5 manieren waarop rijken anders denken dan middenklassers

Steve Siebold provoceert graag. Als selfmade miljonair en auteur van het boek ‘How Rich People Think’, waarvoor hij twaalfhonderd vermogende mensen interviewde, weet hij veel over de manier van leven en denken van de rijke elite.

Hij maakte een top-vijf van eigenschappen die typerend zijn voor rijke mensen en die middenklassers volgens hem onvoldoende begrijpen. Rijken denken en gedragen zich volgens hem anders dan de rest van de bevolking en net daar hebben ze hun rijkdom aan te danken. Dat gezegd zijnde kan je de onderstaande vijf stellingen ook lezen als eigenschappen van een groep mensen die de juiste drive en visie hadden om het te maken in het leven en daar een goed gevulde bankrekening aan over te houden. Dit zijn de eigenschappen die je daar volgens Siebold voor nodig hebt:

1. De rijken geven niet om comfort

De ambitie van heel wat middenklassers is om een comfortabel leven te hebben. De rijke elite beseft juist dat men om rijk te worden comfort moet opgeven. Ze zijn bereid om keuzes te maken die een onzekere uitkomst bieden en om zich fysiek en geestelijk tot het uiterste in te spannen zodat hun projecten zouden slagen, allemaal in de hoop daar op een dag de vruchten van te kunnen plukken.

Mark Zuckerberg trainend voor een MME-gevecht (Instagram Israel – ‘stylebender’ – Adesanya)

2. De rijken dromen over de toekomst

Een eeuwenoud probleem is dat we in een cultuur leven waarin we constant te horen krijgen dat het vroeger beter was. Generatie na generatie groeit daardoor op met het idee dat hun ouders het beter hadden dan hen en dat het vanaf nu alleen maar slechter kan worden. Dat idee kan enkel leiden tot gevoelens van ongeluk en depressies. Als we daarentegen optimistisch zouden zijn en dromen over wat mogelijk is, zouden we ons ook veel meer inspannen om doelen op lange termijn te bereiken.

3.  Rijken hebben meer zelfvertrouwen

Rijke mensen hebben vaak de naam arrogant te zijn. Maar is het arrogant om zelfzeker te zijn? Succesvolle mensen zijn zo zelfzeker omdat ze zich keer op keer inzetten om projecten te realiseren die uiteindelijk ook slagen. Zelfs als ze eens een keer falen, geloven ze dat ze daaruit kunnen leren en er versterkt zullen uitkomen.Die zelfzekerheid helpt hen om zich op volle kracht in te zetten om hun doelen te realiseren in plaats van weg te lopen in het zicht van een uitdaging.

4. Geld moet geen status opleveren, maar vrijheid

De meeste rijken geven er volgens Siebold weinig om dat hun geld hen status oplevert. Wat ze wel belangrijk vinden aan het bezit van geld is de vrijheid die de rijkdom oplevert. De middenklasser is de gevangene van zijn job, zijn woonplaats en van hogere autoriteiten die voor hem bepalen wat hij wel of niet kan doen.Hoe meer geld men bezit, hoe minder men zich daarover zorgen hoeft te maken. Men kan gaan wonen, reizen en werken waar men zelf wenst. En mocht er toch een probleem zijn met een autoriteit, zijn er de middelen om de weerstand te bevechten.

5. Rijken kiezen hun vrienden verstandig

Mensen hebben altijd de neiging om anderen met gelijklopende interesses en achtergronden op te zoeken. Ook de rijke elite omringt zich graag met andere mensen die erin geslaagd zijn een aanzienlijke rijkdom te verwerven. Dat maakt hen tot wat ze zijn, een elitair clubje. Het zorgt er echter ook voor dat ze constant geïnspireerd worden door het goede voorbeeld van hun rijke vrienden en collega’s en dat ze van die vrienden kansen krijgen die anderen nooit zullen hebben. Als je rijk wil worden is de eerste stap volgens Siebold dus heel eenvoudig: ga op zoek naar enkele rijke vrienden!

Meer