Autolening simulatie berekenen

Vandaag de dag bieden steeds meer aanbieders van autolening hun potentiële klanten de mogelijkheid om een online simulatie uit te voeren. Door een dergelijke simulatie kun je immers vooraf zien wat de mogelijkheden zijn en waar je rekening mee dient te houden als je een bepaalde autolening aangaat. Je weet dan niet alleen hoeveel geld je kunt lenen, maar eveneens tegen welke voorwaarden dit zal zijn.

auto

Het enige dat je hoeft te doen bij een simulatie van een autolening is de gevraagde persoonlijke- en financiële gegevens invoeren in een speciaal hulpprogramma op de website van de kredietaanbieder. Aan de hand van de ingevulde gegevens zal er vervolgens een simulatie plaatsvinden van de lening die je aan wilt gaan. Op je beeldscherm zal uiteindelijk de meest gunstige lening(en) zichtbaar worden. In de regel kun je voor deze (auto)lening eveneens een offerte aanvragen en zelfs de leenaanvraag meteen indien. Uiteraard dien je in het laatste geval dan wel de nodige bewijsstukken op te sturen zodat de kredietverstrekker je kredietwaardigheid en terugbetalingcapaciteit kan toetsen ten behoeve van de eventuele toekenning van de gevraagde autolening.

Maak een online simulatie

AanbiederGratis adviesHypotheek vergelijken (tip)
Tip: leen tot 110% van uw voertuig.Maak een simulatie
Tip: voordelige lening voor een nieuwe wagenMaak een simulatie
Tip: persoonlijke lening voor een tweedehands auto zonder omwegen. Maak een simulatie 

Let op: geld lenen kost ook geld!

Waar moet ik op letten als ik een auto koop?

Allereerst moet je je verzekeren van het feit dat je de Car-Pass uitgereikt krijgt door de verkoper. Dit document zegt namelijk veel over de kilometerhistoriek van een auto, maar daarnaast zijn er nog een aantal punten dat je aandacht verdienen als je een (tweedehands) auto gaat kopen. Hierbij kun je onder andere denken aan:

 • Regel zelf een expert die de auto kan beoordelen,
 • Controleer op sporen van schade, een ongeval of verborgen gebreken, zoals roestplekken, breedteverschillen van de naden en verschillen in de lakkleur. Maar ook de correcte sluiting van portieren en ramen en slijtage van de toplaag van de pedalen verdient alle aandacht,
 • Start de auto met een koude motor om gebreken een manier om gebreken aan het motorblok of de accu te achterhalen.

Verder zal een korte testrit je veel vertellen over de staat van de auto die je wilt kopen. Onderweg moet je dan vooral bedacht zijn op vreemde geluiden, het geluid van de motor regelmatig en de wijze waarop je naar alle versnellingen kunt schakelen. Verder moet je controleren of de wegligging goed is en de remmen en alle lichten, richtingaanwijzers, en ruitenwissers functioneren.

Tevens zul je de papieren die bij de auto horen, moeten controleren, zoals

 • een attest met de keuringsresultaten,
 • een Car-Pass met de kilometerhistoriek,
 • een nieuw inschrijvingsbewijs om de auto weer in het verkeer te brengen.

Dergelijke papieren mogen niet ouder zijn dan twee maanden. Door verder nog het onderhoudsboekje in te zien, weet je direct of alle geplande onderhoudsbeurten juist uit zijn.

Waarom een autolening afsluiten?

Zodra het noodzakelijk is om een nieuwe of tweedehandse auto aan te schaffen, dan zal er bij veel mensen direct de klassieke autolening in beeld komen. Deze autolening is in feite een simpele lening op afbetaling die iemand de mogelijkheid geeft om voldoende geld te lenen dat er een auto mee gefinancierd zou kunnen worden.

Geld lenen zal door een bank, of welke andere kredietverstrekker dan ook, nooit worden gedaan. Er zal dan ook altijd een zekere waarborg gegeven dienen te worden aan de kredietaanbieder. Op het moment dat je een autolening af gaat sluiten, zul je dan ook altijd moeten aanvaarden dat de financiële instelling die je het benodigde geld uitleent, als je geen mogelijkheden meer hebt om te voldoen aan je betalingsverplichtingen en dus de lening niet meer af kunt lossen, het recht heeft om het voertuig weer terug te eisen.

