krijgen, beoordeel je de situatie eerst grondig en baseer je je beslissing op goed onderbouwde redenen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20