Een autolening is een leenvorm die helemaal af is gestemd op iemand die een auto wil financieren door middel van een lening. Door bijvoorbeeld te kiezen voor een persoonlijke lening als je een auto wilt gaan kopen, dan zou je met aanzienlijk meer leenkosten te maken krijgen. Hoewel een persoonlijke lening geen waarborg of pandrecht eist op het voertuig waar je het geld voor hebt geleend, biedt deze evenmin genoeg zekerheid aan de kredietverstrekker dat de lening helemaal af wordt gelost. Dit risico zal vervolgens de uiteindelijke leenkosten flink weten te verhogen. De kredietverstrekker zal bij een autolening voor een deel ingedekt zijn door het pandrecht als er niet aan de betalingsverplichtingen voldaan wordt en is daarom voordeliger.

Hoeveel kan ik lenen voor een auto

Voordat je een autolening af gaat sluiten, wil je natuurlijk weten hoeveel je kunt lenen. De geldsom die je kunt lenen is doorgaans afhankelijk van divers factoren. Natuurlijk zal de hoogte van je vaste inkomsten een belangrijke rol spelen, maar eventuele andere schulden die je op dat moment nog uit hebt staan, zoals een hypotheek of een persoonlijke lening. Verder zal een kredietverstrekker willen weten of je een nieuwe- of een tweedehands auto aan wilt gaan schaffen met het geleende geld. Het is dus behoorlijk lastig om een precies antwoord te geven op de vraag hoeveel geld je kunt lenen voor de financiering van een auto.

De kredietaanbieder heeft bijvoorbeeld nog extra informatie over je persoonlijke situatie, inkomsten en uitgaven nodig om te kunnen bepalen hoeveel geld je eventueel zou kunnen voor de financiering van een auto. Voor de aanbieder van de lening is het immers van groot belang dat het geleende geldbedrag na het verstrijken van de looptijd ook probleemloos volledig is terugbetaald. Wanneer dan ook blijkt dat je terugbetalingcapaciteit niet toereikend is, dan zal de gevraagde autolening niet aan je worden verstrekt. Het risico voor de kredietverstrekker is dan immers te groot omdat er onvoldoende zekerheid kan worden geboden dat je ook echt aan je betalingsverplichting kunt voldoen. Soms krijg je echter een aanbieding voor een lagere lening. Het kan echter even goed gebeuren dat je helemaal geen geld kunt lenen en dus op een andere manier geld voor de aankoop van de auto moet regelen.

Waar moet ik op letten als ik geld leen voor een auto?

Geld lenen is een zaak waar je je verstand goed bij moet gebruiken. Het is immers niet iets waar je je elke dag mee bezig houdt, maar die wel iets dat een grote impact op je leven kan hebben. Voor het afsluiten van een autolening is dit dan ook niet anders en ook in dit geval zul je goed moeten beseffen waar je mee bezig bent.

Zo zul je bijvoorbeeld realistisch, en uiteraard eerlijk tegenover jezelf, moeten zijn als je een autolening aan wilt gaan. Een auto die nog voor het verstrijken van de looptijd van de lening op de schroothoop terecht zal komen, kun je dan ook beter niet op deze manier financieren. Geld aflossen voor een auto die je al lang de deur uit hebt gedaan, is dan ook zeer onverstandig.

Lenen boven je vooraf beoogde budget is namelijk niet risicovrij en niet elke auto is dat waard

Ook zul je jezelf in de hand moeten houden als het gaat om bepaalde verleidingen. Denk maar eens aan die mooie wagen die net wat duurder uitvalt dan je aanvankelijk in gedachten had. Je dient je dan af te vragen of je de extra leenkosten op de hals wilt halen, met het mogelijk risico dat je lening misschien niet naar behoren kunt aflossen. Lenen boven je vooraf beoogde budget is namelijk niet risicovrij en niet elke auto is dat waard. Om die reden zul je de mooie praatjes van de autoverkoper dan ook moeten weerstaan en toch voor het goedkopere exemplaar kiezen. Je hebt dan immers meer zekerheid dat je keurig aan je betalingsverplichtingen kunt blijven voldoen.

Welke soorten autoleningen zijn er?

De meest voor de hand liggende lening als je een auto wilt gaan financieren is de klassieke autolening. Deze leenvorm is namelijk helemaal afgestemd op de mensen die dergelijke leningen aangaan. Toch kun je altijd kiezen uit meerdere leenvormen als je een auto wilt gaan kopen.

 • Klassieke autolening: bij deze lening zal de gefinancierde auto dienen als waarborg of onderpand. Dit wil zeggen dat de kredietverstrekker de wagen terug kan eisen als je in gebreke blijft met de aflossing van de lening. De aflossing van deze lening zal maandelijks plaatsvinden door de betaling van een deel aan aflossing en een deel aan rentevergoeding.
 • Persoonlijke lening: deze is uiteindelijk aanzienlijk duurder dan een klassieke autolening. Deze lening eist echter geen pandrecht of waarborg op de auto die met behulp van de lening is gefinancierd. De kredietverstrekker zal de leenkosten wel verhogen om het risico in te dekken dat wordt gelopen door geld uit te lenen/
 • Aflossingsvrije autolening: een leenvorm die slechts zelden aan wordt geboden door kredietverstrekkers. Bij deze lening betaal je eigenlijk enkel de rentevergoeding en de leensom zal pas bij het verstrijken van de looptijd in één keer worden voldaan. De reden dat er bijna geen aflossingsvrije autoleningen aan worden geboden, is dat het een behoorlijk grote lening betreft en deze gedurende de looptijd niet wordt afgelost, blijft de schuld voortdurend gelijk en zal de kostprijs evenmin dalen zoals bij een klassieke autolening. De aflossingsvrije autolening zal in de praktijk dan ook bijna onbetaalbaar worden.

Kan ik geld lenen bij de autogarage zelf?

Schermafbeelding 2016-05-27 om 10.20.57

In bepaalde gevallen zal een garage, waar je een auto wilt kopen, je aanbieden om de financiering voor je te regelen. Je kunt dan dus via dit bedrijf een lening aanvragen, maar of je daar verstandig aandoet is echter een heel ander verhaal. De garage werkt namelijk altijd samen met een kredietaanbieder die eveneens een rentevergoeding zal berekenen over de lening die je aangaat om het voertuig mee te financieren.

Door op deze manier geld te lenen voor de aanschaf van je auto zal de garage je echter minder korting bieden op de aanschafprijs van het voertuig Op het moment dat je dus van deze leenmogelijkheid gebruik wil maken, loop je doorgaans een interessante aanschafkorting mis. Indien je een goede deal wilt maken bij de aankoop van een auto dan is het dan ook verstandiger om zelf een lening voor de financiering van de auto te regelen tegen de meest gunstige voorwaarden. Op die manier kun je je bij de garage volledig focussen op het bedingen van de meest gunstige aankoopprijs. Zo kun je bijvoorbeeld de garage vragen om een extra korting op je droomauto en zo het maximale voordeel behalen.

Wat zijn de kosten van een autolening?

De kosten die verbonden zullen zijn aan een autolening hangen sterk af van de kredietaanbieder met wie je zaken gaat doen. Vandaag de dag wordt een groot deel van deze kosten al verrekend in de uiteindelijke lening, of de aanbieder van de lening zal er zelfs helemaal geen rekening mee houden. Toch is het altijd verstandig om je kredietverstrekker naar dergelijke kosten te vragen als je een autolening aanvraagt, of wanneer je een simulatie voor deze lening uitvoert. In de regel kunnen namelijk de volgende kosten aan worden gerekend bij het aangaan van een autolening.

 • Oprichtingskosten: bij de opening van de autolening ontstane kosten die dikwijls toe worden gevoegd aan het leenbedrag.
 • Lopende kosten: maandelijkse kosten die in rekening worden gebracht voor verrichte administratieve werkzaamheden.
 • Vroegtijdige uitstapkosten: kosten die berekend worden als je vroegtijdig het leencontract beëindigd, en de restschuld dus ineens vervroegd aflost. Je betaalt dus eigenlijk een vergoeding vanwege contractbreuk. Voordat je overgaat tot vervroegde aflossing is het zaak om deze kosten te vergelijken met de baten. Uiteraard heb je op deze manier wel een lening minder openstaan dat soms belastingtechnisch minder voordeel voor je op kan leveren.
 • Kosten bij een te late betaling: dikwijls worden er uiteenlopende sancties in het leencontract opgenomen met betrekking tot een te late betaling. Zo kan er bijvoorbeeld beslag worden gelegd op je auto, of wordt deze teruggevorderd door de kredietverstrekker.

Hoe vind ik de meest gunstige autolening?

Om de meest gunstige autolening doen kun je op verschillende manieren te werk gaan. Je kunt bijvoorbeeld

 • verschillende kredietverstrekkers persoonlijk benaderen, bijvoorbeeld door langs te gaan op kantoor, en de mogelijkheden doornemen,
 • verschillende kredietverstrekkers telefonisch vragen wat de mogelijkheden zijn, of zo een offerteaanvraag doen,
 • op de website van verschillende kredietverstrekkers zelfs de mogelijkheden doorspitten en zo een vergelijking maken,
 • op de website van verschillende kredietaanbieder een simulatie uitvoeren voor een autolening en eventueel direct offerte- of leenaanvraag doen.
 • op een vergelijkingswebsite op zoek gaan naar de meest gunstige autolening en eventueel direct een offerte- of leenaanvraag doen.

De tijd die je wilt besteden aan het zoeken naar een voordelige autolening die het beste aansluit bij je persoonlijke- en financiële situatie, heb je dan ook grotendeels in eigen hand. In alle gevallen geldt echter dat je je niet blind moet staren op de eerste de beste aanbieding de financiering van een auto. Het maken van een goede vergelijking kan je vaak immers flink wat leenkosten besparen en dat is altijd mooi meegenomen.

Hoe controleer ik de betrouwbaarheid van kredietverstrekkers?

Als je een autolening af wilt sluiten dan doe je dat bij voorkeur bij een kredietverstrekker die als betrouwbaar en integer te boek staat. Om erachter te komen of dit het geval is met de aanbieder van de, in jouw situatie, meest gunstige autolening kun je gelukkig eenvoudig achterhalen. Het enige dat hoeft te doen is de naam van deze aanbieder van autolening in te geven in een online zoekmachine. Vervolgens ga je op zoek naar reviews en klantbeoordelingen die betrekking hebben op de autolening en/of de aanbieder die je in gedachten had.

De aanbieder van deze autolening kan namelijk altijd mooiere verkooppraatjes rondstrooien dan in werkelijkheid het geval blijkt te zijn. Om een objectief beeld te krijgen van de aanbieder, en de producten die erdoor aan worden geboden, zijn reviews en klantbeoordeling dan ook prima te gebruiken. Hierin lees je immers niet alleen de positieve ervaringen, maar komen doorgaans ook minpuntjes aan het licht. De kans dat je een onbetrouwbare kredietverstrekker in de arm neemt, zal zo een stuk kleiner worden.

Alternatieven voor een autolening

Om een auto te kunnen financieren, kun je uiteraard direct besluiten om een autolening af te sluiten. Er zijn echter ook een aantal alternatieven te bedenken voor deze lening, zoals:

 • de auto financieren met een kredietkaart,
 • een persoonlijke lening aangaan,
 • een doorlopend krediet afsluiten,
 • rood staan bij de bank,
 • geld lenen bij familie of vrienden,
 • sparen.

Dit zijn, met uitzondering van de laatste twee optie, in de regel erg dure alternatieven voor een autolening en dus niet echt aan te beleven. Geld lenen bij familie of vrienden kan dan weliswaar een stuk voordeliger zijn, maar is vaak niet wenselijk omdat je daarmee de relatie met deze persoon behoorlijk onder druk kunt zetten. Zelfs als je alle afspraken duidelijk op papier hebt gezet en je er strikt aanhoudt, kan dit voor bepaalde spanningen zorgen.

Voldoende geld bij elkaar sparen voordat je een auto gaat kopen, is eigenlijk de enige optie die je geen leenkosten en/of leenstress op zal leveren. Hierbij ontvang je zelfs een (geringe) vergoeding in de vorm van uitgekeerde rente op je spaargeld. Om sneller geld bijeen te sparen kun je onder andere je uitgavenpatroon en koopgedrag aanpassen, bijvoorbeeld door geen merkproducten meer te kopen, minder uit te gaan, vaker te fietsen en te gaan lopen in plaats van met de auto of het openbaar vervoer te reizen. Het nauwkeurig bijhouden van je uitgaven zorgt er doorgaans ook voor dat je minder geld uit gaat geven.

Controle bij het CKP voor een autolening

Alle afgesloten leningen en kredieten vanaf duizend euro en/of een looptijd van minimaal drie maanden worden in een register bij het CKP bijgehouden. Verder beschikt het CKP over een register van kredietnemers die een achterstand in hun betaling op hebben gebouwd, of die zelfs als wanbetaler te boek staan. Deze registers zijn overigens niet vrij toegankelijk, maar enkel voor bepaalde overheids- en financiële instellingen die hier wettelijk toe bevoegd zijn. Een toetsing bij het CKP is echter altijd een tijdrovend proces dan meestal een paar weken in beslag zal nemen.

Elke kredietverstrekker, dus ook de aanbieder van je autolening, is wettelijk verplicht een controle uit te voeren bij het CKP voordat er een lening aan je wordt verstrekt. Deze controle is niet alleen een bescherming voor de verstrekker van de lening, maar eveneens voor jou als leningnemer. Wanneer je namelijk te veel schulden opbouwt, zal de kans op financiële problemen en wanbetaling fors stijgen. Na een check bij het CKP kan een kredietverstrekker je dan ook weigeren om een lening te verstrekken voor de financiering van een auto. Soms kun je echter wel een kleinere lening aangaan, maar vaak zit een lening afsluiten er pas weer in als je openstaande schulden weer (deels) af zijn gelost.

De aflossing van een autolening?

In de meeste gevallen zal de aflossing van een autolening plaatsvinden in zogenaamde periodieke termijnen. In de praktijk betekent dit dat je elke maand een deel van de lening afbetaald samen met een bepaalde rentevergoeding. De rentevergoeding is een percentage van de nog openstaande schuld en zal dan ook, naarmate de looptijd vordert, evenredig met de restschuld minder worden. De looptijd en de hoogte van lening zijn bepalend voor de hoogte van de maandelijkse aflossingen.

Voordat je een autolening aangaat, is het overigens altijd verstandig om te bekijken hoelang de aflossing van deze lening gaat duren. Wanneer je bijvoorbeeld een auto wilt kopen waarvan verwacht wordt dat deze nog binnen de looptijd op de schoothoop belandt, dan kun je beter van de koop afzien, of een andere financieringsvorm kiezen. Het is immers niet reëel om nog altijd een lening af te moeten betalen voor een auto die je niet meer bezit.

Verder moet je ook je terugbetalingcapaciteit van tevoren berekenen door al je maandelijkse lasten weg te strepen tegen je maandelijkse inkomsten. Om helemaal zeker te zijn dat je de autolening probleemloos af kunt betalen, dien je bovendien een buffer in te bouwen van ongeveer 100 euro per maand voor het geval je te maken krijgt met onvoorziene financiële tegenslagen. Het bedrag dat dan overblijft, kun je beschouwen als periodieke aflossing voor je autolening.

Niet nakomen van betalingsverplichtingen

Op het moment dat je je terugbetalingcapaciteit niet, of niet juist hebt berekend, dan kun je behoorlijk in de (financiële) problemen belanden. Je komt dat namelijk elke maand geld te kort omdat je inkomsten lager zijn dan je uitgaven. De kans is in dat geval dan ook groot dat je de lening, of andere betalingsverplichtingen, niet meer kunt (terug)betalen.

Indien je je autolening niet volgens de gemaakte afspraken aflost dan zal de kredietverstrekker je aanvankelijk betalingsherinneringen en aanmaningen sturen om je zo alsnog te bewegen om aan je betalingsverplichtingen te voldoen. Vaak zul je dan echter wel te maken krijgen met extra kosten, bijvoorbeeld voor de administratieve werkzaamheden die verricht zijn om je deze berichten te sturen.

Op het moment dat de kredietverstrekker na enige tijd nog altijd geen aflossing van je heeft ontvangen dan zal je dossier over worden gedragen aan een deurwaarder. Deze deurwaarder zal je wederom benaderen met het verzoek de openstaande schuld te voldoen, deze is dan inmiddels verhoogd met de nodige deurwaarderskosten. In het ergste geval zal de deurwaarder echter over gaan tot beslaglegging op het voertuig dat je met de lening hebt gefinancierd, of (een deel van) je inkomen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20